klimatiltak
Trussel mot artsmangfoldet
 

  

 


 

 
Lokalt

   

3785 norske arter er i faresonen
For 285 av disse er situasjonen kritisk.

Trekkfugler kan dø ut
Verdens trekkfugler og tusenvis av andre trekkende arter vil i løpet av få tiår bli truet av utryddelse som følge av klimaendringer. Mange av dem vil dø ut.
 

Fiskeriene
Også fiskeriene blir påvirket av klimaendringene. Forskere vil undersøke hvor torsken vil komme til å svømme når temperaturen i havet øker og isen trekker seg tilbake. De antar at mange arter kommer til å forsvinne fra f.eks. Nordsjøen.

   

  
Globalt
 
Masseutryddelse av livsformer og livssystemer

Klimaendringene vil forstyrre sammensatte og sårbare økosystemer. Dette vil føre til tap av arter og økosystemer.

Hele en million arter kan utryddes på grunn av klimaendringer:

I Arktis vil dyrelivet oppleve store forandringer. Isbjørnen vil trolig dø ut 
I dag er det opptil 200 arter som bare lever i og ved havis, alt fra fugler og isbjørn til krepsdyr, alger og småfisk. Smeltingen får stor innvirkning på det biologiske mangfoldet på isen og den arktiske tundraen. Skog kommer til å overta mange av disse områdene, viser prognosene.

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE