Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                   Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med     Bestill boka på internett  


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

 

 

      
For pressen

Man finner mye stoff om økologisk korn og mel og økologiske prinsipper på disse sidene:

For utdypende informasjon ta kontakt med

Prosjektleder
Hanne Weichel Carlsen,
Fellesløft for norsk økologisk matkorn.
 
Tlf: 22 00 35 88    hanne-weichel.carlsen@fmoa.no
 


Forlaget ALLGRØNN Okkenhaug

ALLGRØNN
Et nettverk som har interesse for sammenhengen mellom mennesker
og deres naturlige, sosiale og skapte omgivelser

Les mer på www.allgronn.orgwww.omgivelser.no, www.varekraft.no, www.plansmier.no og www.tilstede.org

Kontakt
Leder Erling Okkenhaug 
tlf. 92092522 eller erling@okkenhaug.com
 

 

 

 

 

    

Nedlasting av illustrasjoner fra boken
KORNET som ble til mel til bruk i pressen.

Husk byline:  Illustrasjon Thomas Wollnick
 
Alle illustrasjonene fra boka finnes i denne bildehistorien (PPT)
  
Dersom man ønsker noen andre av illustrasjonene i større oppløsning for bruk i pressen ta kontakt med forlaget.  post@allgronn.org

side 2

side 10

side 30

side 38

side 46


 
Bokens forside: