Tilbake
        
     Et nyttig verktøy til deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 

Teiesamfunnet tok rennefart etter møtet vårt
- mer om aksjonen for Teie her - www.teieplan.no

 

    
Velkommen til Teie

    
På Nøtterøy er det en voldsom indignasjon over planlagte blokker i de historiske villastrøkene. Alt dette engasjementet må samles til felles innsats. Men hvordan? Hvilke grep er mest effektive? Og hvordan kan vi lage gode motforslag til rådende planer?

Vi arrangerte en kombinert inspirasjons- og aksjonskveld
med Fortidsminneforeningen og «sørlandsrefseren»
Erling Okkenhaug fra nettverket Allgrønn.


Tema:
Hvordan samler vi alle krefter til felles kamp?
Og hvordan utvikler vi gode motforslag?


Her finner du noen problemstillinger
å tenke gjennom før kvelden

 
Fra pressen:
 

"Krangler om Teie sentrum"
  Tønsberg Blad 29.12.2016

  


6 sider om Teie i Tønsberg Blad 14.januar 2017 (PDF)Fra Tønsberg Blad 3.januar 2017
  
  


Fra Tønsberg Blad 20.02.2017
   
    

Fra Tønsberg Blad 20.02.2017

 

Havebyen på Nøtterøy
– et kulturmiljø med stor verdi

  
Lektor Connie Didriksen har arbeidet som lærer i en årrekke på Borgheim Ungdomsskole. Hun skrev sin masteroppgave om tekstilkunstneren Else-Marie Jakobsen. Etter at hun pensjonerte seg har hun engasjert seg i bevaring av gamle bygningsmiljøer og de grønne verdiers betydning for trivselsfaktorene i vårt lokalsamfunn. Hun skrevet en rekke artikler i lokalaviser omkring disse emnene, og har i den anledning kommet over havebyplanene for Tønsberg og Nøtterøy som ble laget på 1920-tallet.

I denne artikkelen gjør hun rede for de ideologiske tankene bak disse med den hensikt å bevisstgjøre oss for verdier i vårt lokalsamfunn som kan stå i fare for å bli ødelagt. 

Les kronikken


 

Forskeren Jens Petter Nilssen var en gang miljøvernrådgiver i Risør og på Hvaler. Han formulerte denne innsiktsfulle kronikken om "Stedstap i Skageraks kystsone" i Arkitektnytt nr.11 2002. 

Mange gode argumenter til anvendelse når det gjelder Teie og Nøtterøy hageby: 
 
"Firkantede, hjelpeløse betongklosser erstattet vakre empire- og sveitserhus, og stedene ble estetisk utarmet."

www.allgronn.org/arkitektnytt-2002-jpn.pdf   
 
”Det karakteristiske sørlandske landskap er nå utsatt for et formidabelt stedstap. På 1960- og 70-tallet ble en rekke norske byer - om ikke alle - rasert av en rivningsiver som kanskje savner sidestykke i Norges historie. Firkantede, hjelpeløse betongklosser erstattet vakre empire- og sveitserhus, og stedene ble estetisk utarmet. Denne prosessen ble påbegynt i flere historiske sørlandsbyer, men til alt hell var byene for fattige - innbyggerne evnet ikke å reise kapital til å knuse sin verdifulle bygningsarv.”

 ”En vulgær «jappementalitet» hvor dominerende uttrykk som «jeg-og-mitt», «jeg-gjør-hva-jeg-vil» og«jeg-har-betalt-for-det», har raskt spredd seg til et geografisk område som tidligere var preget av åpen tilgang for alle og et balansert eieforhold til areal og ferdsel mellom og rundt husene.”

 

  


  
Mandag 27. februar
 
  

TEIE – hva nå?

Inspirasjons- og aksjonskveld
med utgangspunkt i aktuelle utbyggingssakerTeie kirke, kirkestua, Teie torg,


Hvordan vil du ha Teie og Nøtterøy haveby i framtiden?

Erling Okkenhaug fra Allgrønn, Ola H.Fjeldheim og
Trond Rødsmoen fra Fortidsminneforeningen innleder.

Gratis adgang. Enkel bevertning.

Les mer på www.stedskraft.no

 
Fra møtet 27.februar:
 


Tønsberg Blad 03.03.2017

 

Klikk på og last ned annonsen for distribusjon
til dine venner/nettverk.


Klikk på og last ned plakaten for distribusjon

til dine venner/nettverk. (PDF)
 Fra Øyene 16.02.2017
   

Fra Tønsberg Blad 20.02.2017

Les kronikken her