Fra tidlig 90-tall

bilde28.jpg (10467 bytes)    Oppdatert oversikt i 2019 - www.allgronn.org/historien

"AKSJON MOT OSLO HAVNEVESEN" -
ALLGRØNN gransker - Iverksatte i 1991 en grundig kritisk analyse av Oslos havneplan. Vi offentliggjorde problemområdene ved å slå opp 23 teser på døren til Oslo Rådhus. Arbeidet videre resulterte i fem betenkninger om havnedriften som etter hvert førte til at daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen stoppet den 150 meter lange utvidelsen av Filipstadkaia. Oslos Samferdsels- og miljøkomite har bebudet ny gjennomgang av utbyggingsplanene for havna. ALLGRØNN har vært premissgivere i debatten, vi foreslo en godsanalyse som ingen ville gjennomføre og saken har vært den mest omtalte byplandebatten i Oslo de senere årene. Tilsammen har ALLGRØNN utført fem årsverk med granskning og analyser i dette havneengasjementet uten oppdragsgiver eller økonomisk sikkerhet for arbeidet.

"DITTEN-DAMMEN" - Med siv.ark. Trond Kanstad - Vi utarbeidet og lanserte i 1989 et innspill og en alternativ plan for det så meget omtalte skandale-hullet i Dittenkvartalet ingen visste hva man skulle med. Vi påviste at utbyggerne ved en omdisponering av planene kunne oppnå stor arealutnyttelse med vesentlige tilleggskvaliteter for byen. Bydammen ble visualisert med et oljemaleri av Torkill Haugland. Ideen fikk stor mediainteresse med oppslag i Lørdagsrevyen og Aftenposten. Utbyggerne var imidlertid "bundet til eksisterende planer". I dag ligger bl.a. Ibsen-kvartalet og Oslo Tinghus her.  Les mer om forslaget fra 1989 her.

ditten.jpg (7156 bytes)   

Slik kunne det sett ut i det området som nå kanskje er Oslos værste betongørken.....


"KANALER I ARENDAL"
- ALLGRØNN i Arendal - Det konkrete arbeidet for reetablering av kanalene i Arendal startet i 1989. Vi viste sammen med siv.ark. Trond Kanstad at det er ville være mulig å gjenskape Arendals historiske identitet som Nordens Venezia. Prosjektet ble et alternativ til storstilte planer om et lokalt kjøpesenter (Arendal Vekst) som skulle tette igjen bykjernen Arendal på en svært uheldig måte. Vi slo opp 22 teser på rådhusdøren i Arendal mot denne utbyggingen. Vi påviste at utbyggerne kunne oppnå samme arealutnyttelse med en alternativ plan som tilgodeså kanaler gjennom byen. Kanalideen har hele tiden hatt meget stor oppmerksomhet, nasjonalt og lokalt. Kjøpesenter-prosjektet på Rutebilstasjonen ble skrinlagt. Vi deltok så i stiftelsen av Kanalselskapet for Arendals bymiljø som i tillegg til å arbeide for gjenåpning av kanalen også arbeider for å ta vare på Arendals estetiske byutvikling. Kanalselskapet hadde pr. sept. 1996 over 1000 medlemmer og like mange sympatisører i Arendal. Det er produsert en rekke utgaver av "Kanal-posten". Vi deltar i styret i Kanalselskapet som ledes av Odd Skaug Syvertsen.
Les en artikkel om kanalsatsningen.    Se 3-D bilder av bykjernen med kanal.   Hva sa Leon Krier om kanalsatningen?     

bildkan3.jpg (6437 bytes)   

Kanalen ble lansert med et oljemaleri av Torkill Haugland
"FLYTT TIL ARENDAL" - Kanalselskapet for Arendals bymiljø - Kampanje for ny vinkling for Kanalselskapet i 96.
"KANALBYEN FILIPSTAD" - ALLGRØNN's Byplanforslag - Lansert i 1991 som alternativ til containerhavn med bred omtale og debatt i Aftenposten. Tiltaket initierte havnedebatten


"DET NYE OSLOKARTET"
- ALLGRØNNs byplanforslag for Oslo - ALLGRØNN viste i en realistisk harmonisering i bruk av hovedstadens sjøside til havne- og byformål. Presentert over dobbeltside i Aftenposten lille julaften 1992 med ingressen "Fra byen med den store havnen - til byen med det store hjertet.
Les Lars Eltons artikkel fra Aftenposten om konseptet.

"DALE-GUDBRAND GJESTEGÅRD" - ALLGRØNN i Sør-Fron Kommune - Utarbeidet i 1991 idekonsept. En totalutvikling av reiselivsbedrift i kulturhistorisk viktig miljø. Vi samarbeidet med Fylkesarkeolog og Fylkeskonservator i Oppland om premissene for utvikling av det viktig historiske stedet Hundorp i Gudbrandsdalen. - Det var her Olav den Hellige i følge tradisjonen i Snorres sagaer lot Kolbein Sterke knuse gudebildet til Dale-Gudbrand slik at ormer og padder skvatt ut av det. Vi var prosjektledere for programmering, arkitektur, finansiering, eierstruktur og koordinering av kulturkreftene i Midt-Gudbrandsdalen for bruk av bygningene på stedet. Sommeren 1991 gjennomførte vi en rekke kulturaktiviteter på stedet for å vise mulighetene. Dale-Gudbrands Gard ble åpnet 29 juni 1993 og er blitt et lokalt kultursenter. Det arbeides videre for å utvikle stedet til å bli et nasjonalt senter for norrøn mytologi / kristningen av Norge med en feiring av gravhauger og oldsaksfunn.
Les historien om Gudbrandsætten her.  

bilde29.jpg (11729 bytes)

"100-METER-BYEN" - ALLGRØNNs Landsbykonsept - Motto: "Steder for mennesker - Steder som henvender seg til seg selv". Vi har sett et stort behov for en fornyet debatt om menneskers oppvekst- og levevilkår og ikke minst en presisering av muligheter gjennom synliggjøring av alternativer. Vi er derfor igang med å bygge opp kompetanse for å videreutvikle småbykonseptet i Norge. En teoretisk byplan er bygget i tre-dimensjonal Auto-cad.  Vi utvikler ny boform med stedsutvikling inspirert fra byplaner fra historiske byer i mellom-Europa i menneskelig format og skala. Gruppen har vært på diverse studiereiser. ALLGRØNN tegnet ut alternative utbyggingsforslag for en landsby ved Vøyen Gård i Bærum og et alternativ for utbyggingen av Olsen enke-tomten i Oslo.
Les om Allgrønns forslag for Vøyen  
Les om Bærum Kommune, "Den omvendte Kong Midas"

bilde30.jpg (7451 bytes)

"En visjon om et hjemsted"

"OPERA TIL TJUVHOLMEN" - ALLGRØNN om sjøsiden * Som et ledd i Allgrønns strategi for å skape oppmerksomhet om potensialene på Oslos sjøside laget  Geir Olav Kuvaas (link) i 1992 en ideskisse til alternativ bruk av Tjuvholmen utenfor Aker Brygge. Presentert og debattert i Aftenposten.

bildetju.jpg (7522 bytes)   
  
 "OPERA I OPERAEN" - ALLGRØNN for Folketeaterbygningen * I samarbeid med tidligere president i NAL / Norske Arkitekters Landsforbund siv.ark. Per Johan Eriksen var vi i 1994 de første til å presentere alternativet om å forsterke det østlige Oslo sentrum ved å bygge ut operaen der den ligger. I hovedsak et motsvar til det "inneklemte" operaforslaget på Vestbanen. Presentert og debattert i Aftenposten. Les mer om dette.

bilde31.jpg (8378 bytes)

"EN BERLINMUR MOT FJORDEN" - ALLGRØNN mot UNI-bygget i Vika * Utarbeidet i 1995 strategi og strukturering av argumentasjonsrekker mot UNI Storebrands mur mot fjorden, byplan-fadesen i Vika. Vi var også medarrangør i en stor høring om utbyggingen. Bygget bygges..

"TERASSEBLOKK I HASALEN" Allgrønn i Risør.* Risør var i ferd med å bygge i stykker et vesentlig landskapselement for byen. Et frimodig spekulantprosjekt ledet av arkitekt Per Kristian Pedersen skulle kle fjellsiden ikke så langt fra et av byens fremste symboler, "Den Hvite Flekken", med for byen en skjemmende utbygging. Pussig. Mot en by som Risør som nettopp har tradisjoner på å bevare sine omgivelser. Selv byens sjefspatriot, vekteren John Thomas Axelsen gikk ut i lokalmediene og forsvarte ødeleggelsene.

"STOPP NIDELVEN TERRASSE" - ALLGRØNN i Trondheim * Hjalp i 1994 en lokal aksjonsgruppe i forsøket med å stoppe "TUSENÅRSTABBEN" den kontroversielle utbyggingen av Nidelven Terrasse, en 170 meter boligblokk ved Nidarosdomen. Blokken er bygget, stakkars Trondheim. 
Les to debattinnlegg vi skrev.
   
Les de 20 tesene som ble slått opp på Rådhusdøren i Trondheim.

"SKJÆRHALLEN" - ALLGRØNN på Hvaler * Befaring i 1993 som førte til oppslag med analyse av tettstedet Skjærhallen i Fredrikstad Blad. Ordføreren ville følge opp med estetisk plan.

"STAMSUND" - ALLGRØNN på Vestvågøy * Studiereise i 1993 med mottoet "Dorsk Norsk Torsk" og forslag til straksløsninger for Stamsund. Invitert av lokalavisen med oppmerksomhet rundt vårt initiativ.

"MOTORVEI I SMÅBYEN" - ALLGRØNN i Kragerø * Befaring i Kragerø i 1993 for å vurdere utbygging / og overdrevne veiløsninger på den gamle stasjonstomten. Det avventes estetisk plan for byen.

"OPERASJON LUX" - ALLGRØNN og lyskultur * Ide lansert i 1993 for å "dempe" lysintensiteten på skilt i våre tettsteder og byer. Konseptet ble sendt til media, oljeselskapene og offentlige myndigheter. Respons fra rådet for lyskultur.  Les mer.

"TRÅKK OSS IKKE PÅ TRÆRNE" - ALLGRØNN og Bygdøy allé-aksjonen * Utarbeidet i 1992 strategi og designet slagord og kampanjeelementer for aksjonen som skulle bevare kastanjetrærne i Bygdøy alle fra overdreven nidkjær strukturering fra Parkvesenets i Oslo.

"FORUM FOR SJØSIDEN" - ALLGRØNN om Oslo havn * Deltok i 1993 i tenkegruppe i samarbeide med Oslo Bye's Vel og flere.

"POESIBYEN" - Idé for Kragerø * Idekonsept brukt av Kragerø Næringsforum. Tavler med dikt av forskjellige forfattere ble slått opp på sentrale steder i byen.

"BEDRE BYER" - Aksjonen nærmiljø og trafikk * Utarbeidet konsept for kampanje.

"PRAMMEN I DAMMEN" - Gjerstad Kommune * Presenterte i 1990 et forslag til innhold og løsninger for Brokelandsheia, et stoppested langs E-18 mellom Kragerø og Risør. På oppdrag fra Aust Agder fylkeskommune.

"FLISBYEN LILLESTRØM" - En gruppe av lokale næringsdrivende * Vi produserte i 1989 en ide som gikk ut på å definere en samlende strategi for byens profil og trivsel. Man har vært truet av handelslekkasje til storsenterne i omegnen. Prosjektet ble frontet med et oljemaleri av en alternativ bebyggelse ved Torget. Det ble arrangert en arkitektkonkurranse med påfølgende utstilling. Dette førte til stor interesse i lokalmedia. Som en av konsekvensene fra aksjonen ble det løst et rehabiliteringsprosjekt for Televerkets bygg på Lillestrøm.   Les om dette.

 

 

Forum for stedsutvikling