Forum for stedsutvikling ALLGRØNN - Om Kragerø
Om Allgrønn
 

SÆTRE


LILLESAND

SON

Bislett
 
Vågå
 
Arendal
 
Oslo sjøside
     
Trondheim
  
Risør
  
Kragerø
 
Grimstad
 
Hundorp
   
 

Høyhus
 
Økologi
  
Arkitektur

Stedet

In English 


Meninger
 
Ideer


Historikk
 
Ondurdis-prisen

 

Aktuelt 2006:

Mens vi venter på tippegevinsten....
Mangel på en helhetlig byplan for Kragerø inviterer til "sprelske" prosjekter uten respekt for byens historie og grammatikk.
Se oppslag om ny volumtrussel i Blindtarmen, 
sentralt i bybildet i Kragerø


Det best tenkelige perspektiv for å ufarliggjøre  volumet

Hør intervju med Allgrønns leder i
telemarksendinga 21.12  (MP-3)

 

KRAGERØ & KIRKEBUKTA

Bildet viser hvordan vi forstår Kragerø
Kragerø Utvikling eller Kragerø Avvikling?
Allgrønn deltar i den lokale bekymring for et mulig
stedsovergrep. Vi følger saken på nettsidene våre. 

(Foto:Angelique Krafft)  Les mer om saken  TIPS ANDRE!

 

Tidligere:

Nordraakparken i Kragerø truet
av nytt leilighetsbygg.
Les klage fra Fortidsminneforeningen i Telemark

 

Kragerø river ikke Central likevel!

Er det virkelig sant at byen som ynder å kalle seg "Perlen blant kystbyene" vurderte å rive en i dobbelt forstand sentral bygning i byen, Central Hotell? - - Nei, nå sier ordføreren at hun ikke vil gå mot befolkningens ønsker og man vil bevare.
 
Men glasshus skulle hun ha...   Les mer 


Tidligere:

Kragerø drømmer om å få bygge som i Groruddalen i sin flotte bykjerne..
 

 
Ikke før har man klart å avverge rivingen av en i ordets dobbelte forstand "central" bygning i Kragerø" - så kaster Kragerøs kvadratmeterbaroner seg inn i en ny og skandaløst  skjemmende utbyggingssak.  Les mer  
Her fra nærmiljøet

Fra bygningsvern til stedsvern
Les faksimile av artikkel fra Allgrønn i fagbladet Fortidsvern
 

HUNDERTWASSER SA: - "Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, i arkitektkvarterene går sjelen til grunne."      Mer fra Hundertwasser