Plansmie - Brokelandsheia / uke 12 / 2009

GJENNOMFØRTE
PLANSMIER
2004 - 2016PLANSMIE I ÅSA
Mai 2016

 PLANSMIE I AURE
JUNI 2014PLANSMIA FOR
RAKKESTAD SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

 
PLANSMIA FOR HASSELVIKA
I RISSA KOMMUNE
NOVEMBER 2010:PLANSMIA FOR
EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

PLANSMIA FOR
ÅRNES I ÅFJORD
SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

PLANSMIA FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD -
MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Plansmia for
Filipstad -
2012


Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo -
2008
 
Plansmie for
Bjørvika i Oslo -
2008
   
Plansmie for
Majorstuen Stasjon
i Oslo -
2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av:
 
Siv.Ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 
Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.comFølg også utviklingen
på www.gjerstad.org

eller på Gjerstad Kommune


 

OM PLANSMIER
 

Hva er en plansmie?

Mer om plansmier / charretter
       
 

Om plansmier på nettsidene til
Siv Ark Arne Sødal

       
 
Artikler – på engelsk

 

 

 

   
Rapporten fra plansmia på Brokelandsheia:
"UNDERVEIS TIL EN BY"

 
Les hele rapporten

Les den 81 siders lange rapporten om prosessen og resultatet fra plansmia som ble arrangert fra 16. til 19.mars i år. Flere Norske kommuner vurderer denne metoden for stedsutvikling og medvirkning.
Last ned og les hele rapporten (PDF ca 6MB)

Slik gikk det på Brokelandsheia:
www.allgronn.org/svar-brokelandsheia.pdf

 
Plansmie blir politikermat
  (Fra Aust Agder Blad )

Brokelandsheia
16-19 mars 2009
 
Oversiktsbilde

 
Forarbeid - workshops premisser
 
Forarbeid Studentrapport PDF
 
Program for alle dagene
 
Idekonkurransen
 
Informasjonsavisa PDFEn ny stasjonsby ved E-18:
Klikk for større gjengivelse
Dette er planen for hvordan landsbyen kan fortone seg om 20 år med ny jernbanestasjon på plass.
I mellomtiden bygges gradvis ut. Derfor er det viktig at infrastrukturen allerede er på plass i tidlig fase. 

Vinneren fra idékonkurransen
på Brokelandsheia

Det var de fire arkitektstudentene, som også deltok på plansmia på Brokelandsheia, som klarte å vekke styringsgruppas begeistring. En sansegate hvor man skal få en opplevelse gjennom stimulering av både lukt, smak og syn.
Klikk for større gjengivelse

EN SANSEGATE!
Se forslaget (PDF)  Les fra Aust Agder Blad

Skolelever fikk ekstrapremie
for stort engasjement

Klikk på bildet for større gjengivelse
Femteklasse fra Fiane skole vant en ekstrapremie for stort engasjement for sin nye stasjonsby. Her overrekkes premien av prosjektleder Tonje Berger Ausland.
 

Ordfører Rune Hagestrand før plansmia:
Brokelandsheia blir viktig for hele Gjerstad

Brokelandsheias tilknytning til hovedfartsåren E18 har i flere år vist seg å være et stort aktivum for nærings- og stedsutviklingen i vår kommune. Skulle utviklingen de 20 neste årene være like kraftig som de 20 siste, er det viktig å ha gode og forutsigbare planer på forhånd.
 
Selv om arbeidet i plansmia vil ha fokus på stedsutvikling sett i et regionsperspektiv, vil det også bli lagt stor vekt på hvilke ringvirkninger en utvikling vil få for vårt eget lokalsamfunn.

I den kommende plansmia vil kommunens innbyggere sammen med særdeles kompetente fagfolk bidra til en demokratisk utviklingsplan for Brokelandsheia videre. Dette vil være viktig for oss i Gjerstad, men også for regionen for øvrig. Det er derfor gledelig at prosjektet blir støttet økonomisk av store aktører som Aust-Agder fylkeskommune og Husbanken, sammen med Fylkesmannen i Aust-Agder, Regionalt Næringsfond og NHO.

Jeg har selv et mål om at at Brokelandsheia skal bli et sted som alle kommunens innbyggere kan være stolte av, uansett om de selv bor på Vestøl, Holte eller Eikeland. En positiv utvikling på Brokelandsheia vil alle gjersdølinger kunne nyte godt av, både i form av økte arbeidsplasser, butikktilbud, botilbud og opplevelser.

Jeg håper at bygdas befolkning nå kjenner sin besøkelsestid og stikker innom under plansmiearbeidet med gode idéer. Skulle nettopp din idé være en av de beste, kan det kanskje bli deg som stikker av med kr. 10.000,- i idékonkurransen!

Velkommen til plansmiedugnad
alle sammen!Slik ser det ut i her dag

Se bildemontasje av Brokelandsheia
i vårsolen under plansmia 

 

 


 

 

 
      
Utviklingsplanen for Brokelandsheia
UNDERVEIS TIL EN STASJONSBY 
 

Utviklingsplanen og eksisterende reguleringsplan for Brokelandsheia skal ligge som grunnlag for en områderegulering / områdeplan for Brokelandsheia, et arbeid som skal gjennomføres i 2010, parallelt med kommuneplanarbeidet. Utviklingsplanen som nå foreligger er ikke juridisk bindende, noe derimot en områdeplan er.
 
Det jobbes nå iherdig med å få på plass infrastruktur ihht illustrasjons-skissa fra plansmia. Det er flere grunneiere som blir berørt, så det er mange brikker som skal falle på plass, før vi er helt i havn. Det er satt av penger på budsjettet i 2010 til å gjennomføre dette arbeidet. 
 
I tillegg skal vi i gang med en prosess rundt planer for universell utforming. Hvordan dette blir gjennomført avhenger litt hva slags samarbeid vi får til med Fylkeskommunen og om vi er så heldige å få tildelt eksterne midler som vi har søkt på. Dette arbeidet starter uansett opp i februar.
 
"Stortorget" mellom Lyngrillen og Bobit skal planlegges i år. I dette planleggingsarbeidet ønsker vi å få til en medvirkningsprosess, i forhold til innhold og estetikk. Medvirkningsprosessen rundt dette håper vi også kan dra med seg tanker rundt utvikling av "Sansegata" og muligens også utvidelse av eksisterende lekeareal. Hvis vi får penger på budsjettet for 2011, så vil utbyggingen av denne møteplassen bli gjort dette året. Vi er tildelt VÅG-midler (400 000 kr) til sansestimulerende og trivselsskapende elementer på "Stortorget":)! Kanskje er det midler å hente til dette andre plasser også, hvis kreativiteten er god nok...
 
Vi jobber også med mulige veiføringer i forbindelse med planer for utvidelse av Brokelandsheia Vest/Brokelandsheia terrasse boligområde.
 
Ellers er det aktører på Brokelandsheia som har meldt sin interesse i forhold til ladestasjoner for elektriske kjøretøy. Vi har søkt om midler til dette gjennom Transnova, noe som er innvilget. Disse ladepunktene vil forhåpentligvis være på plass i løpet av våren/forsommeren inneværende år.
 
For idéer og/eller spørsmål til videre arbeid på Brokelandsheia, så er det bare å ta kontakt!
 
Med vennlig hilsen
 
Tonje Berger Ausland
Prosjektleder/Stedsutvikler for Brokelandsheia
Gjerstad kommune
 
Tlf. dir.:  37 11 97 74 / Mobil:  41 52 78 51


Brokelandsheia som case i masteroppgave

Masterstudent ved UMB, Ellinor Borgi, har nå fullført sin studie "Planlegging av tettstedsutvikling - Gjennom virksomhetslokalisering og visjoner" med Brokelandsheia som case. Oppgaven resulterte i beste karakter.
 

Her er Utviklingsplan for Brokelandsheia
- underveis til en stasjonsby

Les høringsutkast fra Gjerstad kommune / 2009-2029
 
Enstemmig kommunestyre i Gjerstad:


 

Klippet fra Agderposten 26.oktober

 
Byutvikling på Brokelandsheia blir
en styrke for øst-regionen!

– Det som er bra for Brokelandsheia i Gjerstad er også bra for Risør, mener seniorforsker Helge Røed. Han tror ikke Brokelandsheia i fremtiden vil utgjøre en trussel for handelsstanden i Risør, men snarere være en styrke.  Les fra Agderposten 19.05 (PDF)

Stor støtte til stasjonsby fra alle   
Klikk på bildet for større gjengivelse

Håndsopprekning for den nye planen på lanserings-møtet


 
Les fra Agderposten 21.mars (PDF)

Nå har politikerne fått et unikt redskap å styre etter i årene fremover.
Klikk på bildet for større gjengivelse

Et utvidet formannskap fra Gjerstad kommune deltok hver dag med å gi plansmia mandater til beslutninger.


Les fra Aust Agder Blad 21.mars (PDF)    Lenke til nettavisa

En fremtidig stasjonsby på Sørlandet
    Gjerstad Kommune satset på plansmie for å få en
god plan for utvikling av tettstedet Brokelandsheia.
                                                                     Hva er en plansmie?
 


Last ned informasjonsavisa om plansmia (pdf)

Denne 4-siders avisa sendes ut til alle husstander i Gjerstad Kommune uken før plansmia, merk tidspunkter for aktivitetene!

Mer om plansmia i pressen:

Hva kan Arendal (og andre byer) lære?
Allgrønns Erling Okkenhaug om plansmia i Agderposten 19.03

Veien blir til mens du går
Diverse oppslag fra plansmia i Aust Agder Blad 19.03 (PDF)  
Direkte lenke:

http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article4203608.ece

Ordfører Rune Hagestrand om plansmia
Intervju med ordfører i Gjerstad Kommune Rune Hagestrand i lokalTV.
Intervjuet kommer etter ca. 3 min. 30 sek inn i programmet

 

"P-plass eller grønne lunger?"
Les Aust Agder Blad 16.03 (PDF)
Lenke til avisens nettside
 

"Her reiser de en by i rekordfart"

Les Agderposten 15.03

Barneskoler i Plansmie
Stedsutvikler og prosjektleder Tonje Berger Ausland i Gjerstad kommune er klar for neste ukes hektiske Plan-smie. Nå har hun engasjert de to barneskolene i bygda til å komme med sine innspill.
Aust Agder Blad 14.03.2009

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.
Aust Agder Blad 15.01.2009     Avisoppslaget som PDF

Workshop og plansmie
Helt i startet av det nye året blir det full fart rundt utviklingen av Brokelandsheia. Mandag er det workshop med foredrag og gruppearbeid. Det er et forarbeid foran en plansmie som gjennomføres i midten av mars. Aust Agder Blad 10.01.2009     Avisoppslaget som PDF

Gir 10.000 kroner i premie
Gjerstad kommune utlover en kreativitetspris på 10 000 kroner i forbindelse med workshopen og plansmia i mars. Kommunen ønsker innspill fra hele Gjerstads befolkning og region forøvrig.

Aust Agder Blad 10.01.2009

Brokelandsheia i fremtiden
Stedsutvikler Tonje Berger Ausland i Gjerstad kommune har akkurat fått en prosjektoppgave i hendene fra de to studentene fra NTNU som besøkte kommunen tidligere i høst. De har tatt for seg utviklingen på Brokelandsheia.
Aust Agder Blad 13.12.2008      Les rapporten 
Sjefsarkitekt i Husbanken, Michael Fuller-Gee:

    
Brokelandsheia har en
spennende fremtid

Butikker og næringsliv skaper liv om dagen, boliger og møteplasser skaper liv på ettermiddager og kvelder. Dette oppnås ved å samle flere funksjoner på ett sted eller i nærheten av hverandre. Slik minsker man avstander, dermed unngår man bilbruk og miljøet bedres. Brokelandsheia har alle muligheter til å få utviklet disse kvalitetene.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av norsk boligpolitikk. Viktigste arbeidsområder er boliger for bostedsløse og andre vanskeligstilte, universelt utformede boliger, miljøvennlig boligbygging og god byggeskikk og stedsutvikling.    www.husbanken.no


 

 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.