klimatiltak
Flom og nedbør - endret hyppighet og styrke
 

 


 

   
Lokalt
 

Havet stiger

FNs klimapanel (IPCC) anslår at havet vil stige med 19-58 cm i vårt århundre. Forskerne i klimapanelet ser ikke bort fra at havnivået vil stige mer.
Globalt har havnivået steget med ca. 1,8 milimeter fra 1961 til 2003, men med hele 3,1 mm fra 1993 til 2003.

Stiger mer i norske farvann
Det er store regionale forskjeller i havnivå-stigningen, og for norske farvann kan vi legge til
en økning på om lag 10 cm. Om intensiteten i lavtrykkene fortsetter øke i vårt århundre, kan stormfloen øke med ytterligere 10 cm.

 
Operaen kan bli en øy i fjorden
Dersom det går slik klimaforskerne nå beregner vil landets nye opera i Bjørvika være truet av det nye havnivået.   Les fra Dagbladet 17.11.2006

Demning ved Drøbak?
Men Oslofjordens naturgitte forutsetninger kan muligens redde hovedstaden. I det smale sundet ved Drøbak ligger fra før den såkalte Drøbak-jeteen. Første byggetrinn i en demning som holder havstigingen borte fra indre Oslofjord
(Drøbakjeteen er en 1.500 meter lang undervanns steinmur, bygget av fanger idømt tvangsarbeid i årene 1874 -1879. Steinblokkene ble sprengt ut med svartkrutt i fjellet på Nesset og i Verpen på Hurumlandet. Jeteen går fra Hurumlandet til Småskjæra og derfra i bue nordover til Søndre Kaholmen, og sperrer det vestre seilløpet forbi Oscarsborg. I dag har jeteen to mindre åpninger der småbåter kan passere. En ved Hurumlandet og en syd av S. Kaholmen. Rik marin vegetasjon og undervannsfauna har gjort jeteen til et svært populært dykke- og fiskeområde.)
 Ekstremvær også i Norge. Noen ble husløse etter flom

Mange nordmenn har også fått erfare voldsomme værsituasjoner.
I slutten av august 2006 regnet det på Limkjær øst for Risør skybrudd en hel natt. Konsekvensen kan du lese om på nettsidene til NRK. Camilla Nygaard tok dette bildet. 
Hør lydfil og se reportasje fra NRK Sørlandet


Mer nedbør

I Norge må vi belage oss på mer nedbør, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge. Beregninger viser at vi i perioden 2030-2050 kan vente rundt 20 prosent mer nedbør på høsten i disse områdene sammenlignet med perioden 1980-2000.

På Østlandet ventes økningen i nedbør først og fremst å komme om vinteren.

 

Mer informasjon: 
 www.miljostatus.no      www.cicero.uio.no

 

   

  
Globalt

 
Dobler hastigheten på stigning av havet?
Stefan Rahmstorf, en tysk oseanograf ved Potsdam Institute for Climate Impact Research spår at havnivåene vil stige fra 50cm til 140 cm i dette århundre.  Les fra der Spiegel sine internasjonale sider
  
Hva skjer om havnivåene stiger?

Ekstreme værforhold som storm og flom kan få endret hyppighet og styrke.
Hvis havnivået stiger med en meter, vil så mye som 80 prosent av Marshall-øyene og 17,5 prosent av Bangladesh forsvinne under vann. Havnivåstigning vil gi hyppigere flommer og mer kysterosjon. Flere land i Afrika og i de varmeste delene av Asia vil være særlig utsatt for dette.


FN spår klimakatastrofe for Afrika
Opp til 30 prosent av Afrikas kyster kan bli havbunn, hvis klimaet endrer seg slik fagfolk frykter. Nigerias økonomiske kraftsenter Lagos og andre afrikanske storbyer som Maputo og Dar-es-Salaam kan bli satt under vann. 

Heavy flooding during rainy season caused by channeling of river and urban development in watershed. Over tidoblete forsikringsutbetalinger på 40 år
Forsikringsutbetalinger kan være en indikasjon på utgiftene forårsaket av ekstreme værforhold. På 1960-tallet var forsikringsutbetalingene for natur-katastrofer som flommer og orkaner på ca. 56 milliarder kroner i året. I 2003 hadde utbetalingene økt til over 700 milliarder årlig, korrigert for inflasjon.

© WWF-Canon / Martin HARVEY

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE