klimatiltak
Tørke
 

  
  

    
Lokalt
 

Klimaendringene vil bidra til mer ekstreme værforhold. Dette kan bety at et sted kan oppleve både tørkeperioder og flomperioder samme år. 

Sommeren blir tørrere på Østlandet og Sørlandet, med opptil 15% mindre nedbør.

Norge er avhengig av elektrisitetsproduksjon fra vannkraft. Perioder med tørke vil påvirke produksjonskapasiteten og kunne gjøre produksjonen mer sårbar og usikker. 
 
Dette kan bety høyere strømpriser for oss forbrukere. Tørke har også direkte negativ effekt på vegetasjonen og avlinger fra landbrukssektoren.
 
Skogområder er sårbare mot tørke.  Ekstremt tørrvær kan bidra til skogbrann med følgende skader på lokalmiljøet.


 
 

   


Globalt

Skogsbrann
I Spania, Portugal og Australia har det i de siste årene vært mange skogsbranner med ekstreme skader på miljøet. Tusenvis av kvadrat kilometer med skog har gått tapt.  Klimaendringene vil bidra til økt tørke og faren for skogsbrann kan øke i flere områder.

Nyhet fra BBC om skogsbrann i Spania

Matsikkerhet
I Afrika lever de fleste av landbruk. Landbruks-avlingen er svært avhengig av at værforholdene gir forventet nedbør. Tørke påvirker derfor matsikkerheten og kornhøsten kan forventes å gå ned og kan gi matmangel, spesielt i land med lite matimport.  Svikt i nedbørsmengde kan føre til sultkatastrofer i fattige land.

Nyhet fra BBC om tørke i Afrika som årsak av klimaforandringene

Ørkenspredning
Ørken er betegnelse for landområder med nesten ingen nedbør, høy temperatur og fordampning. Vegetasjon er meget begrenset  eller slett ikke til stede i en ørken. Ørkenspredning vil øke i tempo på grunn av redusert nedbør, spesielt i Sør-, Nord- og Vest-Afrika.

Mangel på drikkevann
Allerede i dag er det millioner av mennesker som ikke har tilgang til rent vann. Med økte perioder med tørke kan tilgang til rent vann bli vannskeligere for ennå flere.  
FN rapport om tilgang til vann, vårt felles ansvar

Australia rammet av den verste tørke på 1000 år.
Over halvparten av landets landbruksarealer rammet.  
Les fra The Guardian

 
Afrika er det kontinentet som vil bli mest rammet.
Mer tørke, flom og andre ekstremhendelser vil virke negativt inn på vann- og mattilgang, helse og infrastruktur og svekke utviklingen i Afrika. Kornhøsten forventes å gå ned, noe som kan gi matmangel, spesielt i land med lite matimport. Elvene i de nordlige og sydlige landene i Afrika vil få redusert vannføring. Ørkenspredning vil øke i tempo (på grunn av redusert nedbør), spesielt i Sør-, Nord- og Vest-Afrika.
Foto: WWF/ Svein Erik Hårklau
 
Mer informasjon:
 www.miljostatus.no   www.cicero.uio.no

 

   

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE