Tilbake       
     Et nyttig verktøy til deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 
 

    
Velkommen til Sarpsborg

    
I Sarpsborg er det en voldsom indignasjon over planlagte høyblokker midt i sentrum og kasser som spretter opp rundt i villastrøkene. Alt dette engasjementet må samles til felles innsats. Men hvordan? Hvilke grep er mest effektive? Og hvordan kan vi lage gode motforslag til rådende planer?

Hvordan samler vi alle krefter til felles kamp?
Og hvordan utvikler vi gode motforslag?

Her finner du noen problemstillinger
å tenke gjennom før kveldenReportasje fra møtet i Sarpsborg:

http://fortidsminneforeningen.no/avdelinger/nyheter-ostfold/erling-okkenhaug-byutvikling-sarpsborg-fortetting-fortidsminneforeningen-ola-fjeldheim-kulturminner-arkitektur

Stikkord - innspill fra deltakerne i møtet


 


  
Onsdag 1. februar
 
fra kl. 18.00 til 22.00.

   
Sted: Wegnerbrakka, Borgarsyssel Museum, Gamlebygata 8
Enkel bevertning - 

Påmelding Fortidsminneforeningen
v/Reidar Stang, e-post: remagn@online.no 
 
Arrangementet er i regi av Ola H. Fjeldheim og Trond Rødsmoen fra Fortidsminneforeningen sentralt og Erling Okkenhaug fra nettverket Allgrønn.

      

Bli hørt - få gjennomslag - vinn kampen!

 
Storgaten terrasse som overgrep i Sarpsborg
Se den omfattende nettsiden

Det har vært uttrykket håp for Sarpsborg tidligere:
 
PLANVERK SOM BORGER FOR SARP
Artikkel i Fortidsvern 4-2003 av Morten W. Krogstad

 


Sarpsborg Arbeiderblad 03.02.2017