En unik mulighet for deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 
 

    
  

  
Trønderavisa 24.09.2018Trønderavisa 26.09.2018Trønderavisa 05.10.2018