ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen

 
PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

      
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

   
UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATIKVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITET
PROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

    
PROSESS OG
VIRKEMIDLER

Medbestemmelse
     
Lokaldemokrati
     
Tverrfaglighet
 
Innsikt
       
Åpenhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n
Der skoen trykker
-
Beredskap for stedsutvikling i fare
n
Ansvar for det offentlige rom -
Sektorinteresser, veimyndigheter, kapitalkrefter – kommunen for svak, miljøvernet for sent ute
n
Kvalitetskrav på stedets premisser -
Historie, landskap, bebyggelse, gatenett – spesielt utfordrende ved byer med sjøfront
n
Analyse, vurdering og mål, mulighetsstudie
-
Nødvendig ledd i enhver plan-oppgave.  Etterprøvbarhet
– kan vi kontrollere de valg man treffer i planen?
 
nAnalyse
-
Innhenting og presentasjon av stedskunnskap
n
Vurdering og mål
-
Hvilken kunnskap er relevant
– hvilke kvaliteter bør man bygge videre på, hva kan med hell forbedres, hvilke mål har man med arbeidet?
n
Mulighetsstudie
-
Utprøving av mulige veier til målet
n
Lønnsomme kvaliteter i det
offentlige rom
-
Mer av stedet: Bebyggelsens rytme,  skala, retning.  Satsing på det offentlige rom – på gater, torg, sjøfront. 

Det offentlige rom kan være attraktivt
– investeringer betaler seg. 
 
Gatebelegg og møblering, rommenes størrelse og brukbarhet, tiltalende bygninger er vegger i rommet. 

Dimensjoner på bebyggelse og tomtestørrelser som gir større valgfrihet i innhold og utvikling. 

Byens innhold endrer seg
– gater og kvartaler er varige
n
Visualisering
-
Teknikker for tredimensjonal presentasjon av vurderinger og muligheter
n
Lokalt samarbeid
-
Kommunen, lokalmiljøet, tiltakshaver – ideell modell
n
Motekspertise
-
Behov for å se alternativer og utfordre de vurderinger som er gjort