ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen

 
PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

      
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

   
UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATIKVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITET
PROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

INNSPILL

Meninger
 
Ideer
 
Nettverk
 

ALLGRØNNE BETRAKNINGER OM ARKITEKTUR OG STEDET

  ALLGRØNN'S ORGANISKE SIDER

OM "OPERASJON LUX", EN         ALLGRØNN IDÉ FOR ENERGI OG LYSKULTUR

"VØIENBYEN" - STEDET SOM HENVENDER SEG TIL SEG SELV

"DET NYE OSLOKARTET" ( Fra 1995 )  ALLGRØNNS LØSNING FOR HAVNEAREALENE. MYE ER GÅTT I OPPFYLLELSE..!!

TRENGER VI EN NY RETNING I
ARKITEKTUR-FORSTÅELSEN?

HVEM PASSER PÅ I TRONDHEIM?

OM UNI-UTBYGGINGEN PÅ
FILIPSTAD I OSLO

ER BÆRUM KOMMUNE DEN OMVENDTE "KONG MIDAS"?

HVORDAN STOPPE EN MILLIARDPLAN?

  
Fredrikstad-erklæringen og LA21
er også viktig i denne sammenheng 
Les   Brudd som trussel mot
våre bymiljøer

06.01.2003 Stilbrudd er blitt påbudt i bevaringsverdige strøk. Når eldre bygningsmiljøer skal restaureres eller fornyes, blir det nå krevet at den gamle stil må brytes av modernisme og funkis.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 HANS KOLSTAD OM DET KLASSISKE

 HUNDERTWASSER OM ARKITEKTUR

 ARKITEKTPROFESSOR
KNUT KNUTSEN: "NATTETANKER TIL ARKITEKTENE"

  PRINSIPPENE FOR BYMILJØENE SOM PRINCE CHARLES GAV I BOKEN "A VISION OF BRITAIN"

  SITATER OM ARKITEKTUR OG STEDSUTVIKLING

  HILSNINGSTALE TIL DET NORSKE FOLK FRA ARKITEKTEN

  FRA HUSBANKENS BOLIGKONKURRANSE FOR
ARKITEKTSTUDENTER " BOLIG I BYLANDSKAP".
   


Godt sagt:
Dette sa bl.a. Prince Charles, Hundertwasser og Knut Knutsen om arkitektur Les her

 

Trykk deg til et nytt yrke

      
     
OBS! - til "freske og eksperimenterende arkitekter" - klikk på disse entusiastiske vennene (bildet) og få oppdrag der dere kan utfolde dere uten at omgivelsene behøver å lide for "barskhetene"!

Til sitater om arkitektur og stedsutvikling