ALLGRØNN
www.omgivelser.no
 
Om Allgrønn
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 
Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
tilstede.org
 

BRUK
ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling
    
 

TEMA

Høyhus
 
Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
  
DEBATT

Meninger
Ideer
Nettverk
 

 
In English

Til førstesiden


 

 

 

 

 

 
Skrap skyskraperne
før de står der! 

 
 
AKSJON FOR HUMAN BYUTVIKLING - I OSLO
51 meter ille nok - 67 meter uaktuelt i Bjørvika(Oslo, 27. mai 2005): Aksjon for human byutvikling reagerer sterkt på forslaget om å bygge høyhus på 67 meters høyde i Bjørvika. Grensen på 51 meter som ble vedtatt for to år siden er ille nok, mener aksjonistene. Med utspillet om 19 etasjer er Høyre i ferd med å bryte det skriftlige løftet partiet ga til byens velgere og Aksjon for human byutvikling før kommunevalget i 2003. 
Les pressemelding (word doc)


Fra babels tårn via metropolis til nekropolis

Urbanisme er mote. For noen er ikke våre byer og tettsteder urbane nok. Derfor drømmer man ukritisk om en skyline som kan komme til å skyggelegge store deler av omgivelsene. Norge har lav sol det meste av året. Høyhus er en interessant filosofisk ide, men svært upraktisk i et land med vårt klima. Vår byer og tettsteder vil dø sakte som en følge av at enkelte tar ut sin manglende selvtillit på byggehøyder. Heller hjerte enn hjerne i byutviklingen. 
HRH Prince Charles taler om høyhus
i London 11. Desember 
"The human and economic costs of this catastrophic experimentation with industrialised building, and mechanistic planning, has been huge, and the consequences will remain for decades, even centuries to come."  
 
Her finner du prinsens 10 råd i by- og stedsutviklingPostgirobygget - fortsatt et misfoster
Les artikkel av Morten Krogstad 
Se bildekavalkaden!


Bodø forsøkte å leke Manhattan
Noen tapte kampen om å få opp selvtilliten med skjemmende høyhus  Olav Thons omstridte hotell
ved Oslo S kan komme til å fremstå som et beskjedent skur i skyggen av sine naboer. I hvert fall hvis anbefalingene i den ferske høyhusrapporten for Bjørvika blir fulgt. 

Skøyenområdet skjelver
Vårt syn er at høyhus er et utrivelig innslag i et bomiljø, at bygget vil stå i uheldig kontrast til annen bebyggelse på Skøyen, at det vil overskygge og skygge for vernede anlegg - og at lokalbefolkningen ikke etterspør det. 
 

Skøyen Vel med pressemelding:
Høyhusstrategiforslag med feil og udokumenterte påstander Mangler fokus på Osloborgernes høyhusholdninger.  Les her

- Og, leserinnlegg til Arkitektnytt fra Skøyen Vel, Wanted - sivilarkitekter i høyhusdebatten 
Les her

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advarer mot høyhus
" - Nå som vi endelig har fått kontakt med fjorden, må den ikke stenges ute igjen. Det er som i teatret; hvis alle i salen reiser seg, ser ingen bedre. Ett høyhus får god utsikt, men det blir ikke mye igjen av den hvis det reises flere i nærheten."  Aftenposten 17.01.2004

Les høyhustesten
som er gått til alle Oslos politiske partier  En lang rekke miljøorganisasjoner krever svar om byggehøyder og bymiljøet i Oslo   Brevet: (PDF- 300k)   Les svarene (PDF-fil-300k)

Skriv under mot høyblokker i Oslo
Plan- og Bygningsetaten oppfordrer Oslos innbyggere til å si sin mening om flere høyblokker i byen. Aksjon StoppBlokk tar etaten på ordet: Allgrønn oppfordrer Oslos innbyggerne;
Skriv under på STOPPBLOKK elektroniske opprop!

  
Birmingham river hundrevis av høyblokker
Noen snakker om å bygge flere høyhus i Norge. Lær av Birmingham! Der har de tre hundre kolosser, og de vil rive nesten alle sammen. 
Aftenposten 02.11.2002

Paris river høyblokker
Vi har også fått vite at det i Paris skal rives 200.000 blokkboliger   - Dagens nyheter 03.11.2002 

Høyhus eller bærekraft;
hva slags by vil vi egentlig ha?
Av Arkitekt Frederica Miller, Siv.ark. MNAL, Gaia Arkitekter
"Faktum er at det å bygge høyt er et så sterkt symbol på makt og status at tiltrekningen ved å bygge høye hus vil tilsidesette alle fornuftige argumenter. Det er den mest oppsiktsvekkende måten å sette sitt preg på bybildet, og sånn sett et utmerket redskap for alle med stort ego, være det arkitekter, bypolitikere, firmaer eller utbyggere."   Les mer


Riksantikvar Nils Marstein:
" Det hevdes at høyhus vil gi byen bokvaliteter
den har lite av. Høyhus gir ganske riktig bokvaliteter for de få på toppen - først og fremst utsikt - men på bekostning av de mange nede på bakken som må slite med miljøeffektene."   
Les hele kronikken som sto i Dagbladet 15.06.2002

Peter Butenschøn. Norsk Form:
Har utbyggere problemer med potensen?

01.04.2001 "Analyser av høyhus som byggemåte i nordiske land tyder på at det ikke ligger rasjonelle argumenter til grunn. De er uøkonomiske, i betydningen høye byggekostnader og driftskostnader pr. kvadratmeter, desto verre jo høyere de blir.
De er økologisk sett svært ufornuftige og meget energikrevende. De er vanskelige å håndtere i vårt lokalklima, med lange skygger over gater og nabobebyggelse (med solen bare sju grader over horisonten i desember og januar; vi ligger tross alt 20 grader nord for New York).
Høyhus skaper voldsomme kastevinder; forsøk
å stå oppreist ved hjørnet av Oslo Plaza en normal vinterdag."  
Kronikken av Peter Butenschøn i Dagbladet

Den danske byplanleggeren Tine Utzon-Frank: "Unngå høyhus"
Utzon-Frank mener noe av det viktigste Oslo kan gjøre er å unngå å bygge høyhus i den indre bykjernen. 
 

Skøyen Vel med pressemelding
Høyhusstrategiforslag med feil og udokumenterte påstander Mangler fokus på Osloborgernes høyhusholdninger  
Les dokumentet

Etatsdirektør Ellen S. de Vibe i plan- og bygningsetaten
"Når det gjelder skyggekasting på omgivelsene vil høye, smale høyhus ofte være å foretrekke fremfor massiv, lavere kvartalsbebyggelse, fordi skyggene glir fort forbi nabobebyggelsen."  
Aftenposten 15.06.2002

Bred enighet om å bygge høyhus
Jeg kan godt tenke meg at vi bygger noen høyhus i sentrum med 33 etasjer, like høyt som Oslo Plaza. sier Ap.s ledende byutviklingspolitiker i Oslo, Rina Brunsell Harsvik  

Oslo klarer seg uten flere høyhus

Utredningen fra Oslo kommunes planetat som åpner for høyhus, er et tynt grunnlag for tunge avgjørelser, skriver Lene Schmidt og Jon Guttu, forskere ved Norsk institutt for by- og regionforskning.
Aftenposten 31.08.