Forum for stedsutvikling ALLGRØNN - OMGIVELSER
-
Hvem vi er
Om Allgrønn
 
 

I 1991 ble initiativ tatt til det faglige og uformelle nettverket ALLGRØNN.
Gruppen fungerer som et frittstående forum for stedsutvikling.
 
Nå omfatter Allgrønn begrepet humanøkologi og netteverket og interesseområdene er utvidet: se www.allgronn.org 


Men hva vil Allgrønn?
Problemstillingene for norske byer og tettsteder er svært like. Allgrønn arbeider for å synliggjøre utbygginger og konsekvenser for miljøene. Vi deltar i lokale aksjoner med våre erfaringer.
Våre visjoner for human by- og stedsutvikling ligger godt
forankret i:   

Vår idé
beskrives kanskje best gjennom alle de prosjekter vi har gjennomført til nå. Allgrønn er opptatt av stedsutvikling i videste perspektiv. Vi ønsker etter hvert å utdype engasjementet for de fysiske omgivelser til også å omfatte den Fysiske, sosiale, mentale og åndelige dimensjon i stedsutviklingen. Vi er glade for innspill.

Allgrønn på nettet - for stedet 
Vi utvikler et forum for debatt om stedsutvikling på Internett. Vår profil er å være et bindeledd mellom folk flest og et bredt sammensatt forum av fagpersoner som kan påvirke utviklingen av våre steder og arkitekturen i positiv retning. 


Ta kontakt
Send oss dine ønsker, dine egne linker på www, vinklinger, synspunkter, eksempler på god og dårlig stedstilpassing, med arkitektens navn, til post@allgronn.org .


Besøksadresse: Revehiet, Parkveien 25

 

 
Vi tror på engasjement
og lar oss lett inspirere
   

 

Stor oversikt over engasjementet
www.allgronn.org/historien

Allgrønn søker finansiell bistand til prosjekter
Vi tror på å vise eksemplene. Allgrønn er ikke noe økonomisk enhet og drives idealistisk. I tilfelle noen i nettverket engasjeres til å gjennomføre arbeide som medfører en økonomisk situasjon vil slikt arbeide måtte faktureres fra eller lønnes direkte til utøvende aktør.
     
Gi oss tips om hvordan
Har du sansen for vår innfallsvinkel og gode ideer om hvordan arbeidet  ute i virkelighetens verden og på internettsidene kan videreutvikles og finansieres hører vi mer enn gjerne fra deg. 
  
Allgrønn på internett
Arbeidet har til nå vært drevet på litt luft og mye kjærlighet. Hjelp oss hvis du kan, tips de rette personene og instansene om prosjektene våre.

Allgrønn's sekretariat administreres av Erling Okkenhaug. Han er også gruppens talsmann. Fagfolkene i nettverket deltar aktivt når det er behov for det.

 
 

HVEM SA DETTE? - "Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, i arkitektkvarterene går sjelen til grunne."