klimatiltak
Store utfordringer for folkehelsen
 

  
 

 
 

 
Lokalt
 
  

Flått
Den sykdomsbærende flåtten har allerede begynt
å spre seg i områder der vi ikke hadde den før. Dette skyldes at vekstsesongen allerede de siste 30 årene har blitt en måned lengre.

Malaria

Hvis ikke utslippene reduseres dramatisk risikerer vi å oppleve Malaria også i Norge. Malaria som før har vært å finne under langt sørligere breddegrader kan ved en temperaturstigning på 4-5 grader krype oppover fra Afrika til Sør- og Mellom-Europa.

 


 

   


Globalt

  
Sykdomsspredning

Klimaendringene gir økt sykdomsspredning. Verdens Helseorganisasjon anslår at 150 000 mennesker allerede dør hvert år som følge av klimaendringer.

Malaria
Allerede i dag dør det en til to millioner mennesker som følge av malariainfeksjon hvert år. Klimaendringene vil føre til økt utbredelse av malaria.  

I byer i Afrika som til nå ikke har hatt malaria, siden de ligger relativt høyt over havet, er det nå forventet at malariamoskitoen vil spre seg. For eksempel i Harare, Zimbabwes hovedstad, er det en reel fare for at moskitoen vil spre seg på grunn av høyere temperaturer.

Vannbårne sykdommer
En økning i forekomst av flom vil øke risikoen for smitte av vannbårne sykdommer.

De vanligste sykdommene er diaré og åndedretts-sykdommer og sykdommer på grunn av vannforurensning. En vanlig livsfarlig diarésykdom er kolera. Tusenvis av mennesker dør og lider av kolera hvert år og en økning i forekomst av flommer vil kunne øke smitten av kolera ennå mer.

Verdens Helseorganisasjon har i flere rapporter kartlagt konsekvensene av klimaendringer på sykdommer og sykdomsspredning

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE