Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                   Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med     Bestill boka på internett  


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

 

    
 

Er økologisk
matservering dyrere?

Et spørsmål som nesten alltid dukker opp, når det snakkes om økologisk mat på kjøkkenet, er spørsmålet rundt økonomi – blir den økologiske matserveringen dyrere? Et viktigere spørsmål er kanskje; hvordan unngå at økologisk mat bare blir et økonomisk spørsmål.

Det er mange gode grunner til å servere økologisk mat i barnehagen, for eksempel miljø- og helsemessige aspekter som beskrevet under "Verdier og praksis i økologisk landbruk". Samtidig er der mange andre ting enn råvareprisen, som har betydning for, om økonomien blir god eller dårlig.

Trivsel
Et godt utgangspunkt er, at ledelsen sørger for trivsel blant de ansatte. På denne måte sørger ledelsen for positivt engasjement og motivasjon for å jobbe frem mot felles visjoner og mål fremfor å jobbe i forskjellige retninger.

Ressursbruk
For å få god økonomi i bedriften som helhet, er det viktig, at ledelsen rent praktisk sørger for god oversikt over ressursbruken i barnehagen, dvs fører grundig regnskap over innkjøp og forbruk og ser, hvor det kan forbedres og effektiviseres.

Rutiner
Gode rutiner for bestilling, leveranse, tilberedning og servering av mat bidrar også til å redusere unødig ressursbruk.

Oversikt
Sørg for å ha god oversikt over og lett tilgang til relevant informasjon rundt mat og bestilling, kontroll med råvarekvalitet, oppdatert oversikt over råvarepriser hos forskjellige produsenter/leverandører og overblikk over sesongens varer.

 


 

 

 
De økologiske råvarene koster mer, men den økonomiske forskjell på en matservering behøver ikke å bli så stor,
hvis du:

 

1)      Velger produkter etter årstiden/sesongen

2)      Serverer mye grønnsaker og frukt og mindre kjøtt

3)      Bruker lite ferdigprodukter

4)      Ikke kaster mat

 
Disse råd er samtidig i tråd med det offentliges råd om sunt kosthold!

Erfaringer fra bl.a. Danmark viser, at storkjøkken klarer å ha økologisk matservering uten å skulle øke budsjettene betydelig. Faktisk viser en ny analyse fra årsskiftet 2008/9, at et stort sentralsykehus i Danmark (Randers), som serverer mat til 645 personer daglig, var et av de billigste av de ca 300 offentlige danske storkjøkken, som er blitt analysert gjennom de seneste 15 år12 .

Effektivisering av utstyr på kjøkkenet og rutiner rundt maten, velvalgte råvarer, tilberedning av mat fra bunnen, kompetente og engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø er dermed alle ting, som har betydning for økonomien.
 

Kilder:

12Økologisk Jordbrug (2009): Selvgjort er velgjort. Artikkel i Økologisk Jordbrug, fagtidsskrift utgitt av Økologisk Landsforening, 8230 Åbyhøj, Danmark. 17. april 2009, nr 430, pp 4.