Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                   Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med     Bestill boka på internett  


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

  

    
Økologisk kjøkkenvett

Når du skal bruke økologisk mat på storkjøkken er det noen enkle forholdsregler, som må tas. I motsetting til andre storkjøkken, behøver barnehager ikke godkjenning og kontroll fra Debio for å ta i bruk økologisk mat. Nedenfor ser du en liste over de forholdsregler, som barnehager skal være oppmerksomme på, når økologisk mat serveres.

En fullstendig liste over kjøkkenvett regler for storkjøkken generelt finner du på Debios hjemmeside. Fyllestgjørende beskrivelse av regelverket finner du i Mattilsynets veileder A og C
 
 
 1. Se etter økologisk merking  
   
   
           

           

Økologiske produkter skal merkes med godkjent kontrollinstans, enten i form av et merke (som vist ovenfor) eller et kodenummer. Fullstendig liste over godkjente kontrollinstanser finner du på Debios hjemmesider under ’Bedrifter’.

 1. Økologiske og ikke-økologiske varer skal holdes atskilt

Økologiske varer skal være tydelig merket og holdes atskilt fra de ikke-økologiske, for eksempel på egne, merkede hylleplasser.

 1. Økologisk mat skal tilberedes for seg

Når du tilbereder økologisk mat, må det skje adskilt fra ikke-økologisk mat. Du kan lage den økologiske maten til egne tider eller tilberede i andre deler av kjøkkenet. 

 1. Bruk Ø-merket med respekt

En rett kan kun merkes med Ø-merket, når alle ingrediensene er økologisk. Hvis bare noen råvarer er økologiske, kan du opplyse om, hvilke dette gjelder. Du kan for eksempel sette opp en liste over de økologiske råvarene, kjøkkenet bruker i det aktuelle tidsrommet. Den generelle regelen er at markedsføring og informasjon ikke skal være villedende.

Avslutningsvis er det viktig å merke seg, at de krav som følger av økologiregelverket gjelder i tillegg til krav som virksomheten er pålagt i øvrig generelt og spesielt regelverk når det gjelder hygiene, helse, dyrevelferd og merking mv.