ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

      
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

   
UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATIKVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITET
PROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

      
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
I Allgrønns nettverk finnes en rekke ressurspersoner som på forskjellig vis kan bidra til å øke en nødvendig innsikt for nye aktører og andre med interesse i stedsutviklingsspørsmål. Ta kontakt.
   
Utredninger
Som regel må man møte utfordringer med faglig begrunnede argumenter. Som du ser har vi deltatt i aksjoner over hele landet.

Problemstillingene er som oftest de samme. Vi har erfaring i å se de store sammenhengene.  Ta kontakt.

 
Byplanlegging
I Allgrønns nettverk finnes også arkitekter og andre med særlig erfaring i by- og stedsutviklings-prosesser.   Ta kontakt.
 
Aksjoner
Noen ganger spisser det seg helt til.
Allgrønn er kanskje særlig kjent som nyttig aksjonisthjelper. Ta kontakt.

  

Høringsuttalelser
Nesten bestandig gjelder regelen
klar - ferdig - forsent ...
Veldig ofte er beslutninger gjort på bakrommene mellom politikere investorer. Folk blir invitert på informasjonsmøter men uten reelle alternativert å drøfte eller velge mellom.

Det kaller vi liksomdemokrati...

Gode høringsuttalelser sikrer fellesskapets interesser.  

 

Eiendomsutvikling

Det er slik at de verdier som tjener fellesskapet best også etter hvert
viser seg på være god forretning.
 
Eiendomsutviklere kan ved å besinne seg noe føre en rekke nye kvaliteter til sine prosjekter som vil øke verdien direkte.
 
Svært mange konfrontasjoner i byggesaker
er unødvendige.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Målgrupper er

Velforeninger
  
Kommuner

Politikere
  
Næringsdrivende
  
Eiendomsutviklere
  
Vernemiljøer

Skoler

Enkeltpersoner


INTERESSE

Vi har lyst til å bruke våre erfaringer
og bety noe i stedsutviklingen.

Vi ser helt klart behovet for slike tjenester i markedet.
 
ERFARING

Vi besitter faglig innsikt.

Vi har strategisk forståelse.

Vi er entusiaster.


FRIHET OG INTEGRITET

 
Vi går ikke på akkord med våre overbevisninger. Det er da som
oftest heller ikke nødvendig. 

Skyggeprosjektering har ofte en
sterk pedagogisk effekt

Vi kan lage konkrete forslag som
løser fastlåste situasjoner

De beste ideene eier seg selv. Det betyr at de også er lettere å gjennomføre.