Forum for stedsutvikling ALLGRØNN - Om økologi
Om Allgrønn
 

SÆTRE


LILLESAND

SON

Bislett
 
Vågå
 
Arendal
 
Oslo sjøside
     
Trondheim
  
Risør
  
Kragerø
 
Grimstad
 
Hundorp
   
 

Høyhus
 
Økologi
  
Arkitektur

Stedet

In English 


Meninger
 
Ideer


Historikk
 
Ondurdis-prisen


 

Byutvikling handler om miljø og medvirkning
15.11.2002 Kan ikke minst ett område langs sjøfronten i Oslo vies til et mønsterprosjekt med virkelig visjonære økologiske og sosiale mål, spør Chris Butters, prosjektleder i NABU (Norske arkitekter for bærekraftig utvikling). I europeiske foregangsbyer er gammel kunnskap og moderne miljøtenkning forenet i nye bydeler. 
Les kronikken på Aftenpostens nettside


På denne siden vil vi gjerne ha innspill!

  
Vestby - Rammeskogen økologiske grend
Les herNasjonalt nettsted for Agenda 21 
Besøk sidene

HUNDERTWASSER SA: - "Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, i arkitektkvarterene går sjelen til grunne."      Mer fra Hundertwasser