klimatiltak
Klimaflyktninger
 

  


 

 
Lokalt

Politiske utfordringer
Økende antall flyktninger i verden vil påvirke Norge. Norge har ansvar overfor klimaflyktningene siden Norge har store klimagasslipp per innbygger sammenlignet med de landene der klimaforandringene vil ramme hardest.
 
Øket innvandring av klimaflyktninger vil kunne gi Norge store politiske utfordringer.

Bergenser gir opp og flytter til Østlandet
Jeg orket ikke mer regn, sier Marius Berger. Han flyttet til Oslo fra den våte byen Bergen. Han peker på været som eneste årsak til at han ønsket å flytte. 
  

   


Globalt

Mennesker på flukt
Child standing in the debris of Hurricane Mitch Tegucigalpa, Honduras  Tegucigalpa D.C., Honduras.

Ifølge FN er det flere mennesker på flukt fra naturkatastrofer
enn fra krig. Flere hundre millioner mennesker vil måtte flykte fra stormer, flom eller tørke.

Det er de fattigste landene i verden som rammes hardest.

Ifølge FN er det i dag rundt 20 millioner mennesker på flukt fra naturkatastrofer. Flere  enn fra krig og politiske konflikter. Med økende klimaforandringer vil frekvensen av naturkatastrofer øke og flere millioner mennesker vil måtte flykte fra stormer, flom eller tørke.  Også faren for konflikter rundt begrensede ressurser vil øke.  Alt dette bidrar til at verden vil få fler og fler klimaflyktninger.

Mest sårbare er folk i fattige land ved lavtliggende kystområder. Disse vil få problemer med å beskytte seg mot stigende havnivå. Her kan infrastruktur være mangelfull og folk uten stand til til å verksette kostbare tiltak til å redusere effekten av klimaforandringene.  Å flykte kan bli eneste muligheten.

Små øyer i Stillehavet er ekstremt sårbare, særlig småøyer sånn som Maldivi og Marshall øyene, der en hav stigning på bare noen få centimeter vil få dramatiske følger. På disse øyene er det høyeste punktet ikke mer en 2 til 3 meter. Disse øyene  kan forsvinne helt hvis FN's dystre spådommer om havstigning vil bli en virkelighet.

FN anslår at innen 2010  kan antall klimaflyktninger øke til 50 millioner og opp til 150 millioner innen 2050
   

 

 © WWF-Canon / Nigel DICKINSON

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE