Vulkan i Oslo, Dør fra Sogndalstrand, Arkitektforslag i Risør, Plansmie i Rakkestad, kanalplaner i Arendal


       
  Et nyttig verktøy til deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 
 
  
ARRANGEMENTENE:

Inspirasjonskvelder landet rundt


 
OS
Velkommen til inspirasjonskveld
torsdag 22. februar 2018 - kl. 19.00
på Tunet, Øyro 49, Os. (plakat)


Tidligere arrangementer:


Teie på Nøtterøy mandag 27.februar 2017

Sarpsborg 1.februar 2017

Trondheim 9.februar 2017

 

        
OM FILMEN OG TURNÉEN:Se dokumentarfilmen
"Sørlandsrefseren"


- og referater og presseklipp fra visningsturnéen
som ble arrangert av Fortidsminneforeningen

Se filmen     Stoff fra turnéen

 
EKSEMPLER:Ressursbank -
Artikler, presseklipp og eksempler fra plansmier og lokale aksjoner de senere årene
 
Her kan du finne eksempler som
nyttige forbilder til eget engasjement


 

  
TIL DIN REFLEKSJON:
  

Slik kan du forberede deg til inspirasjonskvelden


Hvordan forebygge og aksjonere


Noe å tenke gjennom med hjelp av tydelige sjekklister for gode stedsmiljøer.

       
Hva tåler dette stedet?
Hva fortjener dette stedet?

  
 

 erling@okkenhaug.com