Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                    Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med     Bestill boka på internett     


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

  

   
Nettressurser om økologisk mat

Hvor henvende seg, kontakter og mer info

Listen er omfattende, men ikke uttømmende.

Offentlige instanser

Helse- og omsorgsdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/hod

Helsedirektoratet                     Tema Bra mat i barnehagen

                                               Heftet Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Miljøverndepartementet            www.regjeringen.no/NB/dep/md

Handlingsplanen Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

Landbruks- og matdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/lmd

Handlingsplanen Økonomisk, agronomisk - økologisk!

Økologiforskriften

 Fylkesmannen                          finn ditt eget fylkeskontor på www.fylkesmannen.no og søk etter økologisk landbruk/landbruk under Tema

 Fylkeskommunen                     finn ditt eget fylkeskommunekontor på
www.norge.no/styresmakter

Statens Landbruksforvaltning      www.slf.dep.no og søk etter
                                                økologisk landbruk under Tema
                                                Prosjektene
Økoløft-i-kommuner

Mattilsynet                                www.mattilsynet.no
 
                                               
Veiledere A, B og C

Debio                                       www.debio.no

                                               Plakat Ø-vett på kjøkkenet

Landbruksorganisasjoner

Oikos                                       www.oikos.no

Under ’Forbruker’ finner du nyttig informasjon om økologisk mat, tekstiler og leverandører av økologiske produkter, samt steder du kan spise, kjøpe og bo økologisk.

I tillegg finner du informasjon om økologisk landbruks regler, visjoner, mål, utdanning og mye mye mer

Norges Bondelag                      www.bondelaget.no

Rapport om økologisk landbruk:
Forslag til tiltak for å hindre at øko-bønder gir opp

Norsk bonde- og småbrukarlag   www.smabrukarlaget.no

Biodynamisk forening                www.biodynamisk.no


 

 

 

 


 

 

 

 
 

   
Hjemmesider om økologisk mat og produksjon


www.debio.no
 

www.oikos.no

www.biodynamisk.no

www.ifoam.org

www.okologi.no

www.agropub.no

www.kjokkenokologi.no

http://matportalen.no/Emner/okologi

  

Besøksgårder


www.rammegaard.no

www.bogstad.no

www.hurdalecovillage.no

www.heimstadgard.no

www.ullandhaug-kulturpark.no

www.wwoof.org
(Internasjonal organisasjon for besøksgårder, hvorav 35 norske)

  
Produsenter og leverandører


Økoguiden 2009
(Finn spisesteder, butikker og ymse steder med
økologisk mat i hele Norge)

www.organic-norway.no
(Økologisk grossist/leverandør, fullsortiment)

www.norganic.no
(Økologisk grossist/leverandør, fullsortiment)

www.helios.no har fusjonert med www.alternativmat.no
(Økologisk grossist/ leverandør, fullsortiment)


www.asko.no
(Matleverandør med økologiske produkter)

www.okompaniet.no
(Økologisk grossist/leverandør, frukt og grønt)

www.kolonihagen.no
(Økologisk abonnementsordning)

www.okomatnorge.no
(Økologisk abonnementsordning)

http://oikos.onnet.net/
(Finn din lokale produsent. NB: Er under utvikling)

http://okologisk.no/seksjoner/produsenter
(Artikler og info om utvalgte økologiske produsenter)

Økologisk korn og mel:

www.holli-molle.no

www.kveldemel.no

www.spesialkorn.net

www.norgesfor.no/Lokalbedrifter/Hurum

 

Øvrige markedsaktører med økologisk tilbud:

www.tine.no

www.bama.no

www.nortura.no