Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                   Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med     Bestill boka på internett  


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

 

 

      
Samarbeidspartnere

Oikos er fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, stiftet 3. september 2000. Den skal arbeide for å fremme målene og idegrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge. Medlemmene består av både produsenter og forbrukere. Medlemstallet i 2009 er rundt 2000.

Ordet oikos kommer fra gresk og betyr hushold. Det er opphavet til ordet økologi - læren om naturens hushold og ordet økonomi - forvaltningen av husholdet.  

Les mer på nettsidene til Oikos

 

 

 

    Fra nettsiden til Grønn hverdag:

Grønn Hverdag er et nettverk av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Sammen gjennomfører vi en nasjonal miljødugnad. Ved å velge mer miljøvennlige løsninger i vår egen hverdag, bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling i Norge og internasjonalt.

Grønn Hverdag har et bredt tilbud til folk som vil ta miljøhensyn i dagliglivet. Vi tilbyr hundrevis av miljøtips på nett, telefon og papir, og skreddersydde redskaper og metoder for privatpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter. Med over 53.000 husholdninger er vi landets største nettverk av og for miljøbevisste forbrukere.

Les mer på nettsidene til Grønn Hverdag