Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                   Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med     Bestill boka på internett  


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

 

 

      
Kornets vei fra jord til bord
- og tilbake.
 

’KORNET som ble til mel’
er en engasjerende og nyskapende fortelling om kornets vei fra jord til bord – en fortelling som inspirerer til bærekraftig tenkemåte og handling. Lesning fra boken bidrar samtidig til en hyggelig samlingsstund for barn og voksne og inviterer til å bake, for eksempel sunne og ernæringsrike brød.
Blant mye flott litteratur om bærekraft og økologisk produksjon og forbruket, har vi sett et tomrom. Det er et behov for å kommunisere denne kunnskapen til barna våre – på en inspirerende måte. Derfor har vi skrevet et eventyr som vi håper vil fungere som en dannelsesreise for barn (og voksne). På hvert trinn i utviklingen av kornet fra frø til ernæringsrikt brød har dette eventyret en faglig problemstilling som omdreiningspunkt. Fortellingen gir leseren og lytteren en positiv opplevelse av bærekraftig produksjon og forbruk og ikke minst klokskapen i helhetstenkning.

’KORNET som ble til mel’
er blitt til i et lærerikt og godt samarbeid mellom Thomas Wollnick, som har gitt historien sin eventyrlige og kunstneriske form, Hanne Weichel Carlsen, som har tilført historien kunnskap om økologisk landbruk, forståelse for bærekraft og helhetsorientert tenkning, og Erling Okkenhaug, som har tilført historien sentrale ideer, sikret formålstjenlig kommunikasjonsstrategi og sørget for flyt i arbeidsprosessen. Bokens illustrasjoner er tegnet av Thomas Wollnick. Vi ønsker å takke Anette Gilje for nyttige bidrag til regien. Vi vil også takke alle som har lest utkastene under veis og kommet med konstruktive
innspill - barn som voksne.

Barneboken inngår som en delaktivitet i satsingen for å heve kompetanse om og motivere til bruk av økologisk korn og mel i storkjøkken. De to andre aktivitetene i satsingen består av et motiverende bake- og grøtkurs for barnehageansatte og en kompetansebyggende og praktisk informerende veileder for voksne med lyst på det bærekraftige kjøkken. Satsingen er initiert og ledet av prosjektleder i ’Fellesløft for norsk økologisk matkorn’, som er et statsfinansiert prosjekt. Fellesløftet arbeider for å øke omsetningen av norsk økologisk matkorn.

Oslo den 5.oktober 2009

Hanne Weichel Carlsen,
 
Fellesløft for norsk økologisk matkorn.
 

 

 

 

 

 

 

    

Thomas Wollnick
Har skrevet om kunst for barn i mange år. Tre barnebøker om Torsken er utgitt på Norstedts i Sverige. Torsken ble nominert til Gullruten for beste barne-tv.
Thomas har laget innhold rettet mot barn og unge for Redd Barna,
Flyktningehjelpen, Amnesty International, Norsk Folkehjelp og Miljøvern-departementet.

Hanne Weichel Carlsen
Hanne Weichel Carlsen er cand.agro. med MSc-grad i agroøkologi fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København og jobber som prosjektleder for ’Fellesløft for norsk økologisk matkorn’.
Tidligere har Carlsen forsket innen økologisk landbruk, agroøkologi, systemteori og helhetsorientert forskning. Carlsen har 3-årig utdannelse til faglært økologisk landmann fra Den Økologiske Landbruksskole i Danmark.

Erling Okkenhaug
Leder ALLGRØNN nettverk for humanøkologi. Han har vært initiativtaker til og koordinator av en rekke konsepter innen bokproduksjon, stedsutvikling, helsespørsmål, musikkproduksjoner, kunstutstillinger og dokumentarfilmer.
Okkenhaug arbeider til daglig som mentor, fotograf, forfatter og
informasjonsrådgiver.