Forum for stedsutvikling ALLGRØNN - Om Risør
Om Allgrønn
 

SÆTRE


LILLESAND

SON

Bislett
 
Vågå
 
Arendal
 
Oslo sjøside
     
Trondheim
  
Risør
  
Kragerø
 
Grimstad
 
Hundorp
   
 

Høyhus
 
Økologi
  
Arkitektur

Stedet

In English 


Meninger
 
Ideer


Historikk
 
Ondurdis-prisen


 

Holmen i Risør: Snøhettas bidrag var
et sosiologisk og kulturelt overgrep

Holmen må bygges ut i den samme skala og med det samme format som kjennetegner byen i dag.
Les mer fra Aust Agder Blad 20.04

Klikk på bildet

"Hårete signalbygg"
på Holmen?
Vi leser med interesse visjonene fra møtet om Holmen i Risør der byens ordfører drømmer om å sette sørlandsbyen på kartet med et ”hårete signalbygg”.
 
Les artikkelen fra Aust Agder Blad
 
Dette er farlig ordbruk når man er i ferd med invitere arkitektlauget til å bryne fantasien sin på øya nok en gang. Snøhettas forslag fra i fjor sommer burde være et sterkt nok signal på hvordan respektløs og selvhevdende arkitektur vil kunne true den vakre byen Risør.
Vi forstår alle at man anstrenger seg for å finne utropstegn som på en eller annen måte vil bringe fremgang og vekst for en prøvet småby.
Vi kjenner Risørfolket som nøysomme og forsiktige mennesker. Det er sikkert vanskelig å stå opp mot ekspertise fra den store verden når det man skal forsvare er det selvfølgeligste av alt, det lille formatet, stentrappen og hverdagen.
Da er det også lett å drømme seg bort for noen. Arkitekter drømmer også, men de fleste drømmer ikke om Risør. De fantaserer om egen karriere og anerkjennelse i lauget eller snur seg ivrig etter oppdragsgiveren med fet lommebok. Studentene ved Arkitekthøyskolen i Oslo fikk for noen år siden en oppgave å foreslå bygninger inspirert i sin form av kjente modernistiske kunstverk. Forslagene forelå uten noen som helst drøfting av hvilken sammenheng byggene skulle reises i.

Vår tids arkitektur skal vise bygninger som enestående objekter uten hensyn til omgivelser og lokale sammenhenger. I Risør blir det svært krevende å tilføre byen kvaliteter med slike holdninger.

Allgrønn har gjort som arkitektstudentene i Oslo.  Vi har latt oss inspirere av den eklektistiske skulpturen ”Adam og Eva” gjort av Constantin Brancusi i 1921 og plassert denne som et moderne bygg på Holmen.
 
Er dette et eksempel på et verk som kan sette kammermusikk-byen, trebåtbyen og kunstnerbyen på kartet uten å ødelegge stedets kvaliteter, eller er det eksempel på hvor ille det kan bli dersom man slipper fagfolk til med "hårete" signalbygg?
 
  Illustrasjonen i stor oppløsning

 

Risør forstår sine kulturhistoriske kvaliteter og har reddet MF Øisang
Klikk deg ned til Risør-distriktet   Tegn aksjer i fergen!
 
Nå er det vedtak i Risør bystyre på å restaurere landets eldste bilferge i tre i kontinuerlig drift. 
Les om hele saken her
 
Fergen i drift igjen i juni 2003


Fra bygningsvern til stedsvern
Les faksimile av artikkel fra Allgrønn i fagbladet Fortidsvern

 

RISØR - miljøvoldtekt i Buvika!


Det prosjekteres 56 leiligheter over tre etasjer i Buvika, ved innseilingen til Risør østfra. Dette er et følsomt miljø for kystbyen som fortjener svært nennsom utvikling. 
Les mer i Aust-Agder Blad 28.04.2005


Bygg ut Risør med forsiktighet!
26.10.2004 Risør skal utvikle to store tomteområder i byen. Allgrønn ber om at man legger vekt på stedsutvikling som gir rom for utbygging over tid.       Les fra Aust-Agder Blad    Arkitektkonkurranse kommer


Må trehusbyen Risør bygge seg
vekk fra sine kvaliteter?


På "Nord-Europas fineste tomt" vil man bygge "Nord-Europas tarveligste boligblokk"   Les mer.

Oktober 2004
Utsikten borettslag tar
utsikten fra naboene?

Naboer reagerer nå på at byggetrinn 2 i Utsikten borettslag ikke byggs slik den opprinnelige reguleringsplanen innebærer. 
Les fra AAB

HUNDERTWASSER SA: - "Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, i arkitektkvarterene går sjelen til grunne."      Mer fra Hundertwasser