klimatiltak
 Hva kan du gjøre hjemme?
   


 

 
På kort sikt

Du kan begynne med en gang, i dag.


Kjøp mat i nærbutikken fremfor supermarkedet.
Eller planlegg innkjøp for en uke av gangen.
   
Spis lokalprodusert
Kjøp lokalprodusert mat. Da trenger ikke maten du spiser være transportert like langt og du støtter opp om det lokale næringslivet.

Finn ditt lokale marked på
http://bondensmarked.no/


Spis mindre kjøtt og kast mindre mat
Salget av kjøtt har økt med 15 prosent de siste ti årene. Storfe er blant de verste kildene til utslipp av metan, den nest farligste klimagassen. Produksjon av et kilo storfekjøtt slipper ut 22 kilo klimagasser tilsvarende CO2.
Det tilsvarer en biltur som forbrenner 10 liter bensin.

 
Skru av stand-by
Hvert år sløser vi bort 200 millioner kroner ved å la TV-en, PC-en eller stereoanlegget stå på stand-by i stedet for å vøre helt slått av. I gjennomsnitt utgjør dette omtrent 700 kroner per husholdning per år.

Kjøp kvalitet og ting som kan repareres
Det private forbruket har økt med nesten 50% de siste 15 årene. Ved å reparere det vi har og velge kvalitet når vi kjøper nytt, kan vi kjøpe færre ting og dermed bidra til mindre klimagassutslipp forårsaket av produksjon og transport.


Gi bort opplevelser og tjenester
Produksjon og transport av de tingene vi omgir oss med er medvirkende til utslipp av klimagasser. Hva med å gi bort snømåking i stedet for et slips? Barnevakt i stedet for en blomstervase? Billetter til fotballkamp, konsert eller teater. Gavekort på kino. Mulighetene er mange.


Kjøp brukt
Nesten alt kan i dag kjøpes brukt. Miljøvennlig og klimavennlig. I tillegg til bruktbutikker og loppemarkeder finnes det nå et stort marked for kjøp og slag av brukte ting på internett.


Skaff deg sparedusj
Du kan spare miljøet og ikke minst ca. 1000 kroner i året hvis du dusjer ti minutter om dagen.

Klesvask
Vurder om vaskemaskinen kan kjøres på 60 grader i stedet for 90.

Tidsur
Enkle tidsur kan hjelpe deg til å bruke strøm bare når du trenger det.

Senk temperaturen
Reduser innetemperaturen til 20 grader om mulig. Ta på deg en genser og senk temperturen hjemme.

Bruk sparepærer
Ved å skifte ut en 60 Watts lyspære med en 11 Watts sparepære kan du spare over 100 kWh i året.
Om alle husholdningene i Norge hadde byttet ut 5 vanlige lyspærer med sparepærer ville vi spart
mer strøm enn produksjonen fra 2 Altakraftverk. 
Sparepærer bruker bare en femtedel så mye strøm som vanlige pærer.  Les mer på sidene til Enova

Ta vare på PC'en din
For å produsere en stasjonær PC med skjerm går det med 240 kilo fossilt brensel, som gir et utslipp på mer enn 700 kg CO2 - omtrent like mye som en personbil slipper ut på 380 mils kjøring.
 

 

   
På litt lengre sikt

Noen endringer må planlegges
Hvert år "slipper vi ut" 5,7 tonn CO2 hver. Dette inkluderer produksjon og transport av varer og tjenester vi forbruker, samt flyreiser vi foretar i og utenfor Norge.


Meld deg inn i et bilkollektivet
Stadig flere velger å eie bil kollektivt.  Å forenkle bilbruk er et klimatiltak.  

 

Smart oppvarming  
Oppvarming av boligen tar mye energi. For hver grad du skrur ned på temperaturen sparer du omtrent 5% av oppvarmingskostnadene. Innetemperaturen bør ligge på 19-22
°C.
Du kan og frigjøre elektrisitet og penger ved å bruke annet enn el til oppvarming.

Bytt ut panelovnen med en pelletskamin
eller varmepumpe  
http://www.enova.no/?itemid=486


Lær om strømparing hos Norges Naturvernforbund
Effektivisering av energibruken og overgang fra strøm til andre oppvarmingskilder reduserer kostnadene over tid.

Spar strøm
Den mest brukte strømkilden i Norge er vannkraft. Vårt stadig økende strømforbruk sørger imidlertid for at fossile energikilder som for eksempel gasskraft er på vei inn. Disse medfører betydelige CO2-utslipp.


Undersøk hvordan du kan bruke solvarme til oppvarming.

Bruk biobrensel i stedet for oljefyring
Ved, flis og pellets produsert av halm og andre planterester kan erstatte fyringsoljen, og biobrenselet øker ikke mengden CO2 i atmosfæren siden utslippene fra forbrenningen bindes opp når nye trær eller planter vokser opp igjen der de gamle stod.

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE