Forum for stedsutvikling ALLGRØNN - Om Grimstad
Om Allgrønn
 

SÆTRE


LILLESAND

SON

Bislett
 
Vågå
 
Arendal
 
Oslo sjøside
     
Trondheim
  
Risør
  
Kragerø
 
Grimstad
 
Hundorp
   
 

Høyhus
 
Økologi
  
Arkitektur

Stedet

In English 


Meninger
 
Ideer


Historikk
 
Ondurdis-prisen

 

Grimstad river Fuhrs vinkjeller.    Underskriftaksjon her

Stedsavvikling i Grimstad
  
Fotodokumentasjon 13.05
Det brukes mye energi på å utvikle steders særpreg. Noen ganger avvikler man åpenbare stedskvaliteter, som for eksempel i Grimstad der de nå planlegger å rive en vesentlig del av sin industri- og kulturhistorie.


Sørlandsbyene har få monumentalbygg. Fuhrs vinkjeller er et innarbeidet landemerke og en del av Grimstads profil. Det er mulig bygningen er vesentlig i norsk arkitekturhistorie men argumentene for å bevare dette bygget er likevel mange og de har vært fremført av ulike grupperinger i byen.
   

Ingen kjøpere til Fuhr-området - legger salget på is...  Les fra Grimstad Adressetidende

Grimstad Kommune vedtar riving
- Fortidsminneforeningen krever Riksantikvaren på banen:


- En så viktig sak kan ikke avgjøres lokalt, sier generalsekretær Kristen Grieg Bjerke.  
Les mer fra Agderposten 23/04

20.06.2002 Vinkjeller kan reddes av Riksantikvaren
Nå ligger saken på Riksantikvarens bord.  Les Agderposten fra 20.06.2002

Tro det eller ei, Riksantikvaren sier ja til riving. Men asbest kan stanse rivingen..
GRIMSTAD: En potensiell miljøbombe ligger lagret bak Fuhrs vinkjeller. Den vil bli aktivert i det øyeblikket noen begynner å rive kjelleren slik Riksantikvaren nå åpner for.
Les fra Agderposten 15/08-2002

  
Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen om tekniske og industrielle kulturminner
ved sesongåpning på Kistefos-Museet, søndag 26. mai 2002

De tekniske og industrielle kulturminnene er viktige bidrag til historien. De er representanter for en viktig periode i utviklingen av landet vårt – utviklingen fra bondesamfunn til industrisamfunn. De har også en symbolverdi fordi de ble til en brytningstid da Norge vokste fram som en egen nasjon, blant annet ved å utnytte våre store naturressurser til industriell utvikling. Jeg mener de industrielle kulturminnene har betydning for vår forståelse av viktigheten av verdiskaping i dag. Bare ved å kjenne fortiden kan vi forstå hvordan vi har havnet der vi er i dag, og forutsetningene for vår velferd i fremtiden.   Hele talen her

Noen uttalelser  fra møtet i Grimstad Kommunestyre 22/4 som vedtok riving     

Leder fra "Adressa" 27.04    

27.04 Frode Schiøtz: Grip mulighetene


Klikk på bildet for nærmere fotodokumentasjon - se potensialene!

Fra stedsutvikling til stedsavvikling....?   Les artikkel fra Grimstad Adressetidende Fra april 2002

Les brev fra Agder Kulturvernråd til Grimstad Kommune   Fra oktober 2000        

og her  Forslag til reguleringsplan fra Agder Kulturvernråd til Grimstad Kommune  Fra mars 2001

Men han som skal tjene penger på tomten mener til vår forbauselse at bygget ikke er bevaringsverdig  
 
Les Fædrelandsvennen fra okt.2000

Det såkalte ”Fuhrområdet” i Grimstad representerer lokal industri- og kulturhistorie som mange mener det hadde vært ønskelig å bevare.  Kommunestyret i Grimstad vil sannsynligvis vedta riving av ”vinkjelleren” 22.april etter anbefaling fra Rådmannen. I sakspapirene fremkommer at man henstiller til eier å igjen vurdere vernealternativet.

     Bilder fra Grimstad Adressetidende

 

Grimstad Gartneri har sin historie tilbake til 1885. Produksjon av hagefrø, blomster, eplesaft og vin er landskjent og virksomhetene har ført til at nettopp disse produktene knyttes til Grimstad. Grimstad by har en utforming m.h.t. dimensjoner og bebyggelsesmønster som gjør Fuhrområdet til et svært karakteristisk del av byen. Så egenartet at man kan spørre seg om Grimstad som bysamfunn har råd til å banalisere sine omgivelser med annen og identitetsløs bebyggelse.  ( I Grimstad har vi ikke annet å forvente enn overdimensjonerte boligblokker a la Groruddalen. Se arkitekt Maldes forslag )

 Her er to forskjellige utkast til utnyttelse av eiendommen 
( klikk på planene for større gjengivelse )

   Rasering:
                                                   Bevaring
  
         

   
Forslag fra arkitekt Paal Malde                                                          Forslag fra arkitekt Bjørn Barexstein


Selv fylkeskonservator i Aust Agder beklager at utredninger viser at det ikke er økonomi i å beholde bygget. Nå har det seg slik at i de fleste bevaringssaker blir man stilt overfor utfordringer på økonomi og forholdet til overordnede behov i samfunnet. Bygningen har vært ikon på vinetiketter fra Fuhr og er således kjent for generasjoner

Økonomien i et nytt prosjekt på stedet ville for selger være teoretisk dersom man mente på alvor at bygget ikke må rives. Så meget lokal fortvilelse som man ser i Grimstad over riveplanene burde få konsekvenser.

Grimstad arbeider med den strålende idé å videreutvikle profilering av Knut Hamsun og Henrik Ibsen. Det er nærliggende å tenke seg at et signalbygg med kulturhistorie i veggene ville egne seg som et senter for disse satsninger. Man behøver bare å besøke den suksessrike kulturinstitusjonen Bomuldfabrikken i Arendal for å forstå potensialet. I Oslo bygges kornsiloer om til hybler for studenter og de nye boligene er allerede så populære at beboerne bebuder at de saster på å bli ”evige studenter”.

Det er svært korttenkt av Grimstadsamfunnet å ikke se alvorlig på en slik mulighet til produktutvikling av eiendommen. Grimstad er den av sørlandsbyene som har realisert stor tenkning innen næringsliv og kultur. Sørlandsbyene har få historiske monumentale byggverk.  Det finnes ingen holdbare argumenter, heller ikke økonomiske, for å si at Vinkjelleren ikke har en fremtid og ikke kan benyttes, bortsett fra myter og fordommer. Hvor det er vilje finnes det også vei.  Faktum er at kommunen ikke bør ha råd til og heller ikke burde ha lov til å la være å sikre seg eiendommen og sørge for at bygningsmassen blir bevart for ettertiden.

Vi leser i innstillingen fra Grimstad Kommune videre at ingen offentlige instanser har reist innsigelse til riveforslaget.  Alle Allgrønn har vært i kontakt med i Grimstad beklager at bygget vil bli revet.

Det ser ut som det bare er den ikke-rivende gren av Fuhr-familien som har prøvet å arbeide for denne kulturhistoriske sjansen. Det er selvfølgelig lite strategisk at noen med mulige private motiver fronter en slik idé. Det forundrer oss at ikke flere av gode kulturkrefter i Grimstad har tatt affære i denne saken, men det er ofte småbyens pris å betale, folk har ikke råd til å bli upopulære i visse kretser.

Riksantikvaren har ikke fått denne saken på bordet. Allgrønn sladrer med dette om tarvelig kulturbevaring og henstiller med dette til Riksantikvar Nils Marstein å ta saken i tolvte time.

Dersom det mot formodning ikke skulle være mulig å få til et rivningsforbud i kommunestyret nå til mandag, så trenger vi subsidiert i det minste to års betenkningstid. Det er ikke hver dag et kommunestyre river landets eneste bygning i sitt slag, og det som utgjør hjertet i et helt stykke lokal byhistorie.

Fra debatten i  Agderposten:

Tapte kampen om vinkjelleren  fra Agderposten
GRIMSTAD: Det er gitt grønt lys til at Fuhrs vinkjeller kan rives. - Vedtaket var som forventet, og vi er godt fornøyd, sier disponent Nic Fuhr som nå vil selge hele fuhrområdet.

Aksjon mot onkels planer  fra Agderposten
GRIMSTAD: Victoria Fuhr har begynt å samle inn underskrifter mot planene onkelen Nic Fuhr har for å rive vinkjelleren. Protestoppropet er lagt ut flere steder i Grimstad.

Får rive tradisjonsrik vinkjeller   fra Agderposten
GRIMSTAD: Mot én stemme avgjorde bygningsrådet i Grimstad at Fuhr-kjelleren ikke skal fredes, men kan rives for å gjøre plass til en stor utbygging av området.

 
Fra Fædrelandsvennen:

Full strid om vinkjelleren.
Mons Fuhr lanserte i går sine storslåtte planer for Grimstad gartneri, stikk i strid med flertallet i Fuhr AS. Stridens kjerne er om vinkjelleren skal bevares.
   Les mer

Fra næringseiendom til boliger
.

Vinproduksjonen ved AS Fuhr i Grimstad er lagt ned, og området med vinkjeller og drivhus står i forandringens tegn.
  Les mer

 


  

HUNDERTWASSER SA: - "Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, i arkitektkvarterene går sjelen til grunne."      Mer fra Hundertwasser