Vulkan i Oslo, Dør fra Sogndalstrand, Arkitektforslag i Risør, Plansmie i Rakkestad, kanalplaner i Arendal


       
  Et nyttig verktøy til deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 
 
  
ARRANGEMENTENE:

Inspirasjonskvelder landet rundt


 
Tidligere arrangementer:


Teie på Nøtterøy
mandag 27.februar


Sarpsborg 1.februar

Trondheim 9.februar


          (Nye steder og datoer kommer - følg med her)

 
        
OM FILMEN OG TURNÉEN:Se dokumentarfilmen
"Sørlandsrefseren"


- og referater og presseklipp fra visningsturnéen
som ble arrangert av Fortidsminneforeningen

Se filmen     Stoff fra turnéen

 
EKSEMPLER:Ressursbank -
Artikler, presseklipp og eksempler fra plansmier og lokale aksjoner de senere årene
 
Her kan du finne eksempler som
nyttige forbilder til eget engasjement


 

  
TIL DIN REFLEKSJON:
  

Slik kan du forberede deg til inspirasjonskvelden


Hvordan forebygge og aksjonere


Noe å tenke gjennom med hjelp av tydelige sjekklister for gode stedsmiljøer.

       
Hva tåler dette stedet?
Hva fortjener dette stedet?

  
 

 erling@okkenhaug.com

 

 

 

 

Sørlandsrefseren

https://vimeo.com/67510640 

 

Krogvold - DYR

https://www.youtube.com/watch?v=9Hh0MZrVhGQ 

 

Norsk Tipping  -  Lavasir

https://www.youtube.com/watch?v=_lsPxmImoDs&t=2s

 

Trailer værekraft
https://www.youtube.com/watch?v=pKMwVH3pPNM