ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen

 
PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

      
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

   
UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATIKVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITET
PROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

   
KVALITETER

Harmoni
 
Helhet
 
Empati

Trygghet

Identitet

 

 

 

 

 
Vi "låner" fra sjekklisten til
HRH Prince Charles:


STEDET
  
Arkitektur skal ikke voldta omgivelsene
 
nMENINGEN   
Hvis en bygning ikke står for noe, hvordan kan vi da forstå den?
 
nSKALA  
Byer og bygninger må ta hensyn til menneskelige proporsjoner
 
HARMONI  
Gamle byer kan ikke lett absorbere ekstreme eksempler på fremmed, moderne formgivning og arkitektur
n
n
OMSORG
  
Gi oss steder med intimitet
 
nn
MATERIALER  
La bygninger vise lokal tilhørighet
n
n
DEKORASJONER
  
Folk føler at det ikke er nok å leve i en fabrikkgjort verden, gi oss tilbake detaljene.
n
n
KUNSTNERISK UTSMYKNING

La arkitekter og kunstnere arbeide sammen for bedre visuell kvalitet
n
n
SKILT OG BELYSNING

Våre byer og tettsteder burde ha harmonisk belysning
n
n
SAMFUNN

La folk som skal leve med hva du bygger delta i planleggingen

Mer å lese her:
www.allgronn.org/charles.html