klimatiltak
Hva kan jeg bety?
 
  

 
Å dreie på våre vaner og væremåter

De dramatiske nyhetene om klimakrisen denne høsten har fått ta tak i de fleste av oss, men vi må ha lyst til å endre vår livsførsel.
 
Vi er mange nyrike nå i oljehurralandet Norge. Og vi gleder oss over alt hva den nye velstanden har kunnet tilfredsstille av lyster og behov. Det blir ikke enkelt for noen av oss å gi slipp på denne godteposen.

Men vi må endre kurs. Og det gjør vi ikke fordi noen forteller oss at det blir nødvendig.

Hvis vi spør oss selv, hva er fordelene med en moderat livsførsel? Kanskje det er en sammenheng mellom såkalt bærekraftig forbruk og liv og vår opplevelse av de egentlige verdier?

Gi oss noen argumenter
Klimatiltak.no utfordrer alle som har tenkt gjennom disse spørsmålene til å sende oss noen oppmuntrende setninger som kan beskrive de gevinstene som vil gi oss lyst til å endre livene våre...

Send noen ord til erling@okkenhaug.com


 

 

    

 


Tro på at det nytter!
Det er vel ingen ingen utfordring som gir oss en større følelse av maktesløshet enn de store globale oppgavene. Her er oppmuntrende ord sagt av en som har tenkt og prøvet:

Margaret Mead, sosialantropolog:

"Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world.
Indeed, it's the only thing that ever has."

Foto: Erling Okkenhaug
 

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE