Dale-Gudbrands Gard - Om entusiasme og redelighet -

av Erling Okkenhaug
 

Det står visstnok stille på Hundorp. GD ønsket en kommentar fra meg om dette og tok kontakt for en uttalelse. Det er kanskje slik som skrives at jeg i 1991 kom "med rom og armslag på ei tid da ingen riktig visste korleis den historiske grunnen og medfølgjande forsikringspengar kunne nyttast". At dette førte til handling på Dale-Gudbrands Gard er det vel ikke andre enn tidligere ordfører Torstein Rudihagen som har behov for å bestride. Sommeren 1991 ble arrangert en mangesidig kultursommer på gården med skulpturutstilling med Arne Vinje Gunnerud, kunstutstilling med landskjente kunstnere som Finn Graff, Dagny Hald m.fl. og teaterforestilling med Stella Polaris. Gården ble denne første sommeren også åpnet for lokale kunstnere og kunsthåndverkere. Tiltaket vakte nasjonal interesse med flere oppslag i hovedstadspressen.

For å ivareta ideen om Dale-Gudbrands Gard - bør de siste dagers presseoppslag om stedet utdypes noe. Når jeg i intervju med GD gir uttrykk for at det klør i fingeren etter å følge opp arbeidet med nasjonal vinkling for stedet skyldtes dette at jeg siden 1992 har opprettet forbindelser innen kulturutvikling og næringsliv som det kanskje kunne være av interesse å spille inn på banen. Av lørdagens GD og Torstein Rudihagens påstand om uredelighet fra min side i fremstilling av hva som hendte i 1992 vil man sikkert forstå at en ny innsats fra min side for Dale-Gudbrands Gard likevel er utelukket.

Så er da heller ikke det store spørsmålet uenighet mellom Rudihagen og undertegnede. Jeg har med bakgrunn i mine erfaringer som initiativtaker ønske om å gi uttrykk for min mening om hvorfor ting stopper opp på gården. De som siden har hatt ansvar for videre utvikling av den nasjonale vinkling for gården har etter hva jeg forstår ikke oppnådd noe. Det er ikke lenger nok å holde festtale eller utgyde politiske viljeserklæringer om mulighetene på Hundorp. Bygdefolk og dalens kulturinteresserte bør snarest kreve av Torstein Rudihagen, som vet hvordan dette skal løses, en klar strategi for utvikling av de nasjonale potensialer på gården og at han personlig tar ansvar for at denne følges. Andre dugelige folk i bygda har vel vært innpå for lengst.

Å antyde salg av "tinghuset" viser en foruroligende lettbeint holdning. En nasjonal alliansepartner vil ha behov for de rom man kan benytte. Det må ikke skje noen oppstykking av eiendommen før endelig konsept for gården er avklart.

Entusiasme er en følsom kraft. Det kommer med tiden flere enn meg som i beste vilje kunne ønske å ta et tak. På Sør-Fron bør man gå i seg selv og bli enige om en holdning til slike innspillere. Manglende evne til generøsitet vil slå tilbake på mulighetene for gården.

Jeg er ikke bekymret for fremtiden på Dale-Gudbrands Gard. De historiske kjensgjerninger og stedets kvaliteter er for sterke til å bli truet av politisk spill. Det kan bare ta lengre tid å komme til målet.