Forum for stedsutvikling ALLGRØNN - Om Trondheim
Om Allgrønn
 

SÆTRE


LILLESAND

SON

Bislett
 
Vågå
 
Arendal
 
Oslo sjøside
     
Trondheim
  
Risør
  
Kragerø
 
Grimstad
 
Hundorp
   
 

Høyhus
 
Økologi
  
Arkitektur

Stedet

In English 


Meninger
 
Ideer


Historikk
 
Ondurdis-prisen 

Trondheim som lekegrind for selvopptatte arkitekter

Konkurranseutkastene til gjenoppbygging av branntomten i Trondheim sentrum foreligger. Samtlige forslag er uten hensyn til skala og format i byen   Les mer    Se modellene


Men trønderne forstår byen sin.

Dette vil ikke byen vår ha! «Skremmende stygt og heslig» mener en leser, mens en annens klare tale er: «Blir det slik, så flytter jeg».  Les fra Adresseavisen 06.06.2003


Brannen i Trondheim - Lytt til folket
Desember 2002 Gjenreisning: Lytt til folket! Av Arnstein Arneberg  Les artikkel som sto i Adresseavisen
 
 

Omgåelse i Trondheim
07.07.2002 For noen år siden ble det gitt dispensasjon fra Midtbyplanen for å bygge to etasjer på kemnerkontoret. Nå brukes dette som argument for å dispensere på nabotomta.  Les mer     Her er stoff fra Miljøpartiet De Grønne

HUNDERTWASSER SA: - "Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, i arkitektkvarterene går sjelen til grunne."      Mer fra Hundertwasser