klimatiltak
Store utfordringer for folkehelsen
 

  
 

 
 

 
Lokalt
 
  

Flått
Den sykdomsbærende flåtten har allerede begynt
å spre seg i områder der vi ikke hadde den før. Dette skyldes at vekstsesongen allerede de siste 30 årene har blitt en måned lengre.

Malaria

Hvis ikke utslippene reduseres dramatisk risikerer vi å oppleve Malaria også i Norge. Malaria som før har vært å finne under langt sørligere breddegrader kan ved en temperaturstigning på 4-5 grader krype oppover fra Afrika til Sør- og Mellom-Europa.

Miljøstatus gir oss en kort overblikk over
klimaendringenes konsekvenser for

sykdommer og helse


 

   


Globalt

  
Sykdomsspredning

Klimaendringene gir økt sykdomsspredning. Verdens Helseorganisasjon anslår at 150 000 mennesker allerede dør hvert år som følge av klimaendringer.

Malaria
Allerede i dag dør det en til to millioner mennesker som følge av malariainfeksjon hvert år. Klimaendringene vil føre til økt utbredelse av malaria.  

I byer i Afrika som til nå ikke har hatt malaria, siden de ligger relativt høyt over havet, er det nå forventet at malariamoskitoen vil spre seg. For eksempel i Harare, Zimbabwes hovedstad, er det en reel fare for at moskitoen vil spre seg på grunn av høyere temperaturer.

Vannbårne sykdommer
En økning i forekomst av flom vil øke risikoen for smitte av vannbårne sykdommer.

De vanligste sykdommene er diaré og åndedretts-sykdommer og sykdommer på grunn av vannforurensning. En vanlig livsfarlig diarésykdom er kolera. Tusenvis av mennesker dør og lider av kolera hvert år og en økning i forekomst av flommer vil kunne øke smitten av kolera ennå mer.

Verdens Helseorganisasjon har i flere rapporter kartlagt konsekvensene av klimaendringer på sykdommer og sykdomsspredning

FNs klimapanel om klimaendringer og helse

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE

Dette nettstedet er opprettet av ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av
mer enn
50 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og utviklingsspørsmål.