En unik mulighet for deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 
 

    Her finner du noen problemstillinger
å tenke gjennom før kveldenFortidsminneforeningen på Os
har egen Facebookside:

 
https://www.facebook.com/osfortidsminne/

 


Presse etter møtet


http://www.midtsiden.no/korleis-paverka-utviklinga-og-planprosessane-i-os
Erling Okkenhaug
var også på Os i 2014