Plansmier - deltakelse, engasjement og konsekvens

 
GJENNOMFØRTE
PLANSMIER
2004 - 2016PLANSMIE I ÅSA
Mai 2016

 PLANSMIE I AURE
JUNI 2014PLANSMIA FOR
RAKKESTAD SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

 
PLANSMIA FOR HASSELVIKA
I RISSA KOMMUNE
NOVEMBER 2010:PLANSMIA FOR
EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

PLANSMIA FOR
ÅRNES I ÅFJORD
SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

PLANSMIA FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD -
MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Plansmia for
Filipstad -
2012


Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo -
2008
 
Plansmie for
Bjørvika i Oslo -
2008
   

Plansmie for
Majorstuen Stasjon
i Oslo -
2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av:
 
Siv.Ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 
Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.com

 

 

 

 
Hva er en plansmie?

  

Plansmier er en arbeidsmåte for demokratisk og
lokal planlegging av stedsutvikling.Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av opptil en uke gjennom felles innsats lager en plan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan.

Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor makt, og de folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere og kommuneadministrasjonen.

Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide trekker inn alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres.  Fornuftige utbyggere garderer seg mot forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet og finne frem til optimale løsninger som samler bred støtte. Plansmier organiserer denne prosessen på en effektiv måte.

Mer om plansmier her

  
Gjerdrum Kommune laget plansmie for Ask Sentrum fra 7.-10. februar 2011
Her er enda et resultat av vår kampanje for plansmie-verktøyet overfor norske kommuner: Gjerdrum kommune gjennomførte med bistand fra arkitektkontoret Tegn3 AS en plansmie i februar 2011. Faggruppen produserte i løpet av uken illustrasjoner og planforslag på bakgrunn av innbyggernes innspill under plansmia.  Les mer

Nittedal Kommune gjennomførte en plansmie 11. - 15.oktober 2010
Plansmia er en konsekvens av foredrag og idemyldring om stedsutvikling og plansmier som verktøy for medvirkning som siv.ark. Arne Sødal og Allgrønns leder Erling Okkenhaug holdt for Nittedals politikere og administrasjon på Klækken hotell våren 2009. Plansmia ble gjennomført av et team fra Cowi arkitekter. Som pionerer på området er vi glade og stolte over at plansmieverktøyet nå blir brukt av flere. 
Les mer her

POSITIV TIL ØKT BRUK AV PLANSMIER
I Stortingets interpellasjonsdebatt om Bjørvikautbyggingen 29. april 2010 var offentlig deltakelse i planlegging et viktig tema, og i sitt innlegg sa daværende miljøvernminister Erik Solheim at departementet for å sikre en bedre og mer forpliktende deltakelse vil vurdere å innføre plansmier og lignende prosesser gjennom lov eller retningslinjer.


Fra Stortingets referat: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100429/6/

Solheim sa bl.a:  "Loven vektlegger nå sterkere behov for og krav til medvirkning i planlegging. Nye begreper som «plansmier» og «folketorg» har dukket opp. Miljøverndepartementet ser det som et hovedanliggende kontinuerlig å arbeide med å videreutvikle lovverket og veiledningsmaterialet for å sikre en bredest mulig medvirkning i planprosesser som dem i Bjørvika.
De mange avanserte hjelpemidlene som har vært tatt i bruk for kvalitetssikring og å demonstrere dette ved ulike former for animasjon, er viktige virkemidler i så måte".
 
Våre plansmier vil sammen med lignende prosesser andre steder bli brukt overfor departementet som dokumentasjon på at slik forpliktende medvirkning bør bli standard fremgangsmåte i norske kommuner.

Virker medvirkning virkelig?
Asplan Viak har evaluert medvirkningsprosesser i større planarbeider i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. I alt er 13 planer evaluert, herav 2 kommuneplaner, 7 kommunedelplaner og 4 reguleringsplaner.

Asplan Viaks rapport fra februar 2007
( Om plansmier på sidene 23-25)

  
 
“I stedet for kaos blir det
organisert mangfold.”
Resultatet av en plansmie blir formulert slik av nestoren i arbeidet for gjennomtenkt stedsutvikling i Norge, statsstipendiat Morten W. Krogstad:
 
" I stedet for å slippe løs planleggingskreftene og la dem virke fritt og etterlate seg et tilfeldig kaos, bør man formulere veiledninger, bestemmelser og spilleregler som verner om en menneskelig målestokk, former intime steder og organiserer mangfold."
  
  
Journalister på plansmiebesøk:

EVJE - Elisabeth Randsborg, Aftenposten:
”Men det viktigste av alt ved en plansmie: nå er det folket som skal få si sitt. Ingen hestehandel på kammerset og avgjørelser i lukkede rom. Ingen høringsrunder og langdryge prosesser, men folkemøter og åpent hus, innspill, skisser og gode ideer, som fagteamet fortløpende innarbeider i forslag til ny plan for Evje sentrum. Premissene for utviklingen videre skal avgjøres på et siste folkemøte torsdag kveld.”

EVJE - Kjetil Reite, Fædrelandsvennen:
”På folkemøtet på mandag møtte nærare 150 bygdefolk og 30 av dei tok ordet og sa si meining. I det lokale forsamlingshuset har 200 vore innom for å seie si meining om korleis sentrum skal bli. Så har lokalpolitikarar og fagfolk forma ut forslaget.”

EVJE – Anders Breivik Bisgaard, Morgenbladet:
Tirsdag og onsdag er det åpen dag på Furuly, en sjanse for lokalbefolkningen til å se hvilke planer som er utarbeidet, og komme med innspill. På en papplate på veggen henger en masse gule og grønne post it-lapper. «Uenig med forslag om mindre parkering foran butikkene,» står det. «Ikke flere kulturhus! Det er nok.» Og: «La for all del ikke det hele koke ned til et spørsmål om PARKERINGSPLASSER.» På en annen vegg er det hengt opp bilder av forskjellig arkitektur, med oppfordring om å sette «» ved bygg en liker og «x» ved bygg en ikke liker. Tusjmerkene viser at innbyggerne i Evje liker tradisjonelle trehus og hyggelige gater med brostein, og er skeptiske til moderne funkisbygninger.

ÅFJORD - Torfinn Hansen, Fosnafolket
”Rundt 150 interesserte møtte opp til det foreløpig siste folkemøtet om sentrumsutvikling på Årnes. I en uformell avstemning sa et overveldende flertall ja til det spennende og innholdsrike planforslaget med ivaretatt særpreg og landsbystil som fundament. Summen av grundig forarbeid, en stor mengde innspill fra engasjerte innbyggerne, og hektisk kreativ virksomhet gjennom fire lange dager.”

ÅFJORD - Torfinn Hansen, Fosnafolket

”Aktivisten (Geir Tinnen) for utvikling i Åfjord sentrum er ikke smålåten når han på egen hånd og for egen risiko setter opp en liste over hva som skal være på plass om to år. Noe er allerede sikret. Andre endringer er i kjømda på ulike nivå. - Vi skal ha ambisjoner. Åfjord skal innen 730 dager være blant topp tre i Midt-Norge når det gjelder positive preferanser, sier forretningsmannen.”

GJERSTAD - Christina Tveit, Agderposten
”Etter en fire dagers plansmie kunne fagteamet torsdag kveld presentere en detaljert plan for hvordan utviklingen trinnvis kan bli på Brokelandsheia. Presentasjonen vakte stor interesse fra gjersdølingene, som selv har fått være med på prosessen sammen med både politikere og fagfolk. Fagteamet har fått en rekke innspill fra folk i bygda, og  Gjerstad kommune er blant de aller første i landet som inkluderer innbyggerne i en utviklingsprosess.”

GJERSTAD - Svein Walstad, Aust Agder Blad
”Stedsutvikler og prosjektleder Tonje Berger Ausland og ordfører Rune Hagestrand var svært godt fornøyd med hele prosessen da de avslutningsvis takket og bukket for det de hadde fått være med på. – Vi har hatt et fantastisk fagteam i gang her, som har jobbet sent og tidlig og som nesten ikke har hatt tid til mat, sa Tonje.

– Gjerstad kommune har fått et godt planverktøy å jobbe videre med, og vi har mange spenstige saker å ta fatt på, sa ordføreren, som overleverte en stor bukett blomster til stedsutvikleren for hennes store innsats med Plansmia.”

( Alle presseoppslag er samlet på nettsidene for de enkelte plansmiene, for utdypende lesning.)
  
 

 
Over 10 ÅR med våre plansmier   


2016 - Åsa på Ringerike

2014 - Aure på Nord-Møre

2012 - Filipstad i Oslo

2011 - Rakkestad i Østfold

2010 - Hasselvika i Trøndelag

2010 - Evje i Aust-Agder

2009 - Åfjord i Trøndelag

2009 - Brokelandsheia i Aust-Agder

2008 - Bjørvika i Oslo

2008 - Hollenderkvartalet i Oslo

2005 - Majorstuen i Oslo

Oppdraget med gjennomføringen har for alle disse gått til Sivilarkitekt Arne Sødal, Oslo.  Sentrale medarrangører og team-medlemmer har vært Erling Okkenhaug, Allgrønn, og Audun Engh, Intbau.

Hvilke konsekvenser fikk plansmiene?

Vi sendte i 2021 en likelydende henvendelse til de steder der vi hadde gjennomført en plansmie.
F.eks. til Åfjord Kommune:
www.allgronn.org/henvendelse-aarnes.pdf 
 
Vi fikk svar fra tre av oppdragsgiverne: De andre har ikke svart på henvendelsen eller reagert ved purring:

Svar fra Brokelandsheia:
www.allgronn.org/svar-brokelandsheia.pdf

Svar fra Evje:
www.allgronn.org/svar-evje.pdf


Svar fra Åsa:
www.allgronn.org/svar-aasa.pdf

 

Det ligger rapporter fra alle plansmiene på www.plansmier.no

Plansmieteamet fikk Livsverkprisen 2016:


 
 
Prisvinnerne Arne Sødal, Audun Engh og Erling Okkenhaug fotografert av Karen Natasja Wikstrand som også hadde laget kunstverkene vi fikk som oppmerksomhet.

Her er lydfil fra overrekkelsen på Stabekk 10.des 2016. Jan Erik Vold deler ut prisen og vi får høre en tale fra Audun Engh. Arrangementet ble avsluttet med en hyldest til oss fra Wolfgang Plagge. Han spilte et verk av komponisten Paul Okkenhaug.


Dokumentarfilmen Sørlandsrefseren
om stedsutvikling

 
Med innslag fra plansmia på Evje i 2010  
 


 
Se hele Sørlandsrefseren på YouTube (74min)

Se forøvrig www.stedskraft.no

Dokumentarfilmen om stedsutvikling og medvirkning og landsomfattende visningsturne med lokale debatter

Film og debatt har vært arrangert:
Volda, Oslo, Langesund, Grimstad, Arendal, Risør, Gjernes, Kristiansand, Åsgårdstrand, Hokksund, Jessheim, Sørumsand, Drøbak, Halden, hos Riksantikvaren, Tromsø, Trondheim, Levanger, Bergen, Karmøy, Ålesund, Aure, Lillesand, Søgne, Os, Tønsberg, Tjøme, Grimstad, Haugesund, Harstad, Larvik, Sætre, Kongsberg, Stabekk, Oslo, Levanger, Askøy, Åsa og Vågå.


Filmen viser også en sekvens fra en plansmie på Evje i Aust-Agder som ble arrangert i 2010. Plansmieprosessen på Evje i Aust-Agder ble så folksom, hektisk og intens som man kunne drømme om på forhånd. Det ble fire lange dager mot en planskisse over hva Evje skal strebe mot de neste 20 årene.

  

Mer om stedsutvikling over hele landet her:
www.allgronn.org/historien/stedskraft.htm

 

Hvordan overoppfylle bestemmelsene i
den nye Plan- og Bygningsloven?

 

INNFLYTELSE mobiliserer INNSATSVILJE
 
DELTAGELSE skaper TILHØRIGHET
 
PÅVIRKNINGSMULIGHET forløser SLUMRENDE LOKAL INNSIKT

KURS, FOREDRAG OG WORKSHOPS.

Samtidig med flere av plansmiene er det holdt kurs i gjennomføring av deltakende planprosesser. Kursdeltakerne fikk i tillegg til teoretisk undervisning oppgaver fra fagteamet, og leverte dermed konkrete bidrag til den samlede planen. De lærte både prinsipper for bærekraftig byforming og metoder for å involvere lokalsamfunnet aktivt i prosessen.

Vi kan også tilby foredrag om plansmiemetoden og arrangere kortere workshops der deltakerne kan diskutere lokale behov og utvikle ideer for fremtidig stedsutvikling.  En slik workshop kan være et selvstendig prosjekt eller fungere som pilotprosjekt for en fullverdig plansmie senere, dersom man ønsker å gå videre. Slike workshops er gjennomført i forkant av de siste plansmiene.

Her finner du artikler og kronikker som understreker vårt ståsted i arkitektur og stedsutvikling:
www.allgronn.org/historien/artikler-kronikker.pdf 

 

TA KONTAKT:

Audun Engh,  St. Olavs gate 9, 0165 Oslo.
audun.engh@gmail.com  -  Tlf. 92622626

Erling Okkenhaug, Allgrønn.
erling@okkenhaug.com  -   Tlf. 92092522

Siv.ark. Arne Sødal, St. Olavs gate 7, 0165 Oslo,
arnsoeda@online.no – Tlf. 22200926, 92298996

 
 


 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.