Vulkan i Oslo, Dør fra Sogndalstrand, Arkitektforslag i Risør, Plansmie i Rakkestad, kanalplaner i Arendal


       
  Et nyttig verktøy til deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati
over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i
utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 

 
ARRANGEMENTENE
Inspirasjonskvelder landet rundt
Velkommen til Sarpsborg 1.februar kl. 18.00 til 22.00

(Nye steder og datoer kommer - følg med her)
OM FILMEN OG TURNÉEN
Se dokumentarfilmen "Sørlandsrefseren"
og referater og presseklipp fra visningsturnéen
som ble arrangert av Fortidsminneforeningen
Se filmen    Stoff fra turnéen
EKSEMPLER
Ressursbank -
Artikler, presseklipp og eksempler fra
plansmier og lokale aksjoner de senere årene
  Klipp og lim med dine egne idéer
   TIL EGEN REFLEKSJON
Slik kan du forberede deg til kvelden
Hvordan forebygge og aksjonere
Noen spørsmål å tenke gjennom