ALLGRØNN
www.omgivelser.no
 
Om Allgrønn
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 
Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
tilstede.org
 

BRUK
ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling
    
 

TEMA

Høyhus
 
Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
  
DEBATT

Meninger
Ideer
Nettverk
 

 
In English

Til førstesiden


 

 

 

 

 

   
Bislett

SISTE - MARS 2006

”Naboskapet Bislet” organiserer og representerer rundt 90 % av naboene til det nye stadionanlegget. Her følger en vurdering av alternativene av veiløsningene og det valg naboskapet faller ned på.  Last ned PDF - fil 

Bislett-saken - innspill - debatt
Her finner du
debatten, innspillene og historien slik Allgrønn har registrert den siden november 2003

BISLETT-SAKEN / KART OG KOMPASS
Her er et forsøk på å rydde litt i myter som er skapt og fakta man bør kjenne. Her finner du en hurtig-guide   Skriv ut som Word-fil
   

"Jeg vet hvor Molboland ligger jeg,"
sier Jan Erik Vold, som i et høstbrev tar for seg Bislet bad, Oslo Spektrum, Stockholmstoget, reklametrikkene og politikernes dårskap.
Kronikk i Aftenposten 21.11
 
  
Bislettsprekken - er Oslo ført bak lyset?
Bislettbudsjettet sprekker - Les fra Østlandssendingens nettsted

Det finnes politikere som følger med!
Les spørsmål om Bislett-sprekken til byråd Anette Wiig Bryn fra RV's Erling Folkvord (word.dok)
  
   
Bislettgata og Lille Bislett - reguleringen
Fortidsminneforeningen, Oslo Byes Vel, Allgrønn og Aksjon Bislett har følgende prinsipielle innspill til omreguleringen
Les brevet (word-doc)        Se forslaget (PDF)


Les om tjuvtriks, løgner og fortielser,
"Bislett som Shakespeare-drama"
Les Jan Erik Vold's kronikk fra VG 2.juni 2004
 

Miljøverndepartementet tar ikke
Bislett-klagen til følge
Les avslaget

Riving kan enda stoppes!
- av Miljøverndepartementet - avgjøres Torsdag


    


Her er brevet til Miljøverndepartementet (31.05)
Vi satser på at Staten ser sitt ansvar i Bislettsaken. (Word doc.)

Igangsettingstillatelse for riving av Bislett stadion er gitt i strid med bystyrevedtak og bør derfor trekkes tilbake.
Les brev til byråd Horntvedt fra Ola Elvestuen (V)
og Erling Folkvord (RV) av 24.05.2004

   
Representanten for barn og unge i bydelen er ikke tatt med på råd i Bislett-saken...
  
Les brev fra  Helgir Gees Solheim, Seksjonsleder fritidstiltak/barnas representant i plansaker, Bydel St.Hanshaugen til Plan og Bygningsetaten av 26.05
    

Les også brev av 27.05.2004 fra advokat Erlend Efskind til Fylkesmannen
 

  

Hærverk mot både
bygg og lov

Les debattinnlegg av Morten W. Krogstad, rådgiver i Oslo Byes Vel og arkitekt Eivind Eriksen - publisert i Aftenposten 26.mai 2004

Les innlegget

Last ned faksimile fra avisen


   
Les "Til Don Quijote fra Bush"

Innlegg i Klassekampen 26.05.2004 av Byrådsleder Erling Lae
 
Her er rivedokumentet:
Les rivetillatelsen med forutsetninger om at
det skal rives på eget ansvar

    

Mandag  24.05 kl.13.00
Riving stoppes
Visstnok etter beskjed fra Byråd Anette Wiig Bryn (Frp) Byrådsavdeling for næring og kultur - og i samråd med fylkesmannen, som nå vurderer spørsmålet om oppsettende virkning på klagene, er rivning pånytt utsatt - denne gang til etter pinse.
Så kan man lure på hva de gjør med videre anlegg av gate og friområde i et område uten plan.  Kjører de løs etter alternativ 1, prøver de seg med Bislettgata langs Langaardskvartalet med innsigelsesvarsel fra Riksantikvaren?  Er det noen som forbereder ny reguleringssak i henhold til vedtakets punkt 2?
   
Oppmars på Bislett - ulovlig igangsetting?
Vi har hørt at det planlegges rivestart i dag 24.05. Muligens med referanse til Fylkesmannens avgjørelse i den såkalte lovlighetsklagen. 


Som det fremgår på siste side i Fylkesmannens avgjørelse (Merknad), er denne ikke overførbar på en eventuell klagebehandling etter Plan- og bygningslovens § 27.3.  Likevel har Aksjon Bislett bragt i erfaring fra Sigmund Omang i PBE at igangsettelsestillatelser er gitt under henvisning til
Fylkesmannens avgjørelse i lovlighetsklagen.  Arbeidene forventes startet mandag  morgen tidlig (grabber er allerede plassert).  Det er usikkert hva som igangsettes - om det er riving av selve stadion, eller om det er graving av ny Bislettgate.  Vi har grunn til mistanke om at man påbegynner arbeid med ny Bislettgate langs Langaardskvartalet.  Det vil i så fall være en oppstart av et ikke-anmeldt tiltak uten hjemmel i reguleringsplan, og i tråd med et planforslag hvor Riksantikvaren har varslet innsigelse.
Her er kopi av klagemottaket fra PBE


Les privatforslag fra Erling Folkvord (RV) om rivepraksis

Nå må gjelde:
 Fra Bystyreprotokoll
17/12/2003 sak 482:
"
I saker der det gis rivetillatelse skal det bli fast praksis at Plan- og bygningsetaten som hovedregel vurderer å gi saken oppsettende virkning til ordinær klage er behandlet."
Les referat fra behandlingen i dette bystyremøtet

Når Lae gjør en Bush
Bislettsaken er endelig i sin juridiske fase.....
Les kronikk av Jan Erik Vold publisert i Klassekampen 22.05,

Dokumentarfilmen ”Kampen for Bislett” 
I 20 år har Oslo kommune latt Bislett stadion forfalle. Nå vil politikere og idrettsledere jevne den med jorden. Entusiasten Peter Lindbæk elsker idretts- og arkitekturikonet Bislett stadion og tar opp kampen for å redde den fra rivning. Med støtte fra sentrale vernemyndigheter lanserer Lindbæk og en gruppe idealistiske arkitekter og bevaringsforkjempere et eget forslag til et modernisert Bislett stadion som tilfredsstiller alle idrettens krav.  
Her kan du kaste ned en filmsnutt
som en Flash-fil


Liker ikke Bislettfilmen
At filmen har fått plass på sendeskjemaet til «Fakta på lørdag» i NRK kom noe overraskende på ledelsen i Bislettalliansen.
Dagsavisen 22.05

Overfladisk klagebehandling: Lovlighetsklagen fra RV og Venstre er avvist av fylkesmannen
Ola Elvestuen fra Venstre:
"Jeg synes det er et overfladisk arbeid Fylkesmannen har levert, hvor de velger å ikke gå inn å drøfte de problemstillingene vi la inn i vår lovlighetsklage." 
Østlandssendingen

  
Når materialet er stort og ugjennomtrengelig
kan man få gjennom hva som helst.... 
I politikken er ofte slikt kalt "The Nixon Bonanza".  I avslaget kan vi lese at man i viktige formelle spørsmål har en dialog med Riksantikvaren. Dialog? Hvordan, hvor og hvorfor?
 
"Fylkesmannen viser imidlertid til at det i sakspapirene framgår at det har vært dialog med Riksantikvaren og at man derfra har funnet å godta alternativ 1"
 

Klagen fra Fortidsminneforeningen, Oslo Byes Vel, Allgrønn og Aksjon Bislett:
Her kan du laste ned klagen og sette deg inn i de formelle situasjoner man har å forholde seg til 
Klage (word-dok)


Riving av Bislett utsettes foreløpig i tre uker

10.05.2004 Nå skal klagene behandles. Så skal denne behandlingen få følger. Vi spår så mange skjær i sjøen at man like gjerne kan gjennomføre alternativ 3. Rivealternativet blir nå endelig evaluert i et perspektiv av lovlighet. Til nå har denne saken vært "speakers corner", politikk og synsing.

Riving av Bislett utsettes foreløpig i tre uker
10.05.2004 Nå skal klagene behandles. Så skal denne behandlingen få følger. Vi spår så mange skjær i sjøen at man like gjerne kan gjennomføre alternativ 3. Rivealternativet blir nå endelig evaluert i et perspektiv av lovlighet. Til nå har denne saken vært "speakers corner", politikk og synsing.

Om luftslottet Nye Bislett
Se kronikk av Jan Erik Vold i Dagbladet 3.5.2004

Klager Bislett-saken inn for fylkesmannen

De fem bystyrerepresentantene fra Venstre og Rød Valgallianse klager nå bystyrets vedtak om bygging av nytt Bislett stadion inn for fylkesmannen i Oslo og Akershus  

 
Les klagen i sin helhet  
Word doc
Les pressemeldingen om klagen  
Word.doc
  
Bislettalliansen er livredd for klagene som kommer - Er bislettsaken avgjort?
Det holder å høre Bislettalliansens leder Tom Fremstad i nyhetene på radio for å forstå at klagene er en alvorlig trussel mot gigantplanene. Vi kjenner også til flere omfattende og dyptpløyende klager som vil bli levert før fristen løper ut 10.mai.  Vi forventer at det nå endelig blir gitt anledning til gjennomgang av premissene for Bislettvedtaket  Hvordan skal man ellers takle den presidens dette vil skape i byggesaker. 

Fotballen knuser Bislett-vedtaket
Vi nevner i all vår overkjørte beskjedenhet at alternativ 3 har plass til over 2000 flere tilskuere på langsidene enn riveforslaget..


Folkets Bislett - eller ledernes?
Vi står overfor valget: et politikernes Bislett – eller folkets? Politikere fra flertallspartiene A, Fr.p og H har floket seg inn i hverandre under det tiår prosessen har pågått.
Les artikkel av Jan Erik Vold

Idrettslige forhold Nye Gamle Bislett:
Vi ønsker med dette å supplere reguleringsmaterialet blant annet på bakgrunn av at vi opplevde at en del spørsmål spesielt knyttet til de idrettstekniske forhold ble hengende i luften under Byutviklingskomitéens høring.  Vi kom til høringen forberedt på å svare på spørsmål knyttet til en rekke vesentlige forhold rundt reguleringssaken, herunder by- og gatemiljø, barn og unge, kostnader og idrettshall.  Vi opplevde å bli mistenkeliggjort på idrettens premisser med fokus på setesituasjonen på Nye Lerkendal stadion. 
Les utfyllende opplysninger her  (PDF)

Narrespillet før riving - absolutt kortversjon:
Jan Erik Vold i Klassekampen lørdag 03.04.2004: "Den som vil bli president må være god til å dra armkrok".  Les artikkelen
 
Byrådsleder bløffer videre
Vi svarer: Erling Lae er stolt over en gang å ha reddet Lille Bislett,  som han nå vil tilintetgjøre.  Lae kaster seg også på myten om for store høyder i alt.3, noe som er tilbakevist av hans egen byutviklings-byråd.. Byrådslederens halmstrå av motargumenter ligger kun i de enda uavklarte spørsmål om setekapasitet og siktlinjer. Som kulturdepartementet har godkjent i alternativ 3.
Allgrønn er ikke bare opptatt av altivitetene på banen men også alle de aktivitetene som en sterkt savnet idrettshall kunne tilby i Laes egen bydel, men som han ikke har penger til i sitt alternativ. Når Lae skriver om 350 millioner tror han vel ikke selv en gang at dette kan bli prisen på hans forvokste prestisjeanlegg.  At han kaller oss i Allgrønn meningspåvirkere er jo helt riktig. De samme meningene som 39 av 51 høringsuttalelser har!  
Les brevetBevaringstilhengerne blir bedt
om å erkjenne nederlaget
Her får dere lese en håndbok i hvordan en journalist kan knuse sin egen integritet. Men slik er det - den frie granskende pressen uteblir i Bislett-saken. 

Andre får avgjøre når slaget er tapt..
Vårt svar på denne anmodningen om å gi oss er at vi selvfølgelig dersom det ikke eksisterer et rettslig potensiale vil måtte gi oss.
Vi henviser igjen til Bislett-sakens mange krumspring beskrevet i vår artikkel i Oslo Byes Vels  magasin St.Halvard. Spesialister på forvaltningsrett kan boltre seg. 
Les om alle rundene i Bislett-saken her
   
Høyre innrømmer at alternativ 3
kan tilfredsstille idrettens krav.
 
Kan svaret fra Bård Folke Fredriksen (H) tydes på noen annen måte enn at man ser muligheter i alternativ 3?
Les brevvekslingen her
 
Kommentar fra bevaringstilhengerne
om høringen til bystyrets politikere

Idretten ved Friidrettsforbundet, Oslo Idrettskrets og Bislettalliansen gjorde det de kunne for å så usikkerhet rundt Alternativ 3/Nye gamle Bisletts tilstrekklighet ifbm muligheten for å arrangere stevner som Bislett Games osv, under gårsdagens høring i Bystyresalen. 
Les brevet som er sendt, svaret vi fikk fra Rune Gerhardsen og svar til Rune Gerhardsen

Bevaringstilhengerne utreder rettslige skritt
Forslagsstiller for riving av Bislett har fått utvikle sitt prosjekt for et titalls millionbeløp. Det er derfor ikke å forvente at bevaringsalternativet  med kr.0,- i budsjett kunne besvare detaljspørsmål diktert av idretten selv, slik som på høringen i går. Dette skyldes det faktum at man på så mange uredelige måter har hindret alternativet som skulle harmonisere verneinteresser og mer forsiktig økonomi for byen med idrettens behov. Det burde være grunnlag for en grundig gjennomgang av denne historien.
(Les om alle krumspringene i Bislett-saken her)


Høring kun på idrettens premisser.
Høringen 30.03 ble en rævkrok i hvem som var flinkest i marginale krav til idrettsløsninger for Golden League. Vi hadde håpet på en gjennomgang av hva som i bunn og grunn har ledet frem til situasjonen per i dag. Vi var forberedt på å beskrive det bilde for byens politikere som  kunne lede opp til å tro på vårt alternativ som en fantastisk mulighet der man kan harmonisere byens og idrettens behov. Vårt konsept fortjente i all anstendighet en mer velvillig evaluering enn det som ble fremvist denne aften. 
Våre to viktigste momenter kostnader og mulighet for idrettshall inne i budsjettet  forsvant i debatt om seteplasser og siktlinjer.....
       

Økonomisk sammenligning ( Word Doc)  
Feilinformasjon i Byrådets innstilling ( Word Doc)  
Idrettstekniske forutsetninger ( Word Doc)  
Idrett som kan praktiseres i Alt.3  ( Word Doc)  
Prosessen frem til vedtak
( Word Doc)  
Fra høringsuttalelsene ( Word Doc)  

Høring avholdt tirsdag 30.03
Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre arrangerter tirsdag 30. mars 2004, kl. 16.00-20.00 en åpen høring om reguleringsplanen for Bislett stadion (Bislettgata 1 m.fl.). Høringen holdes i bystyresalen i Rådhuset og er åpen for tilhørere 
  
Det får da være grenser for Bislett-knusing!
Klikk på bildet for større gjengivelse - Les artiklene nedenfor
Klikk på bildet
Ja, hva skal byens politikere tro? Hvem har rett?  Siden Departementet og Friidrettsforbundet knuser hverandre så ettertrykkelig må denne usikkerheten føre til at en uhildet instans får gå gjennom forslagene før noen som helst kan ta en avgjørelse!
 

Knusing 1
Departementet knuser Bislett-påstander
Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet slår bena under argumentene om at at Nye Gamle Bislett ikke tilfredsstiller kravet til en toppidrettsarena. 
 
Knusing 2
Friidrettsforbundet knuser ombyggingsforslaget

For få tilskuere. For dårlig sikt. Liten intimitet. Start for 110 meter hekk omtrent ute i gaten.
 

Arkitekturskribent Jan Carlsen om byrommene:
"Striden handler om vår holdning til et av hovedstadens fineste byrom." 
Les innlegg publisert i Aftenposten 29.03


Bislett-kampen på oppløpsiden
I dag strammes grepet i kampen om hvordan Bislett stadion skal se ut i framtiden. 
 Dagsavisen 30.03

Bislett - Siste Runde
Vi har tatt oss bryet og laget en gjennomgang av hele Bislett-saken. Artikkelen er også publisert i denne månedens utgave av St.Halvard fra Oslo Byes Vel. Les artikkelen her   (Word-doc)

Bystyret føres bak lyset av Byrådet
Jan Erik Vold: Når Oslo bystyre om kort tid skal ta sin endelige avgjørelse,  vil for første gang likeverdige alternativer for riving kontra rehabilitering av Bislett foreligge – en sammenlignings-studie som Byrådet tross pålegg fra Bystyret har unnlatt å utføre.
Les hele artikkelen


Vurderingskravet vurderes...
Første mulighet til behandling i bystyret er 14. april, samme dag som hele Bislett-saken skal avgjøres.

Ser vi et spørsmålstegn?
Interessant tittel på artikkel i Frogner Budstikke!

Fredag 26.03 - E-post-dagen:

Les hvordan blir vi møtt av Børre Rognlien i Idrettskretsen og les en interessant e-post- veksling med Bård Folke Fredriksen (H)

Les mer her

Barn tenker også om Bislett:
Klikk på bildet

 
Krever redelig sammenligning av alternativene
Loven pålegger bystyrets organer å behandle saker der minst 300 personer skriftlig krever det.

Påstår fremdeles at man gir mest til idretten
Bislettalliansens Tom Fremstad i et intervju i Dagsavisen 25.03: "Og av de forslagene som ligger på bordet mener vi at byrådets forslag er det som best ivaretar idrettens interesser". Vi spør om ikke bevaringsforslaget som inkluderer en idrettshall med alle muligheter og islagt flate på banen vinterstid gir et større tilbud til idretten?   

300 underskrifter for innbyggerinitiativ med krav om uhildet sammenligning er sendt til Oslo Bystyre  Les mer

Hvor lenge kan Lae (H) og Gerhardsen (A)
tukte sine partifeller til å delta i dette?
Idretten har holdt seg langt unna "fair play" i Bislett-saken. Det begynner nå å bli interessant å se om bystyrets politikere i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre tar sjansen på å fortsette å stole på den linjen de er presset til å følge. Det kan vel spørres om det er særlig demokratisk at snevre interesser har fått boltre seg mot befolkningen, stedet, idretten og ikke minst vår felles ressurs, skattepengene..  
   
Nils Torp: "SNU!"

Arkitekturnestor Niels Torp oppfordrer politikerne til å snu og gå inn for en delvis bevaring av Bilsett stadion. 
   
Jan Erik Vold
: "Friidrettsfolkets grådighet"
Les kronikk som ble trykket i VG 22.03.2004
  
Idretten tatt i fusk!
- nå kollapser byrådets forslag for Bislett
Politikere føler seg ført bak lyset av idrettslederne. Løgn er brukt som middel for å forsere utbyggingen 
     
Idretten ønsker seg den hallen som kun bevaringsalternativet kan levere
Årsaken til at det ikke er bygget nok haller er at dette er en tung materie. Å sette opp en hall er ikke noe som blir gjort i en fei. Her spiller kommunale prioriteringer, tippemidler og andre forhold inn. 
     
Panikk hos Bislett-Games

"Det er imidlertid ingen hemmelighet at Bislett Alliansen i likhet med Norges Friidrettsforbund og Oslo Idrettskrets har dokumentert at det er kun ny stadion som tilfredsstiller disse kravene."
Les hele brevet til Oslos bystyrerepresentanter

    
 
Hvor tar de det fra? - at de våger..

"Byrådet har vurdert kvalitetene i alternativ 3 fra Allgrønn mfl. til å gi idrettsanlegget en vesentlig dårligere funksjon som idrettsanlegg både til trening og konkurranser i små og store idrettsstevner. Dette begrunnes blant annet med at 110 meter hekk ikke kan få plass innenfor stadionanlegget, dårlige siktlinjer for publikum og at anlegget fremstår svært lite hensiktsmessig når det gjelder logistikk og fasiliteter for arrangører, utøvere og publikum. Byrådet tviler også på om det er mulig å bygge underjordisk oppvarmingsbane på grunn av grunnforholdene."
Her kan du lese saksfremlegg for Byutviklingskomitreen for møte 17.03
 
Oslo Idrettslag kastes ut, før vedtak er gjort
"
Å kaste Oslo Idrettslag ut av dagens Bislett stadion og ikke tilby laget nye lokaler i et nytt stadionanlegg, syns Ove Vassbotn egentlig er en hån mot dem som gikk foran for å anlegge Bislett der stadion står i dag." 
 
Hva med Lille Bislett og barn og unge?
Les fra Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging

Bislettalliansen truer med kollaps
Panikk i siste runde for riveforslaget. Byen mottar igjen trussel fra snevre idrettsinteresser. Det spørs om man skal finne seg i mer av dette    

Vi kommenterer Byrådets vurderinger
Beslutning om å rive på feilaktige premisser       
Les her


Leder av byutviklingskomitéen Ola Elvestuen (V) gir byrådets rivingsforslag strykkarakter
Forslaget er så dårlig, så lite gjennomtenkt og så dårlig økonomisk planlagt at både idretten, byen og lokalmiljøet blir taperne, sier han.


BISLETTGATE
Jan Erik Vold gir oss nødvendig innsikt
om Bislett, situasjonen per primo Mars

”Europas flotteste idrettsarena” har fagtidsskriftet Sports Illustrated kalt dagens Bislett. Så rehabiliterer vi og pusser opp. Da blir morgendagens enda finere! Anlegget er allerede fullfinansiert. Golden League kan arrangeres i Oslo sommeren 2005, bare hvis man velger rehabilitering. Les  kronikk i VG 09.03.2004

INNSPURT FOR UNDERSKRIFTSKAMPANJEN!
DU KAN PÅVIRKE I BISLETT-SAKEN
Det trengs 300 underskrifter for innbyggerinitiativ med krav om uhildet sammenligning. Bli med.....
Last ned word-fil med lister til underskriving og send inn     

Byråd Grete Horntvedt i panikk - slakter bevaringsalternativet som alle vil ha
Nå har byråden panikk. Høringsrunden med innspill fra fagmiljøene støtter i overveldende flertall alternativ 3. Byutviklingsbyrådens synsing får stå for hennes egen regning!
Byrådens egen smak har vi forøvrig mange eksempler på i skjemmende bebyggelser i hovedstaden som hun selv har deltatt i å godkjenne. 
Les Aftenposten 05.03.2004

Horntvedt slakter med ulovlig sløv øks!
Byråden kan umulig ha lest bevaringsforslaget. 
Les vår kommentar


Nå kreves åpen Bislett-høring
Leder i byutviklingskomiteen Ola Elvestuen (V) vil ha åpen høring. Dette kan vi lese i Aften Aften 08.03. Elvestuen tilbakeviser også bestemt påstandene til Grete Horntvedt om at det hun kaller et misfoster ikke tilfredsstiller idrettens krav.
Det motsatte er faktisk tilfelle! Bevaringsforslaget er nettopp foretrukket i de fleste høringsuttalelsene fordi man har likt utformingen og fordi Nye Gamle Bislett tilbyr mer til idretten.  

"BISLETT-GATE" - eller var det
"Alle Byrådslederens Menn"?


( Vi ser i denne artikkelen at det her feilaktig står at Dr.Juris Lasse Simonsen
er Kommuneadvokat i Oslo. Angivelig skulle han også ha vært til stede på et møte med Kommunaldirektør Jo Frisch. Det var han ikke. )
 

Av
53 høringsuttalelser om Bislett var 39 ubetinget for bevaringsforslaget
Les mer

H
øyre og Arbeiderpartiet må tåle
kamp i egne rekker


Motstanden strammer til:

Bislett på anbud før bystyret har sagt ja...


Bystyret blir bedt om å sammenligne de foreliggende reguleringsforslag for Bislett
01.03.2004 Erling Folkvord leverer privat forlslag. Les om hvilke forhold man ber om at skal bli utredet  (Les her - word-doc)

Store nyheter i Bislett-saken
Les Jan Erik Vold i Aftenposten 03.03.2004
   Det pågår høringsrunder akkurat nå. Derfor er det interessant å spørre seg hvorfor alternativ nr.1 allerede er ute på anbud:
 
IFLG NORSK LYSINGSBLAD (DOFFINBASEN): OFFENTLIGE ANBUDSKUNNGJØRINGER OM NYE BISLETT STADION VED OPPDRAGSGIVER FRILUFTSETATEN I OSLO KOMMUNE V/ TONE EMBLEM OG STEINAR HELGESEN.  Les mer


Oslo Idrettslag har fikk 17.02 beskjed om at det er gjort vedtak om riving to måneder før det skal skje vedtak!
Som man vil se av dette brevet er verdensrekordforsøket i saksbehandling om Bislett allerede kommet skjevt ut av hoppet. Man opptrer som om vedtaket man håper å gjennomføre 14..april allerede er gjort. Det er vel dette byrådsleder Erling Lae legger i å "kutte i svingene".
Les kutte-i-svingene-brevet fra Friluftsetatens Steinar HelgesenLes høringsuttalelsen fra Allgrønn
og Aksjon Bislett
  Last ned word-fil (ca 3MB)
LES KLASSEKAMPEN
Lørdag 22.01

Provokasjonene tar ingen ende i Bislett-saken. Nå har "noen" allerede begynt å vandalisere kulturminnet.
Det er fremdeles ikke gjort noe politisk vedtak om riving.
Det er også tvilsomt om riving vil skje. Byråd Grete Horntvedt har lovet å vurdere Bislett-saken med alle fakta på bordet!


Hærverket - Souvenirjegere eller kommunen selv? 
 
 


OL-TABBE PÅ BISLETT
 

Mandag 23.02 kl. 10.30
var OL-ringene på plass igjen.
RIKSANTIKVAREN SNUR
I BISLETT-SAKEN!!
Les hans innsigelse til offentlig ettersyn

FOR SENT PÅ BANEN?
Riksantikvar Nils Marstein innser at slaget om å bevare Bislett er tapt. Men han kritiserer Allgrønn og de andre bevarings-aksjonistene for å ha kommet altfor sent på banen..
 
300 underskrifter for innbyggerinitiativ med krav om uhildet sammen
ligning er sendt til Oslo Bystyre  Her er følgebrevet

Politisk råkjør rundt nytt Bislett 
Les vårt innlegg i Aftenposten 09.02.2004
 

        

Vår visjon om Bislett

Bisletts slitne fasader gjenoppstår med sin glitrende gråhvite mineralittpuss, og spiller sammen med den nye hovedtribunen i to etasjer. Ny friidrettsbane og fotballbane med internasjonale mål etableres, med mulig plass også for skøyteløp. Store Stå-tribunen og mesteparten av svingene bevares, pusses opp og bygges ut med nye sitteplasser. 
Bak og under den nye hovedtribunen bygges rom for publikum, utøvere, presse og nærmiljø. Over trenings-anleggene oppstår et nytt byrom og friområde – Bisletts nye forplass – som spiller sammen med Martinus Lørdahls plass. Gater og friområder rundt får være i fred, men kan gjerne oppgraderes.  Bislett er reddet.

"Spår Bislett-sprekk på 175 millioner"

Oppsiktsvekkende og alarmerende
om Bislett

Bislett og "sprekk-scenariene",
Her finner du sammenligningen av de 3 reguleringsalternativer

Egenskaper -Konsekvenser -og Muligheter
Les word dokument

  

Se animasjonen
som vise forskjellen

Klikk for større gjengivelse

    Hvordan var beslutningsprosessen
for å rive Bislett udemokratisk?
Les vedlegget som fulgte brev til Byrådet

Bislett-saken blir en stor utfordring for  medlemmene i Oslo bystyre.
Våger politikerne å trosse de fakta som nå er kommet på bordet? SV's Hans Petter Aas: Jeg håper alle vil forlate skyttergravene og se på dette på en fordomsfri måte. 

Og, hvor demokratisk kan
"verdensrekord i saksbehandling" bli?
Kreftene bak rivningsforslaget har seg selv å takke for sendrektigheten i utviklingen av Bislett. Man tapte flere år på forsøket om å bygge det altfor store stadion-anlegget. Trusselen om at man kan miste "Bislett Games" er også fremsatt på en måte som man bør granske realitetene i.
Aftenposten 15.01.2004
 
Eller, hvor god saksbehandling får vi når byrådsleder Erling Lae skal kutte i alle svinger?

  
Fagetaten ignoreres!
Plan- og bygningsetatens folk har kommet med innsigelser angående planene, men politikerne avfeier dette som et problem. 
Les Dagbladet 15.01.2004

Nye Bislett spiser av nærmiljøet
Plan og Bygningsetaten er skeptisk


Prøver å finansiere ved å bygge kjøpesenter...

   
 
Hvem ville rive Bislett?
Hva med rikstantikvarens integritet?
Allgrønn stiller spørsmål om kuvendingen til riksantikvar Nils Marstein i Bislettsaken.  Innlegg publisert i Aftenpostens morgenavis søndag 23.november.   Les innlegget her


Slaget om Bislett er ikke tapt
Jan Erik Vold summerer sitt årelange engasjement og sparker ballen videre i denne kronikken i Aftenposten.

Gult og rødt kort for unfair play
Les faksimile av innlegg i Uranienborg-Majorstuen Budstikke  skrevet av O. Bennick  Klikk her

SV var på banen

Hans-Petter Aas mente at byråden har opptrådt kritikkverdig i måten hun har fulgt opp av bystyrets vedtak om utredning av Bislet alternativer.
Les hele innlegget fra møte i Oslo Bystyre


Morten Krogstad, rådgiver Oslo Byes Vel
Bislett passer ikke som gigant

Oktober 2002 Man lager for ambisiøse og glupske prosjekter som ikke kan finansieres og derved ikke blir realisert. Så må man finansiere en standard man egentlig ikke trenger med vikarierende virksomheter, forretninger kontorlokaler og lignende, som egentlig er prosjektet uvedkommende. Vi får håpe at kulturminister Svarstad Haugland og statsminister Bondevik IKKE finner de ekstra pengene dette anlegget ikke trenger.   Les mer     

 
Nye reduserte Bislett stadion
Rivnings-alternativet er nummeret
for stort og for dyrt
Prosjektet Nye Bislett Stadion oppsto som vinnerprosjekt i en internasjonal arkitektkonkurranse i 1995.  Kravene til et internasjonalt anlegg var den gang så høye at bystrukturen anerkjent måtte vike. Forslaget ble for dyrt, og nye, gigantiske privatfinaniserte varianter så dagens lys.  Dagens forslag er barbert for mye av det idretten krevet, men fikk likevel ikke plass innenfor byrommet.
Forslaget innebærer store endringer av gatesystemet.  Terrenget må omarbeides i hele planområdet.  Planene baserer seg på bygging av store, kostbare anlegg under den nye forplassen, med betydelige konsekvenser for byrommet.  Det er uklart hva de vil inneholde – idrettshaller, forretning og parkeringsanlegg er nevnt, men det finnes ikke dekning for slikt innenfor foreliggende rammer.  Forretninger er det nok av i området, og parkeringsanlegg er dyrt og uønsket hvis det ikke erstatter eksisterende gateparkering. De store, vakre trærne må hugges ned og kan ikke erstattes på taket av anlegget. 

Et flott anlegg – men det fikk dessverre ikke plass i bystrukturen.  Bislettgata måtte flyttes, og den sentrale hovedåren mellom øst og vest ender blindt i Dalsbergstien..  Lille Bislett måtte deles i to og ødelegges.  Sofies barnehage ble borte.  Anlegget vendte ryggen mot Sofies gate og Louises gate og stengte for sol og utsikt.  Ingen vet hva som kommer på og under den nye forplassen.  

 

 

 

 
Her er noen av argumentene for bevaringsalternativet, Folkets Bislett:

- Folkets Bislett tar vare på den mest verdifulle delen av Norges kanskje mest verdensberømte kulturminne.
 

-
Folkets Bislett bevarer stedet Bisletts identitet, dets karakteristiske gatenett, og gir et tilskudd til byrommet ved Martinus Lørdahls plass.

-
Folkets Bislett rommer alt det idretten forlanger, inkludert oppvarmingsanlegg og tak over tribunene, samt fullt innredete nærmiljø-anlegg med flerbrukshall.

-
Folkets Bislett tar vare på stedets umistelige friområder.

-
Folkets Bislett
holder seg godt innenfor det vedtatte budsjettet.
   

Saksfremstilling av de tre Bislett-reguleringsforslagene til offentlig ettersyn 
Last ned som word-dokument
  
Se forøvrig:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/Default.asp?page=&Id=78542
   

 

Illustrasjon av Nye Gamle Bislett til pressebruk - klikk på bildet for større gjengivelse
Klikk her for plakat i pdf som du kan printe ut og henge opp
  
Hvor kommer overskridelsene på Bislett?
Det er en kjent sak at byggekomieen har måttet "strippe" sitt eget forslag for å kunne holde seg innenfor de økonomiske rammene  for bevilgningen fra stat og kommune. Det ser ut som om de planlegger å gjennomføre utbyggingen steg for steg og fra vedtak til vedtak over ubestemt tid.

Fortidsminneforeningen, Oslo Byes Vel,
Aksjon Bislett og Allgrønn har levert alternativt reguleringsforslag for Bislett til Oslo Kommune Plan og Bygningsetaten


Fornuften kan få seire i Bislett-saken..

Nå foreligger rapporten om ny bruk av Bislett Stadion - utredningen som sterke krefter har prøvd å sabotere.

Les om dette forslaget

Last ned hele reguleringsforslaget ( 12MB)
 
Les introduksjonsbrevet til Oslo Kommune,
Plan og Bygningsetaten


Last ned illustrasjonsplanen som pdf-fil

Aftenposten var klar i sin leder 20.06.2003 etter vedtaket om å rive og bygge nytt.
Les faksimile av lederartikkel

Hvorfor ser ikke arkitektene verdier
i funksjonalismen på Bislett?

Vi utfordrer toneangivende arkitekter til å fortelle oss det.
 


Høyre går i bresjen for at funksjonalistisk arkitektur gjenoppstår med mineralittpuss
Slik man kunne gjøre med Bislett 
Les mer

Myter på rekke og rad for å forsvare riving:
Her vil vi liste opp rekken av myter som er skapt for å tvinge gjennom rivningsalternativet 
Les til du blir med som aksjonist 


  
Riksantikvar eller sports-promotor?

Riksantikvaren ønsket å bevare stadioen men beklaget seg over manglende oppfyllelse av optimale idrettslige krav. Det ser imidlertid ut som om at hovedkravet om 8 baner med godkjent svingradius kan løses på en høyst tilfredsstillende måte innenfor gamle Bisletts murer. Riksantikvarens beslutning synes derfor basert på sviktende grunnlag. Det er også utredet god løsning på den berømte siktlinjen til løperne i 8. bane for tilskuerne på Store Stå.
 
Å rive hele Bislett på grunnlag av disse hårfine marginer er meningsløst. Det er kanskje ikke uten interesse at bevaringsforslaget "Nye Gamle Bislett" holder seg godt innenfor de bevilgede 400 millioner.....
Les fra Riksantikvarens nettsider

  
Aksjon Bislett viser et alternativ
Les mer om dette på deres nettsted

Bislett Stadion

Fra “ SPORT’S ILLUSTRATED”, NR 40 I 1999

En oval av smuldrende murpuss og råtnende tre i et boligområde nær Oslo sentrum - Bislett Stadion omskapes hver sommer til en boblende kjele av desperat støy og rytmisk klapping som bærer løperne på usynlige vinger. 
Sekstién verdensrekorder er satt på dens ettergivende, murstensfargede baner;  Lynn Jennings, 10 000 meter bronsemedaljevinner i 1992-olympiaden, kalte den engang for distanseløpernes Fenway Park.  Bislett er planlagt revet og erstattet av et nytt stadion.  Erstattet, men ikke forbedret.

Verdier vi ikke vil miste
Bislett stadion har navnet til en hel bydel i vår hovedstad – kanskje byens mest internasjonalt kjente sted.  Et intimt
anlegg som rangeres som Europas fineste, som elskes av internasjonale stjerner.  Her settes stadig nye rekorder.  Skøyteløp, fotball og friidrett på alle nivåer har murene gitt plass til de siste 60-70 årene. 
Bislettgata og det skålformete friområdet Lille Bislett rammer inn anlegget i sør-vest med sine store, vakre trær.  De står i fare for å bli endret og desimert til det ugjenkjennelige.  Den enhetlige klassiske og fuksjonalistiske bebyggelsen langs Sofies gate og Louises gate avgrenser stadionanlegget i øst og nord, og spiller intimt sammen med idrettsanlegget.  Det nye anlegget vil vende dem ryggen.

Stedstap er et begrep som brukes når planlegging og utbygging rammer sentrale deler av vårt kulturmiljø.  Kulturminner er ikke-fornybare ressurser. 

Å rive er ikkje å bevare”
Kirke- og kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland
om Bislett Stadion  2002

Fra Oslo Kommunes byøkologiske program 2002-2014
1.1.
Oslos byutvikling skal skje i samsvar med byøkologiske prinsipper
1.1.1 ....ikke på bekostning av grøntstruktur og verneverdige bygninger og miljøer