I maktens korridorer
Det vokser fram en økende skepsis i opinionen når det gjelder forsikringen om at byplanleggingen her i landet foregår innenfor betryggende faglige rammer og på folkestyrets premisser.

Les kronikk av Jan Carlsen i Dagbladet 26.11