Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                   Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med     Bestill boka på internett  


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

  

    
Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Ifølge Sosial- og helsedirektoratets rammeplan skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og det bør forankres i barnehagens årsplan.

Sosial- og helsedirektoratet har gitt ut et hefte med
Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen
 
Her er et sammendrag:

MÅLTIDER

Barnehagen bør:

1)   Legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat

2)   Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat

3)   Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme

4)   Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere

5)   Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna

6)   Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø

7)   Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat

8)   Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon

 

 

 

 

 
  
MAT OG DRIKKE

9)   Maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser

10)  Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper:

Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.
Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær
Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc.

11)  Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper

12)  Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til måltidene

13)  Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør unngås

14)  De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat og søt drikke