ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

      
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

SIDEN 1990:  Arendal  - Bergen - Dikemark - Drøbak - Grimstad -
Hammerfest - Hundorp - Kragerø Larvik - Levanger - Lillesand - Molde - Oslo - Porsgrunn - Risør - Skien - Skudeneshavn - Son - Svolvær - Sætre - Vågå - Trondheim - Tvedestrand

 
UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATIKVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITET
PROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

INNSPILL

Meninger
 
Ideer
 
Nettverk
 

ALLGRØNNE BETRAKNINGER OM ARKITEKTUR OG STEDET

  ALLGRØNN'S ORGANISKE SIDER

OM "OPERASJON LUX", EN
        ALLGRØNN IDÉ FOR ENERGI OG LYSKULTUR

"VØIENBYEN" - STEDET SOM HENVENDER SEG TIL SEG SELV

"DET NYE OSLOKARTET" ( Fra 1995 )  ALLGRØNNS LØSNING FOR HAVNEAREALENE. MYE ER GÅTT I OPPFYLLELSE..!!

TRENGER VI EN NY RETNING I
        ARKITEKTUR-FORSTÅELSEN?

HVEM PASSER PÅ I TRONDHEIM?

OM UNI-UTBYGGINGEN PÅ FILIPSTAD I OSLO

ER BÆRUM KOMMUNE
       DEN OMVENDTE "KONG MIDAS"?

HVORDAN STOPPE EN MILLIARDPLAN?

  
Fredrikstad-erklæringen og LA21 er også viktig i denne sammenheng  Les   

Byutvikling til millioner

Over hele landet blir forlatte industriområder bygget ut til leiligheter og kjøpesentre. De neste ti årene skal hele ti millioner kvadratmetre bygges ut.
Les og hør på NRK


Brudd som trussel mot
våre bymiljøer

06.01.2003 Stilbrudd er blitt påbudt i bevaringsverdige strøk. Når eldre bygningsmiljøer skal restaureres eller fornyes, blir det nå krevet at den gamle stil må brytes av modernisme og funkis.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   HANS KOLSTAD OM DET KLASSISKE

  HUNDERTWASSER OM ARKITEKTUR

  ARKITEKTPROFESSOR KNUT KNUTSEN: "NATTETANKER TIL ARKITEKTENE"

  PRINSIPPENE FOR BYMILJØENE SOM PRINCE CHARLES GAV I BOKEN "A VISION OF BRITAIN"

  STEINHANDLER TORGEIR GARMO:  "Om handlingsplan for arkitektur og design"

  SITATER OM ARKITEKTUR OG STEDSUTVIKLING

  HILSNINGSTALE TIL DET NORSKE FOLK FRA ARKITEKTEN

 

  FRA HUSBANKENS BOLIGKONKURRANSE FOR
ARKITEKTSTUDENTER " BOLIG I BYLANDSKAP".
   


Godt sagt:
Dette sa bl.a. Prince Charles, Hundert-wasser og Knut Knutsen om arkitektur Les her

Trykk deg til et nytt yrke

      
     
OBS! - til "freske og eksperimenterende arkitekter" - klikk på disse entusiastiske vennene (bildet) og få oppdrag der dere kan utfolde dere uten at omgivelsene behøver å lide for "barskhetene"!

Til sitater om arkitektur og stedsutvikling