Siste nytt  fra Risør

      
Agderposten 29.10.2016                                  Agderposten 04.05.2016
 

 
Høringsuttalelse fra Allgrønn på den nye Holmen-planen (12.april 2016)                      

 

Aust Agder Blad 12 januar 2016:

   


Refserens argumenter for respektfull utvikling gjennom en årrekke er tatt til følge.                  Les utbyggers sutrebrev
Risørs politikere står fremdeles med hatten i hånden og kaller det som burde vært
krav til utbyggerne for "ønsker"...
 

 

______________________________________________________________________________________________

     Dokumentarfilmen Sørlandsrefseren følger Allgrønns leder Erling Okkenhaug i en årelang kamp for stedsmiljøet
     bl.a. i Risør. Arrangementet STEDSKRAFT var et forsøk på å se hva som skjer når Risørs befolkning får samtale
     med  fagfolk om byutvikling. (Også en scene i filmen) Her er rapport fra Stedskraftmøtet i Risør 26.januar 2013:
  


  
Her er endelig rapport (6MB) fra Stedskraftdagen i Risør: 
www.allgronn.org/dokumentasjon-stedskraft-risor-26.januar.pdf


Rapporten har fått styrket sin gyldighet. Risørs politikere besinner seg:
http://www.austagderblad.no/Meninger/article6502036.ece
 

AustAgder Blad 8.mai 2014:

 
   
 

Fra pressen:

Bakgrunn for stedskraftdugnaden i Risør er dette:
"
Holmenprosjektet kraftig endret
etter stor salgssvikt
"
www.allgronn.org/austagderblad-22-12-2012.pdf

 
Fra Aust Agder Blad 14.02.2013
Risør - en kulturby?
"Det er ingen tvil om at det er mye å glede seg over i vår lille by, men det oppstår av og til enkelte uheldige utslag av feilbedømmelse eller feilprioritering som skader vårt positive omdømme. Blokkbebyggelsen eller det som enkelte benevner ”containerhavna” på Holmen, er et slikt eksempel."
Åpent brev til Dag Jørgen Hveem
"Det opplevdes nok merkelig for kjente arkitekter å oppleve at det hele ble boikottet av de fleste av byens politikere."
Og om den politiske troverdigheten som i kveld settes på spill.
"Dessuten: Da tror jeg like gjerne vi kan revurdere hele kommuneplanprosessen. Den blir ikke troverdig – og vi vil ikke makte å nå de viktige målene vi skal sette oss for vekst."
www.allgronn.org/aab-14022013.pdf

   
Fra Agderposten 28.01:

Utbygger og ordfører på vikende front etter stedsdugnaden i Risør i helgen.. Holmen blir reddet for Risørs kvaliteter,

www.allgronn.org/agderposten-28012013.pdf


Fra Aust Agder Blad 29.01:
Fremmøtet var godt, og det faglige innholdet høyt under lørdagens idèdugnad rundt Holmensaken på rådhuset. Dette til tross, er veien lang for endringer.
www.allgronn.org/aab-29012013.pdf

Fra NRK Sørlandet om stedsdugnaden:
http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet#t=5m40s
  
Fra Aust Agder Blad 26.01:
Liker ikke at ordføreren stiller

Høyres Viggo Larsen er kritisk til at ordfører Per Kristian Lunden stiller på dagens arkitektmøte om Holmen på Risør rådhus. – Jeg har sagt til ordføreren at han burde avstå av respekt for den politiske prosessen, sier Larsen.
www.allgronn.org/aab-26012013.pdf
  

Utbyggerne på Holmen i Risør mener motstanden mot utbyggingsprosjektet kan ha skremt bort kjøpere til de 54 leilighetene.

SKEPTISK TIL ALTERNATIVER..
Om arrangementet i Agderposten 25.januar

"Prosjektleder Stephansen mener dugnaden lørdag har mer preg av gimmick enn et arrangement som i særlig grad kan bidra til konstruktive innspill."
www.allgronn.org/agderposten-25012013.pdf

Les mer om dugnaden på Aust Agder Blad sine nettsider: http://www.austagderblad.no/lokale
_nyheter/article6413879.ece
       
Les om stedskraftdugnaden fra avisen 29.12.2012:
"Gratis arkitektinnsats for nytt Holmen"
www.allgronn.org/aab-29-12-2012.pdf
       
"Nytt håp for Holmen"
Audun Engh i AAB 5.januar:
Verkstedet 26. januar gir Risørfolk anledning til å komme med sine innspill til en gruppe lydhøre arkitekter som deltar på dugnad. Arrangementet tar sikte på å produsere konkrete, alternative løsninger som vil ha bred tilslutning. Disse kan kommunen og Riksantikvaren vise til i den forestående dialogen med utbygger.
www.allgronn.org/aab-05-01-2013.pdf

Etterlyser lokalt engasjement
Aust Agder Blad: Erling Okkenhaug etterlyser nå større lokalt engasjement i forbindelse med Holmenutbyggingen.
http://www.austagderblad.no/
lokale_nyheter/article6429569.ece

 
Arkitekter stiller, men hvor er lokalbefolkningen?
Verken Kritt Arkitekter eller Petter Bogen Arkitekter AS har lykkes med sine planer, mener jeg, samtidig håper jeg de også stiller. For øvrig tror jeg både nasjonale medier og Arkitektnytt, arkitektenes fagorgan, vil ha fokus på det som nå skal skje på rådhuset.
www.allgronn.org/aab-08-01-2013.pdf

 
Fakta om Holmenprosjektet:

Philip Stephansen, som er prosjektleder for Holmensatsningen, har bedt om å få plass til linjene som følger:

www.allgronn.org/aab-08-01-2013.pdf

  
Fra Arkitektnytt, fagorganet til NAL, på nettet:
"Arkitektene invaderer Risør:
Hva skal egentlig skje?
– Bakgrunnen er at da jeg begynte å mene noe om Risør, kom utbygger og skjelte meg ut og sa at «du må ikke komme her og mene noe om Risørs grammatikk, det er det bare vi som bor her som kan», sier Okkenhaug. Dermed tok han utbygger på ordet, leide Risør Rådhus og inviterte byens befolkning."
http://www.arkitektnytt.no/
arkitektene-invaderer-risor

Innspill fra Per Saxe:
Vil bygge opp Holmen
Bortsprengingen av knausen med det gamle forsvarsanlegget på Holmen for 50 år siden er noe av det mest historieløse man har gjort i Risør de siste 50 årene. Det mener Per Saxe, som ønsker at deler av anlegget bygges opp igjen.
http://www.austagderblad.no/
Meninger/article6428795.ece

 

 

Fra dugnaden: Her er alle 7 arkitekters refleksjoner om situasjonen for Holmenutbyggingen:
http://www.allgronn.org/arkitektmeninger
-holmen.MP3

Risørfolk fikk samtale med disse arkitektene om hva Holmen kan bety for Risør:


Siv.ark. Jan Inge Lindeberg
Jan Inge har tegnet mange hus på Sørlandet.
Han har kontorer i Lillesand og Oslo.

 


Siv.ark. Bjørn Glomsrød
Bjørn er Risørentusiast og driver arkitektselskapet Fosse & Aasen i Oslo.
  
        

Siv.ark. Arild Eriksen
Siv.ark. Joakim Skajaa

Eriksen Skajaa Arkitekter er et Oslobasert arkitektkontor drevet av Arild Eriksen og Joakim Skajaa. Eriksen Skajaa Arkitekter ble etablert etter seieren i Europankonkurransen om utvikling av Haugerud senter i 2010 med et forslag om en ny urban landsby. Kontoret har fokus på menneskevennlig by- og boligutvikling i alle skalaer og er opptatt av brukerperspektiv i bomiljø, by- og stedsutvikling. Eriksen Skajaa Arkitekter gir ut bladet Pollen som tar for seg alternative perspektiver på byen og arkitekturen.
 

Siv.ark. Astrid Rohde Wang
Astrid er med i kontorfellesskapet Gartnerfuglen og Hegdehaugsveien Harmonifysikalske Laboratorium.
       

Siv.ark. Ole Aleksander Larsen
Ole Aleksanderer er med i kontorfellesskapet Hegdehaugsveien Harmonifysikalske Laboratorium.
   

Siv.ark. Olav Lunde Arneberg
Olav er med i kontorfellesskapet Gartnerfuglen og Hegdehaugsveien Harmonifysikalske Laboratorium.
 

Spørreundersøkelse til Risørfolk om Holmenutbyggingen:  

Nå har Risørfolk anledning til å mene om utviklingen av Holmen.

1. Hva slags aktiviteter og virksomheter bør høre hjemme på Holmen i fremtiden?

2. Er det gamle eller nye bygningsmiljøer i Risør du mener kunne passe som forbilde på Holmen?

3. Er det bygninger i Risør som etter din mening ikke passer som forbilde på Holmen?

4. Tror du Risørfolk kunne tenke seg å bygge sitt eget hus på Holmen?

5. Hva tror du det som skjer på Holmen kan bety for Risør om ti år, i 2023?

6. Hva er din forventning til stedsutviklingsdugnaden på Rådhuset 26.januar?

Send dine svar til post@allgronn.org eller ta med til samtalene rundt bordene i Risør Rådhus lørdag 26. januar kl 10.00-15.00
(Vi vil bruke resultatet av spørreundersøkelsen som innspill under stedsdugnaden 26.1., men ikke offentliggjøre navn på dem som har svart. Man kan også gjerne svare anonymt.)

Lokale reaksjoner:
Her er klipp fra diverse uttalelser etter at Stedsutviklingsdugnaden 26.januar ble annonsert. Disse er hentet fra Facebook, private e-poster til Allgrønn og fra debatten i Aust Agder Blad.
Det er nyttig for alle å kjenne stemningene før møtet på Rådhuset i Risør.
www.allgronn.org/stedskraft/holmen-dugnadsdebatt.pdf   

 

 


  

Risørs varaordfører Knut Henning Thygesen har laget sin grundige oppsummering av dagen!
http://risor.rv.no/?artID=1430&navB=1 

Slik var programmet for lørdagen i Risør Rådhus
:

Fra kl. 10.00 til 15.00 Verksted i Rådhuset: Konsultasjoner ved små og store bord, med fagfolk, kartgrunnlag, samtaler, kaffe, skisser, meningsutveksling, ønsker og håp, vafler, praktiske muligheter, plangrep, avklaringer, nye innsikter, variert arkitektur, fordomsfritt, langsiktig og ydmykt, ikke minst innhold: Hva vil vi ha på Holmen og hva er vekst for Risør?
  
Fra kl. 15.00 til ca 19.00
Faglig program:
 
15.00
Arkitektene deler spontant med oss sine inntrykk fra 5 timers samtaler med Risørfolk om Holmen. 
  
15.30
Ordfører Per Kristian Lunden (A): Vi får en gjennomgang: Hvor står saken om Holmen nå?
 
15.45 - 16.30
Arkitektene Eriksen og Skajaa forteller om Strusshavnprosjektet på Askøy utenfor Bergen. (En moderne kystlandsby)

Pause 15 min
   
16.45
Arkitekt Bjørn Glomsrød viser bilder og Jan Inge Lindeberg er med og drøfter: Slik opplever vi Risør.
  
17.15
Arkitektene Eriksen og Skajaa forteller om forskjellige prosjekter innen kollektivbygging og om satsningen på økolandsbyer.
  
Pause 15 min

18.00
Vi får se filmen "När Domus kom til stan" - en horrormovie om hvordan svenskene knuste sine stedsmiljøer på 50-70-tallet.
 
19.00 og utover
Vi spiser dugnadsuppe så lenge det er noe i kjelen og samtaler uformelt videre utover kvelden så lenge det kjennes godt ..Nasjonal dugnad
Flere arkitekter og andre interesserte ble invitert til å delta denne lørdagen.
 

Historie og bakgrunnsstoff:
  
Over ti års historie om Holmen, debatten og alle utbyggingsforsøkene ligger på denne databasen:
 

Partiet Rødt i Risør om sakens utvikling nå:
http://risor.rv.no/?artID=1419&navB=1

 
Partiet Rødt har laget en grundig oversikt over Holmensaken gjennom årene:
Partiet Rødt har levert reflektert alternativ tenkning for utvikling av Holmen:

http://risor.rv.no/?artID=1421&navB=1

Holmenutbyggingen har vært flittig debattert
på fjesbokstedet Risørtanken:
https://www.facebook.com/#
!/groups/116564318377917/


Hva er plansmier?
Her kan du lese om plansmier vi har gjennomført rundt om i Norge de siste årene. Plansmiene har vært bestilt av kommuner eller utbyggere.

www.plansmier.no
 
Stedskraftdugnaden i Risør var i så måte unik siden initiativ ble tatt av en gruppe arkitekter og stedsutviklere på idealistisk basis. Formål: Å hjelpe Risør til å se sine potensialer.


 

Denne nettsiden har adresse: www.stedskraft.no    Henvendelser til Allgrønn: Erling Okkenhaug     Tlf: 92092522 eller erling@okkenhaug.com 
    
 
I 1991 ble initiativ tatt til det faglige, uformelle nettverket ALLGRØNN. Gruppen har i 22 år fungert som et frittstående forum
for stedsutvikling og arkitektur. Disse utfordringene beskrives nå under domenet
www.omgivelser.no og Allgrønn har valgt
et større perspektiv, vi er blitt et
Forum for humanøkologi. Et nettverk som har interesse for sammenhengen mellom mennesker
og deres naturlige, sosiale og skapte omgivelser
www.allgronn.org