Plansmie i Aure  2.- 5. juni 2014.    Tilbake til førstesiden
 
For mer informasjon:
 

Prosjektleder
Marit Klungen
Aure kommune
 
Tlf:
92620914
 
E-post:

marit.klungen@aure.kommune.noANDRE
PLANSMIER

LES OM PLANSMIA
FOR RAKKESTAD
SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

LES OM PLANSMIA
FOR EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

LES OM PLANSMIA
FOR ÅRNES I ÅFJORD
- SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

LES OM PLANSMIA
FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD - MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Om Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo - 2008

 
Om plansmie for
Bjørvika i Oslo - 2008
   
Om plansmie for Majorstuen Stasjon
i Oslo - 2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av
siv.ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 
Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.comPressekontakt
plansmier:

Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.com
 

 
 

 

 

  
  Følg plansmia i Aure på Facebook

Resultat fra forberedende workshop i april:
1. Hva er kvalitetene i Aure i dag?
2. Hva er behovet for  lokaler som tilfredsstiller lokalt behov og som tiltrekker seg tilflyttere?
3. Hvordan øke besøk fra hyttebefolkning og turister?
4. Hva er verdt å ta vare på og videreføre i et nytt Aure sentrum?

  
Les svarene fra workshopen som PDF

Juni - Fagteamet presenterte en tidlig skisse basert på innspill i workshop i april.Her er oppgavene som plansmia skal løse:
1. Kjelklia som innfallsport til sentrum
2. Alternativ adkomst til sentrum
3. Nye boligområder/flere boliger
4. Knytte sammen sentrum med havna
    

Elever fra ungdomsskolen fikk oppgaver

Les som PDF


Skoleelevenes arbeide ble omtalt i lokalmedia

 

Det er laget tredimensjonale modeller av Aure sentrum som grunnlag for å bygge inn ny bebyggelse. 

 


 

Første møte i styringsgruppa for plansmia
på mandag

 


Her er gruppens sammensetning og referat fra møtet

Prinsippvedtak fra styringsgruppa
1. Knytte sammen sentrum og havna.
2. Bygge boliger i gangavstand fra tilbud og butikker.
3. Bevare kulturlandskapet rundt Aure sentrum.
4. Å utvikle prestegården og kirkeområdet med vekt på kulturhistorie og levende tradisjoner.
5. Utvikle havna til et møte- og servicesenter for båtfolket.
6. Utvikle mer varierte tilbud i sentrum; bolig, næring, handel, kultur
7. Styrke Aures identitet som tettsted. 

 

   

Aures ordfører Ingunn Oldervik Golmen
ønsker velkommen til plansmia i juni.

Prosjektleder Marit Klungen forteller om plansmia i Aure
i morgensendingen på NRK Møre og Romsdal 2.juni

Plansmia startet med filmvisning og workshop
28. og 29. april 2014
   Presentasjon i mediene i forkant

 


Plansmieteam i Aure:

Arne Sødal
- Arkitekt MNAL - Plansmieansvarlig
Audun Engh
- leder medvirkningsarbeidet
Erling Okkenhaug
- Informasjon
Caitlin Christie
- Arkitektur 3D design
Justina Korotynska
-  Arkitektur 3D design
Turid Øveraas
- arkitektassistent

 
Tirsdag 3.juni. Første dag med besøk og innspill på plansmiekontoret i Aure Rådhus


  
Besøkende kan gi innspill vedrørende:
- Strakstiltak
- Næring
- Boligtyper
- Offentlige tilbud
- Natur/miljø
- Møtesteder
- Kultur / kulturminner


 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.