ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 

Oppdatert stoff om utviklingen i Risør 
bl.a. på www.stedskraft.no 

 Drabantby på Tangen?  Se større bildeBLOKKER PÅ TANGEN?
Man hadde underskriftskampanje


Les kommentarer til Flisvikaplanene
fra Verneforeningen gamle Risør og Søndeled

 

 

 

     
Fylkesmannen har kommet med innsigelse i Flisvika, Risør  
- takk til Dagfinn Eckhoff for den flotte betenkning han skrev for naboer og velforening  - så kan vi begynne å håpe på fornuft, og at utbygger får som fortjent i sine ufølsomme aktiviteter, og ikke minst glede oss over mulig overføringsverdi til de andre store prosjektene i Risør og tilsvarende småbyer!!!

Les om innsigelsen i AAB

Skal spekulanter få knuse våre småbymiljøer?
 
 
Les artikkel om Flisvikautbyggingen i Risør på nettet
Omtalt i Aust Agder Blad
 
Hva kan regjeringspartiene gjøre for å sikre at befolkningen i større grad får delta i å påvirke til at våre steder ikke blir ødelagt av skjemmende og ufølsomme utbygginger. ..


Aksjonen omtalt på VG-nett

RESPEKT FOR RISØR
Les om folkeaksjonen


 

Lokalaksjon startet i Risør:
Folkeaksjonen
"RESPEKT FOR RISØR"

Trykk ut ditt eget flyveblad for mangfoldiggjøring og distribusjon

Holmen
RISØR - med utfordringer på tre fronter

Risør står foren tre store utbyggingsprosjekter, i Flisvika, på Holmen og i Buvika. Kystbyen fortjener svært nennsom utvikling.Slik presenterer Snøhetta-arkitekter
nye Holmen
Les fra Aust Agder Blad 02.07.2005
En byplan for Holmen!

Les Allgrønns kommentarer til Snøhettas planer
Aust Agder Blad 02.07
 
 
 

Klikk på bildet og studer hvor mye Risørby som Holmens areal kan tilby.

Les kronikk fra Allgrønn
Publisert i Agderposten 23.06.2005

 
Holmen i Risør: Snøhettas bidrag i 2005 var et sosiologisk og kulturelt overgrep
Holmen må bygges ut i den samme skala og med det samme format som kjennetegner byen i dag. Les mer fra Aust Agder Blad 20.04
 
Drømmen om stedet Holmen i Risør
- vesentlig til beboelse 
Les innlegg i AAB 27.04

Holmen i Risør: Snøhettas bidrag var
et sosiologisk og kulturelt overgrep

Holmen må bygges ut i den samme skala og med det samme format som kjennetegner byen i dag.  Les mer fra Aust Agder Blad 20.04

 
Pass på i Risør
Les artikkelen fra Aust Agder Blad
 
Dette er farlig ordbruk når man er i ferd med invitere arkitektlauget til å bryne fantasien sin på øya nok en gang. Snøhettas forslag fra i fjor sommer burde være et sterkt nok signal på hvordan respektløs og selvhevdende arkitektur vil kunne true den vakre byen Risør.
Vi forstår alle at man anstrenger seg for å finne utropstegn som på en eller annen måte vil bringe fremgang og vekst for en prøvet småby.
Vi kjenner Risørfolket som nøysomme og forsiktige mennesker. Det er sikkert vanskelig å stå opp mot ekspertise fra den store verden når det man skal forsvare er det selvfølgeligste av alt, det lille formatet, stentrappen og hverdagen.
 
Da er det også lett å drømme seg bort for noen. Arkitekter drømmer også, men de fleste drømmer ikke om Risør. De fantaserer om egen karriere og anerkjennelse i lauget eller snur seg ivrig etter oppdragsgiveren med fet lommebok. Studentene ved Arkitekthøyskolen i Oslo fikk for noen år siden en oppgave å foreslå bygninger inspirert i sin form av kjente modernistiske kunstverk. Forslagene forelå uten noen som helst drøfting av hvilken sammenheng byggene skulle reises i.

Vår tids arkitektur skal vise bygninger som enestående objekter uten hensyn til omgivelser og lokale sammenhenger. I Risør blir det svært krevende å tilføre byen kvaliteter med slike holdninger.

Allgrønn har gjort som arkitektstudentene i Oslo.  Vi har latt oss inspirere av den eklektistiske skulpturen ”Adam og Eva” gjort av Constantin Brancusi i 1921 og plassert denne som et moderne bygg på Holmen.
 
Er dette et eksempel på et verk som kan sette kammermusikk-byen, trebåtbyen og kunstnerbyen på kartet uten å ødelegge stedets kvaliteter, eller er det eksempel på hvor ille det kan bli dersom man slipper fagfolk til med "hårete" signalbygg?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      

Endelig en faglig vurdering av planene: Siv.ark Dagfinn Eckhoff har årelang erfaring i plan-prosesser her er hans betenkning:
 

Les betenkningen om Flisvika

Les høringsuttalelse fra Tangen vel og beboerne i Tangen-området

Folket må delta i planarbeidet.
Les om plansmier her 
(Eksempler fra hele landet)   
 
Plansmier i Risør!

Les artikkel i Austagder Blad 29.01.2008

Risør under stadig trussel
Hasalen er også vurdert som umulig til bebyggelse

Hummer og Canaria
Les debattinnlegg i AAB

Og så, hva skal skje på Holmen?

Øysangferja
Risør forstår som vanlig sine kulturhistoriske kvaliteter og har reddet MF Øisang
Klikk deg ned til Risør-distriktet  
Tegn aksjer i fergen!
 
Vedtak i Risør bystyre på å restaurere landets eldste bilferge i tre i kontinuerlig drift. 
Les om hele saken her
 Fergen i drift igjen i juni 2003
  

Flisvika
 
Buvika
Utfordringer også i Buvika 
Les mer i Aust-Agder Blad 28.04.2005


RISØR - miljøvoldtekt i Buvika!


Det prosjekteres 56 leiligheter over tre etasjer i Buvika, ved innseilingen til Risør østfra. Dette er et følsomt miljø for kystbyen som fortjener svært nennsom utvikling. 
Les mer i Aust-Agder Blad 28.04.2005


Villvin
Allgrønn gir Ondurdis-prisen til kunsthåndverk-markedet i Risør.

"I tre dager fylles dette byrommet. Det går ikke an å tenke seg en bedre måte å bli oppdratt på. Oppdratt til å kjenne verdien av samspillet mellom mennesket og stedet."  Bildet: Styreleder i kunsthåndverkmarkedet Arnfinn Haugen (til høyre) og Allgrønns Erling Okkenhaug
Les mer om begrunnelsen 

Les fra AAB - 9.juli 2005


Fra bygningsvern til stedsvern
Les faksimile av artikkel fra Allgrønn i fagbladet Fortidsvern

Bygg ut Risør med forsiktighet!
26.10.2004 Risør skal utvikle to store tomteområder i byen. Allgrønn ber om at man legger vekt på stedsutvikling som gir rom for utbygging over tid.       Les fra Aust-Agder Blad    Arkitektkonkurranse kommer