Tilbake       
    Et nyttig verktøy til deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 
 

 
Før inspirasjonskvelden

 

Du kan  reflekterer rundt en del momenter
som vil bli drøftet:

Her er noen nyttige sjekklister for stedsbevissthet:

 
Morten W. Krogstad
Hva trenger dette stedet?
Hva tåler dette stedet?   
Last ned PDF
Ulf Andnæs
24 punkter for dem som vil bygge ut,
og for dem som vil bevare    
Last ned PDF


Prinsen av Wales
By- og stedsutvikling, hva slags formingsprinsipper

Se anbefalingene her

 


Ønsker du å gå dypere inn i aksjoniststrategier kan du sjekke ut disse nettsidene: 
 
www.tilstede.org 


 

Her er stikkord i fem punkters kortversjon av sjekklisten som
er på ti punkter:
 
HVA ER SAKEN?
   
Ideen, saken, tydelig, sjokk, sinne, overgrep, uventet, politisk, makt, orientering, telefoner, naboer, andre, min greie, hvorfor meg, kverulanten, start, sosial risiko, plutselig i offentligheten, fra egoist til idealist eller uegennyttig,    

    

HVOR ER ALLIANSEN?  
I det større formatet, ideen eier seg selv, Alliansene, integritet, autoritet, styrke samhold, effektivt, arbeidsfordeling, forme et tiltak, mitt lille Bellona, navn, identitet, grundig forklart, talsmann, væremåte, media 


HVA ER MOTSTANDEN?
Motstanden, bakrommet, økonomi, egeninteresser, erfaring, smutthullene, byråkrati, lovverket, saksgang, partene, motparten, analyse, trollet, hvem er, sjelen, oversikt, sjekke sakslistene, sikre agenda,

HVILKE RESSURSER?
Ressursbruk, hvor mye krefter, tidsbruk, hvordan skaffe økonomi, integritet, prioritering, familien, utholdenhet,

NY  INNSIKT
Energi, ekspertise, faglig motekspertise, nye løsninger, alternativer, innsikt, bakdører, evne til kompromiss, overraskelse, vendepunkt, motstanders banehalvdel,  

LØSNINGEN
Sluttspurt. oppsummering, konklusjon, lære, prosjekt, produkt