ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0250 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 


 

 

 
En landsomfattende kampanje for å styrke folks medvirkning
til en mer menneskelig by- og stedsutvikling

 

 


UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATI

 

KVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITETPROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  
Å DELTA 
- Hvordan kan lokalsamfunnet engasjeres og styrkes for å bidra til en utvikling basert på bærekraft, deltakelse og stedets egenart?

 
UAVHENGIG

- Det er behov for et kompetansesenter som er uavhengig av både kommersielle aktører, offentlige etater og fagmiljøene, og som innsiktsfulle innspill til både overordnet planarbeid, reguleringsplaner og prosjektutvikling.
 
MANGFOLDIG
- Allgrønn omgivelser.no vil over en treårsperiode gjennomføre en rekke
virksomheter for å styrke den lokale medvirkning/deltakelse i stedets utvikling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
LES OM INNHOLDET

Situasjon og utfordring 
  

Kurs og undervisning
 
Arrangere åpne plansmier (charetter)
  
Faglig og strategisk støtte til lokale initiativ, høringsuttalelser, etc.     
 
Spre kunnskap og erfaringer via internett
 
Vise gode norske og internasjonale forbilder  

Kurset

Allgrønn omgivelser - referanser