ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen

 
PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

      
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

 

 
UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATIKVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITET
PROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

  
Høyhus
ALLGRØNN omgivelser om høyhus
 
Økologisk
byggeri og planlegging
ALLGRØNN omgivelser samarbeider med arkitektnettverket GAIA. Til Gaia
 

Byutvikling handler om miljø
og medvirkning

Kan ikke minst ett område langs
sjøfronten i Oslo vies til et mønsterprosjekt med virkelig visjonære økologiske og sosiale mål, spør Chris Butters, prosjektleder i NABU (Norske arkitekter
for bærekraftig utvikling). I europeiske foregangsbyer er gammel kunnskap og moderne miljøtenkning forenet i nye bydeler.

 

Arkitektur

   
Stedet

En del saker omkring stedsutvikling finner
du på disse sidene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


ANBEFALTE LINKER:


A Vision of Europe  
www.avoe.org
 
INTBAU -
www.intbau.org
      

arc! er et forum for debatt og meningsytring rundt arkitektoniske spørsmål, spesielt den moderne norske byggekunsten i Oslos bybilde. http://www.artemisia.no/arc/

Demokrati og medvirkning
må starte i skolen, og med utgangspunkt i
det engasjement som allerede ligger der i forhold til totalt udekkede behov hos barn
og ungdom.
 
 
OM NEW URBANISM:

Mr. New Urbanism  Andrés Duany

https://www.dpz.com/

En leksjon med Andrés Duany
https://www.youtube.com/watch?v=hO3CaJtSfjg

Fra Seaside Florida:

http://www.seasidefl.com/

Om boken "City Comforts": http://www.citycomforts.com/