klimatiltak
 Hva kan du gjøre på jobben?
  

 

 
På kort sikt


Elektriske produkter
Sørg for å skru av el-produkter på jobben. En kopimaskin som står på over natten bruker like mye energi som 1500 kopier.Engasjer deg for å miljøsertifisere jobben din. Les mer hos Miljøfyrtårn. Du vil finne krav spesifisert på bransjer:
http://miljofyrtarn.no/

Kjør kollektivt til og fra jobb
70% av arbeidsreisene skjer med bil og i gjennomsnitt sitter det 1,2 personer i hver bil i rushtiden. Det vil si at de aller fleste sitter alene i bilen. Det er dyrt og lite miljøvennlig. Har du mulighet til å gå eller sykle, er dette selvfølgelig enda bedre enn å ta buss eller tog.


Kameratkjøring på internett

Haiketorget matcher bilister med mennesker som trenger transport. Tjenesten er et tilbud både til bilister med ledig plass i bilen, haikere som planlegger en enkeltreise og pendlere som reiser samme strekning til faste tidspunkter. Haiketorget benyttes både av bedrifter og andre som vil redusere antall tjenestereiser, og til privatpersoner. 
Les mer på www.haiketorget.no

Dropp noen flyturer
Av transportmidlene vi bruker, er det flyet som slipper ut mest klimagasser. En flyreise tur/retur Thailand gir nesten en og en halv gang så høyt klimagassutslipp som en personbil gjør i løpet av et år.


  

   

  
På lengre sikt

 
Forretningsreiser
Halvparten av alle flyreiser i Norge er forretningsreiser. Med videokonferanser kan du spare reisetid, reisekostnader og miljøet.

Ta vare på PC'en din
For å produsere en stasjonær PC med skjerm går det med 240 kilo fossilt brensel, som gir et utslipp på mer enn 700 kg CO2 - omtrent like mye som en personbil slipper ut på 380 mils kjøring.
 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET            TILBAKE