Forum for stedsutvikling ALLGRØNN - Om Hundorp
Om Allgrønn
 

SÆTRE


LILLESAND

SON

Bislett
 
Vågå
 
Arendal
 
Oslo sjøside
     
Trondheim
  
Risør
  
Kragerø
 
Grimstad
 
Hundorp
   
 

Høyhus
 
Økologi
  
Arkitektur

Stedet

In English 


Meninger
 
Ideer


Historikk
 
Ondurdis-prisen


 

SELGE DALEGUDBRANDS GARD?
Oppland fylkes tusenårssted på private hender..? 
Les mer i GD


I Gudbrandsdalen ligger
en historisk perle.
Vi valgte i 1990/1991 gjennom praktisk arbeide å inspirere til lokalt engasjement for stedet på et tidspunkt da få så slike muligheter. I dag fremstår Dale-Gudbrands Gard på det nærmeste ferdigrestaurert. Det nye bygget på tunet har vært drevet som gjestegård i noen år. Hundorp er et populært samlingssted for ymse kulturformål i Midt-Gudbrandsdalen. Flere kulturinstitusjoner holder til her. Nå gjenstår å velge profil for nasjonal markering av stedet, som utvilsomt kan karakteriseres som  Gudbrandsdalens svar på Stiklestad.
Her finner du prosjektbeskrivelsen vår fra 1990-1991
som introduserte ny bruk av kulturstedet

 


100-års jubileum på Hundorp


GD: "Historien som ligger her, kombinert med vår tid gjør at det er duket for de store tankene her. Det er duket for et kultur-sentrum, mente Okkenhaug, og omtalte Dale-Gudbrands gard som Gudbrandsdalens Stiklestad."   
 
Fra 100-årsjubileumsfesten 23.11.2002  
Les reportasje i Gudbrandsdølen Dagningen 25.11.2002


 

hun2.jpg (11869 bytes)

1000-årssted i Oppland fylke

Dale-Gudbrands Gard har seiret som konsept og ble fredag 11.6.99 kåret til Tusenårssted i Oppland Fylke. Les fra GD

 

  
Stildebatt om restaureringen av
Einbusalen i Skrivargarden

Det ble en debatt om hvilke tidsepoker som skal vises på dette historiske sted. Kulturvandalisme, mente flere sørfrøninger om den pågående restaureringen av Skrivargarden på Hundorp, Dale-Gudbrands gard. Vi mente at Dale-Gudbrands Gard bør speile alle de epokene den har gjennomlevet. Her er noe av debatten i denne saken - som til slutt ble vunnet:
 
Momenter i saken om Einbusalen fra Rasmus Stauri
 (Word-fil)     
Allgrønn mener om Einbusalen
 
GD 05.02.2002 Om restaureringen    
 
GD 06.02.2002 Veggmaleriene må ikke flyttes 
 

GD.07.02.2002 Ingen avgjørelse tatt   
 

GD Juni 2002 Rommet er reddet
  
Diverse oppslag i lokalavisen
GD 11.04.2001 Lokalavisen kommenterer vår innsats 
 

GD - Det tviles på om Dale-Gudbrand virkelig eksisterte

Andre nettsteder relatert til Hundorp

The story of Dale-Gudbrand / From the Saga of Olaf Haraldsson
Les mer fra historien knyttet til Hundorp

 
Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdalen ligger på gården
 
Hundorp har også sin egen hjemmeside


Daværende ordfører Torstein Rudihagen ble sur
Det kan oppstå vansker når man bryr seg fra "utsiden" 
 
Og denne web-siden kan være en påminnelse til Sør-Fron kommune om hvilke ideer og tanker det var som forløste begeistringen for Dale-Gudbrands Gard.

 

HUNDERTWASSER SA: - "Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, i arkitektkvarterene går sjelen til grunne."      Mer fra Hundertwasser

STRINGEN...
Vi tror på alternativene.