ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen

 
PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

Forum for stedsutvikling og humanøkologi

 


UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATI

 

KVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITETPROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET


 

Del på Facebook
Omgivelser

En landsomfattende kampanje for å styrke folks medvirkning til en mer menneskelig by- og stedsutvikling. Informasjon og opplæring.
 
Hvordan kan lokalsamfunn trekke lasset sammen for å skape utvikling basert på bærekraft, deltakelse og stedets kvaliteter?  Les mer

I hovedsak
LANDSBYEN BAK SLOTTET
www.lilleuranienborg.no


Å FRIGJØRE SJØSIDEN I OSLO

Oslo Havn og Fjordbyen
   
DET STORE BYPLANGREPET
Kanaler i Arendal
  
MED HISTORIEN SOM BAKTEPPE
Dalegudbrands Gård på Hundorp

       
Å REDDE EN TREHUSBY

Flisvika og Holmen i Risør

    
OG FRA RESTEN AV LANDET
http://www.allgronn.org/historien/
stedskraft.htmOndurdis
ALLGRØNNs pris til engasjement
for stedsutvikling

  Hvem fikk prisen?

 


 

   


Se hele prosjektoversikten:
http://www.allgronn.org/historien/stedskraft.htm

Stedskraft
Inspirasjon for og opplæring av entusiastiske
borgere i lokalmiljøene. Aktiviteter fra 2018 finner du her:
 www.stedskraft.no
       
Plansmier
Det er arrangert plansmier de siste ti årene på forskjellige steder i landet. Les om gjennomføringene, last ned rapportene, se resultatene og se presseomtalene:
Om plansmier
     
Allgrønn i mediene
En samling kronikker av og intervjuer
med Erling Okkenhaug om stedsutvikling
https://www.allgronn.org/historien/kronikker-intervjuer.pdf
      
Artikler og kronikker
En rekke temaer fra inn- og utland
Samling av innspill - til inspirasjon
www.allgronn.org/historien/artikler-kronikker.pdf
  
Fra andre:Geir Tandberg Steigan har laget en svært omfattende oversikt på bygårder fra en rekke byer. Meget lærerikt og nyttig.
http://www.artemisia.no/arc