Forum for
humanøkologi


FORLAG
 

 
Et nettverk som har interesse for sammenhengen mellom mennesker
og deres naturlige,
sosiale og skapte omgivelser.
 
 

Allgrønn
søker finansiering
til en rekke prosjekter
med samfunnsprofil.

Ta kontakt:

 

Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo
 
Tlf: 92092522

 
post@allgronn.org


 

 

  
I 1991 ble initiativ tatt til det faglige, uformelle nettverket ALLGRØNN. Gruppen har i 22 år fungert som et frittstående forum for stedsutvikling og arkitektur.  Disse utfordringene beskrives nå under domenet www.omgivelser.no og Allgrønn har valgt et større perspektiv, vi er blitt et:
        
Forum for humanøkologi
 

Se dokumentarfilmen "Sørlandsrefseren" på NRK nett-TV (75 min) om stedsutvikling og lokaldemokrati.

http://tv.nrk.no/program/KOID75008713/soerlandsrefseren

        
 

 
N E T T V E R K
F O R

 

STED
Omgivelser
         
BÆREKRAFT
Klimatiltak

        
ENGASJEMENT
Tilstede

     
EVNE
Værekraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMGIVELSER.NO
Steder for mennesker.

Den ufølsomme utvikling av våre omgivelser skyldes ikke bare ønsket om kortsiktig gevinst for noen få. Den viser en fundamental feil holdning til menneskers virkelige behov. På disse sidene får du se eksempler fra 22 år med motkrefter. I 2013 iverksettes flere aktiviteter for å sikre stedskvaliteter over hele landet. Første by ut er Risør.

Se www.stedskraft.no Allgrønn har også de siste årene initiert og deltatt i en rekke plansmier over hele landet. mer om disse her: www.plansmier.no  
 
ALLGRØNN OMGIVELSER på:  www.omgivelser.no

     

 

PREMIERE: Den Norske Dokumentarfilmfestivalen Volda 26.april kl 20.00 
  

Les om filmen på nettsiden til filmselskapet:

www.winsentsfilm.no

eller www.stedskraft.no


Sørlandsrefseren Erling Okkenhaug har i 25 år kjempet for at byutvikling skal respektere de opprinnelige stedsmiljøene, inkludere lokalbefolkningen i prosessene, og ikke overlate reguleringsplanen til utbyggerne og deres arkitekt.
Følg filmen på Facebook:
https://www.facebook.com/sorlandsrefseren?ref=ts&fref=ts

 

Dokumentarfilmen "Værekraft" og menneskelig utvikling.
Den indre oppdriften i hvert menneske som kan muliggjøre en bærekraftig utvikling som er det ytre målet på menneskehetens tilstand, værekraften virker fra innsiden. Vi hadde gleden og æren av å samarbeide med sangeren og pedagogen Anne Margrethe Lund som gikk bort 16.mai i 2008. Hennes budskap er et av flere grunnlag for vårt humanøkologiske perspektiv. 
 
Les mer om filmen, hør radiointervjuene, hør CD'en på: www.varekraft.no

   

Bestill boka på internett
Kefta Kobba Kosi 
Fire kurdiske kvinner lærer norsk
og gir oss en kokebok. 

Les mer, bestill boka på www.smakavkurdisk.no

Utgitt på ALLGRØNN forlag
 

Kornets vei fra jord til bord - og tilbake.
"KORNET som ble til mel" er en engasjerende og nyskapende fortelling om kornets vei fra jord til bord – en historie som inspirerer til bærekraftig tenkemåte og handling.
Les om boka og økologisk korn og mel

Bestill boka på internett
 

Utgitt på ALLGRØNN forlag

 
Klimaendringene kommer raskere
og kraftigere enn hittil antatt.
Hvor alvorlig er klimasituasjonen og hva kan du selv gjøre for å  påvirke utviklingen i riktig retning? 
Les mer på  www.klimatiltak.no
 
Verktøykasse for ildsjeler
og aksjonister
.
En arena hvor aksjonsgrupper, ildsjeler og organisasjoner skal dele erfaringer, inspirere og motivere hverandre i kampen for fellesskapets verdier.    Les mer på  www.tilstede.org