ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

    
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse

Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

SIDEN 1990:  Arendal  - Bergen - Dikemark - Drøbak - Grimstad -
Hammerfest - Hundorp - Kragerø Larvik - Levanger - Lillesand - Molde - Oslo - Porsgrunn - Risør - Skien - Skudeneshavn - Son - Svolvær - Sætre - Vågå - Trondheim - Tvedestrand

 
UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATIKVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITET
PROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

      
ALLGRØNN
omgivelser

Historikk
Nettverket for stedsutvikling, Allgrønn, ble startet i 1991. Gjennom hele 90-tallet var vi mest kjent som pådrivere for å endre bruken av Oslos verdifulle sjøfront til noe annet enn lagring av containere. Etter hvert har vi deltatt i aksjoner og aktiviteter over hele landet.  Tidlige aktiviteter

Allgrønn er fra 2007 blitt et forum for humanøkologi. www.allgronn.org. Dette fordi vi ser at vi trenger å finne mer helhetlige sammenhenger for utviklingen. I dette større forumet tar vi opp stedsutvikling med domenet www,stedskraft.no  ( Her er du nå ) men vi samarbeider også om klimautfordringene med ForUM for utvikling og miljø, www.klimatiltak.no . I tillegg presenterer forumet en rekke andre vinklinger for samfunns-engasjerte.  

 

Arbeidsmetoder
Vi samarbeider alltid med lokale krefter for å forankre våre holdninger og idealer der de hører hjemme, på det aktuelle stedet og den aktuelle byen.

Noen ganger tar vi selv initiativ til aksjoner,  andre ganger blir vi bedt
om å være med å hjelpe med våre erfaringer.

Det er ofte vanskelig å være lokalt engasjert borger i byutviklings-spørsmål. Engasjerte mennesker løper rett og slett en sosial risiko
ved å bry seg for meget i lokalamfunnet. Særlig i kontroversielle saker der det er ofte store penger og politisk makt som styrer.

Noen ganger blir det lettere å løfte på slørene av utenforstående som kan ta støyten. 

I ettertid kan så lokalt engasjerte kommentere "den lille gutten som ropte at keiseren ikke hadde klær på seg" og føre saken videre uten å få "skylda" for ubeleilighetene. 

   Les om hvem som har fått ONDURDISPRISEN og hvorfor
Ondurdis-prisen

Allgrønn deler fra tid til annen ut hedersprisen "Ondurdis" til folk eller organisasjoner som har gjort seg fortjent til denne.  Les  mer her

Allgrønns råd
Allgrønn fungerer som et uformelt nettverk. I spesielle saker kaller vi inn ressurspersoner  fra nettverket til rådsmøter, som for eksempel da vi laget prinsippene for stedsutvikling.
 
Samarbeidspartnere
Allgrønn har vært basert på idealisme fra deltakerne i nettverket. Noen ganger har vi kunnet formidle oppdag til konsulenter. Sekretariatet har i enkelte perioder fått dekket noen timer per måned til sitt arbeide.

Vi arbeider nå for å finne en mer trygg base for vår virksomhet.

Har du ideer til hvordan vår innsats kunne få en økonomisk ryggrad er vi mer enn takknemlige for innspill.

Vi tilbyr nå å formidle tjenester fra ressurspersoner i nettverket.