Et nyttig verktøy til deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 
 

    
Velkommen til møtet i Trondheim

    
Bli med på en kombinert inspirasjons- og aksjonskveld med Fortidsminneforeningen og «sørlandsrefseren»
Erling Okkenhaug fra nettverket Allgrønn.

Årsmøte Trondheim lokallag og foredrag ved Erling Okkenhaug

Torsdag 9. februar kl 18.30

Suhmhuset, Elvegata 6, Trondheim

Det blir kaffe og kake i pausen.

 
Hvordan samler vi alle krefter til felles kamp?
Og hvordan utvikler vi gode motforslag?


Her finner du noen problemstillinger
å tenke gjennom før kvelden


 


   ÅRSMØTE i Trondheim lokallag av Fortidsminneforeningen

 Etter årsmøtesakene er vi så heldige å få besøk av
aktivisten Erling Okkenhaug, med foredraget 

LOKALKRAFT- HVORDAN DRIVE EFFEKTIV PÅVIRKNING?

 Erling Okkenhaug er en norsk aktivist som har engasjert seg i diskusjoner om byutvikling flere steder i Norge. Okkenhaug har arrangert plansmier for å utarbeide planer for stedsutvikling, ofte som alternativ til planer som utbyggere lanserer. I dette foredraget vil han fokusere på hvordan man som enkeltmenneske eller gruppe kan engasjere seg i diskusjonen om utformingen av stedene vi bor og ferdes.

 
På årsmøtet behandles vanlige årsmøtesaker..
 

Velkommen til årsmøte!

     
Bli hørt - få gjennomslag - vinn kampen!