Aktuell Plansmie - Evje sentrum / uke 3 / 2010


 

GJENNOMFØRTE
PLANSMIER
2004 - 2016PLANSMIE I ÅSA
Mai 2016

 PLANSMIE I AURE
JUNI 2014PLANSMIA FOR
RAKKESTAD SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

 
PLANSMIA FOR HASSELVIKA
I RISSA KOMMUNE
NOVEMBER 2010:PLANSMIA FOR
EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

PLANSMIA FOR
ÅRNES I ÅFJORD
SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

PLANSMIA FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD -
MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Plansmia for
Filipstad -
2012


Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo -
2008
 
Plansmie for
Bjørvika i Oslo -
2008
   
Plansmie for
Majorstuen Stasjon
i Oslo -
2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av:
 
Siv.Ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 
Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.com

 

 

      

FØRSTE PLANSMIE I 2010 BLE GJENNOMFØRT I EVJE OG HORNNES KOMMUNE I AUST-AGDER
18 - 22 JANUAR 2010

Aftenposten 29.01 om plansmia:

Last ned som PDF    Last ned som JPG-bilde
 
Morgenbladet 29.01.2010:
Urbant erobringstokt
"Forrige uke ble urbanismen forsøkt innført den lille bygda Evje i Setesdal, anført av tre musketerer fra Oslo. Motstanderne fra den lokale handelsstanden var kampklare."  Les artikkelen her
 
Handelsbedrifter på Evje som er glade for plansmia
 

Plansmie og Evje Handelstandforening:

Handelstandforeningen på Evje bestå i dag av ca. 30 medlemmer, og vi er ganske mange som føler at vi er blitt tillagt meninger vi ikke har, gjennom uttalelser i media. Vi føler derfor at det er på sin plass å rette litt opp i dette.  Les leserinnlegg til Setesdølen fra 18 næringsdrivende i Evje Sentrum

Plansmia blir filmHar uken i Evje inspirert
fylkeshovedstaden Arendal?
 


Les mer her
Evje og Hornnes kommune, 
Evjemoen, 4735 Evje   Tlf: 37 93 23 00Last ned informasjonsavisa som PDF


PROGRAMMET FOR PLANSMIA

(For publikum merka med *)

DAG 1 MANDAG 18 JANUAR -10
 
- 09.00-17.00 Fagteamet som skal jobbe heltid etableres. Befaringer. Gjennomgang av foreliggende planer og materiale.
- Møter med lokal aktører.
- Forberedelse til folkemøte.
18.00-19.00 Første møte i Styringsgruppa.

*19.00-21.00 Folkemøte
  
 
DAG 2 TIRSDAG 19 JANUAR -10
 
*10.00-20.00 Åpent hus for publikum hele dagen.
- Fagteamet starter arbeidet med å systematisere og evaluere forslag og innspill fra folkemøtet. Befaringer. Møter med kommune, folkevalgte, grunneiere, næringsliv, foreninger med flere.
- 18.00-20.00 Møte i Styringsgruppa med prioriteringer av løsninger.
 

DAG 3 ONSDAG 20 JANUAR -10
 
* 10.00-20.00 Åpent hus for publikum hele dagen.
- Fagteamet tegner ut første forslag til plan.
- Møter med aktører.

- 17.00-19.00 Møte i Styringsgruppa for evaluering, justering og godkjenning av første forslag til plan. Styringsgruppa inviterer også andre aktører som har kommet
med forslag til å delta i debatten, før Styringsgruppa konkluderer.
  
  
DAG 4 TORSDAG 21 JANUAR -10

- 09.00-17.00 Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og powerpointpresentasjonen.
- Nødvendige konsultasjoner vedrørende uavklarte forhold.
- Evt. Møte med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse.
- 17.00-19.00 Møte i Styringsgruppa med vedtak av endelig forslag til plan. Forberedelse til folkemøte.

*19.00-21.00 Folkemøte.
Presentasjon av forslag til plan og debatt. Forsamlingen inviteres til å stemme om de støtter planen.

(Endringer i programmet kan forekomme.)

Last ned som PDF

Man kunne ta kontakt med Audun Engh
92622626 audun
.engh@gmail.com
eller Erling Okkenhaug
92092522 erling@okkenhaug.com
for innspill til plansmia per telefon eller epost eller for egne avtaler for møte under åpent hus


Tettstedet Evje med egen blogg 
Følg med på bloggen også

   
Internasjonalt plansmiekurs på Evje
Evje charrette training course

Les om kurset som ble arrangert de samme dagene
 

Arr: INTBAU International Network
for Traditional Building, Architecture & Urbanism

Kurs i plansmier for interesserte
Man kunne melde seg på plansmiekurset på Evje

Kari og Bernt er lokale kontaktpersoner for plansmia og prosessen videre:
 


( En samtale om kjøpesenterutvikling? )
 

Bernt A. Strømsli

Leder av forvaltningsenheten i kommunen
bastromsli@e-h.kommune.no 
Tlf: 37 93 23 32 / 936 03 425

Kari Røynlid
Plan- og miljøleder i kommunen
kari.roynlid@e-h.kommune.no 
Tlf: 37 93 23 33 / 901 29 245

Kart over Evje sentrum i dag

Klikk for større gjengivelse

Her er Evje sentrum, utkast til regulering fra april 2009


Last ned utkast til reguleringsplan fra april 2009


Her er et innspill og debattgrunnlag for plansmia i Evje sentrum


For å få i gang meningsytringer og innspill har vi erfart at det er nyttig å legge fram et utkast til en plan. Dette må ikke oppfattes som noe gjennomarbeidet planforslag.
(Klikk på bildet for større gjengivelse. Forslag til nybygg er vist i rødt.)
 

Skisse/innspill:
Som Evje sentrum kunne bli i 2030


Kyststi:
Kystparken avsettes som sammenhengende friområde langs elven med begrensninger på utbygging. Kyststien kobles opp mot øvrige gang og sykkelstier rundt Evje. Kystparken har kyststi med platåforbindelse til hovedgaten med heis - også som landemerke fra R9.
 
Veisystem
Lokalveier forbindes som et mere sammenhengende nettverk adskilt fra gjennomkjøring med 2 rundkjøringer - en i hver ende av sentrum. Rundkjøringene utformes slik at de inviterer kjørende til å besøke sentrum.

Buss:
Bussen bør gå på lokalveier og få et ekstra stopp for eksempel ved å krysse Arendalsveien.

Fortetting:
Fortetting mot R9 er tenkt i 3-4 etg. med 50% boliger og parkering under bakken med nedkjøring fra servicegate bak. L-bygget ved søndre rundkjøring er tenkt med mulig rådhus som signalbygg.
Hovedgaten gjøres smalere og mere intim med bygninger på begge sider hele veien.
 
Fortetting nærmest hovedgaten kan ha noe næring, mens øvrig fortetting som boliger på 2,5 etg. Men med små private næringslokaler..
 
Plassdannelser Torg
Gaten binder sammen 4 forskjellige plassdannelser, alle som møteplasser med forskjellig preg: rådhusplass, markedsplass, bankplass og utsiktsplass med hotell. De fire plassene kan organiseres som "shared space" - dvs krysning av bil på fotgjengeres premisser.
 
Parkering:
Småhusbebyggelse får parkering på egen tomt, evt. som garasje med ekstra rom for smånæring over.
Antall parkeringsplasser blir som i dag, men de omfordeles noe under ny bebyggelse mot R9, noe i hovedgaten og noe i tverrgatene nærmest hovedgaten.

Vannveier:
Overflatedrenering føres til bekkefar som åpnes mest mulig helt ned til elven. Det bør sees nærmere på dreneringen om den kan ha et mere åpent naturlig løp og bli en del av landskapsmiljøet.

Idrettsplass:
Vi har reservert idrettsplassen maksimalt til idrett med gangveiforbindelse til kystparken. Det avsettes mulighet for bygging av
idrettshall på tomten.

Her er volumtallene for maksimal utbygging
i henhold til denne skissen


80 eneboliger                           - 16.000 kvm
80 leil. i tilbygg bak hovedgaten -   6.000 kvm
140 leil. i nybygg langs RV9      - 10.000 kvm
Næring 1 og 2 etg. i nybygg      - 10.000 kvm
Næring/parkering under nybygg -   5.000 kvm
Rådhus                                   -   5.000 kvm
Institusjon/idrett                       - 10.000 kvm
___________________________________
Totalt i 20 års perspektiv           - 56.000 kvm


  
Siv.ark. Arne Sødal om plansmier:
  
Last ned filmsnutten (17MB)

Nettsidene til Sødal Arkitekter
   
 

Hilsen til Evje og plansmia fra nestor i "norsk stedsutviklingsaktivisme", Morten W. Krogstad:


Evje
, ja, det har virkelig sine strukturelle problemer,
slik alle disse avlange stedene har: Gol, Ål og Hol og alle de andre; det er sannelig ikke lett å få samlet dem til et oversiktlig, fast sted med et “komprimert” naturlig sentrumsområde.

Ofte ligger de langs elver, sperrer den naturlig tilgangen til elven eller vannet, plages av en evig forstyrrende gjennomgangstrafikk; vanskelig å bestemme seg for hvor og hvordan sentrum skal ligge.
 
Der det er mulig, burde man ofte heller ofre den andre siden av elven eller vannet og definitivt få gjennomgangstrafikken vekk – og ikke Staten kan ta utgiftene til noen kilometer tunnel.
       
Men handelsfolkene vil ha trafikken innom slik at de kan tjene en slant. Å få til en tiltalende og noenlunde diskret parkering for dem som søker stedet som reisemål eller insitament underveis, det sannelig ikke lett.

Ofte blir byggingen og “tiltakene” for små og kosmetiske; man makter ikke å følge langsiktige planer. Melder det seg derimot store investeringsinteresser, er de utålmodige og ønsker å gjøre mye på en gang, og da har det lett for å bli for massivt og stort og målestokksprengende ... .. .

Lykke til med smiene!

Deltakende studenter og fagfolk
fra mange land
Stundenter og fagteam på befaring før plansmia


I løpet av perioden plansmia varte deltok arkitekter (tegning, landskap og 3D) delta. Det ble i samme periode bli arrangert kurs/utdanning for arkitektstudenter ledet av internasjonale kursholdere. Disse studentene deltok i å utforme/tegne detaljer for konkrete områder i Evje sentrum.

Kursdeltakere fra 7 land

Det internasjonale kurset som følger plansmia hadde kursdeltakere fra syv land: Norge, Storbritannia, USA, Canada, Polen, Romania og Singapore.

Her er korte presentasjoner på engelsk av de ni kursdeltakerne. Tre er studenter, seks er ferdigutdannede arkitekter og planleggere. 
 
Kathryn Hay (UK, Projects Officer, Heritage Data Managemen, English Heritage, National Monuments Record )
  
Chris Millar,  (Ireland  "I am currently studying the International Architectural Regeneration and Development Masters in Oxford Brookes college in the UK. I am mostly concentrating on vernacular architecture with Paul Oliver and Marcel Vellinga, but will also be studying Urban Design under Ian Bentley later this semester")
  
Dustin Lee (US, "I am with PF Urban and the Prince’s Foundation as an Urban Designer, but I’m trained as an architect as well.  My master’s degree is from Andrews University division of Architecture in 2007, after which I became a fellow at Urban Design Associates in Pittsburgh, Pennsylvania")
 
Kathleen Casanta (US, "I am currently a Graduate Fellow at the Prince’s Foundation. I am trained as an architect, graduating from the University of Notre Dame in 2005 and working with Gary Brewer at Robert Stern’s office for four years before starting the Fellowship at the Prince’s Foundation this past July")
   
Harriet Wennberg (Canada, INTBAU Development Assistant, architect, MA,  ST. Andrew's University).
 
Mihai Cazan, (Romania, architect from Sighisoara).
 
Kristin Østerhus, (Norwegian human geography student. From Evje).
 
Hui Ling Lim,  (Malaysia, now based in Darmstadt Germany, Master student, International Cooperation and Urban Development)
 
Thomasz Jelensky, (Poland, , assistant professor at the Cracow University of Technology. Field of research is sustainable urbanism, participatory planning and socially/environmentally conscious design of urban space).

”Landsbyer er menneskehetens eldste
og mest varige sosiale institusjon.”

Richard Critchfield  ( Amerikansk antropolog )

 

En stor gruppe fagfolk 

I de fire dagene plansmia varte var  invitert en bredt sammensatt gruppe av fagfolk og andre interesserte som bidro til et vellykket resultat. Det var offentlige etater som for eksempel jobber med vei,- og arealplanlegging.

Tilgjengelige ressurser ble trukket inn i planleggingen og beslutningsprosessen ble kortet ned.
 
Videre ble skoler, barnehager og interesse-organisasjoner invitert til å delta med innspill. Det ble også invitert andre interesserte som vil komme å se og lære hvordan vi jobber med plansmia.

 

Hva er en plansmie?

Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling.

Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen.

Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor makt, og de folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere og kommuneadministrasjonen.

Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide trekker inn alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres.  Fornuftige utbyggere garderer seg mot forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet og finne frem til optimale løsninger som samler bred støtte. Plansmier organiserer denne prosessen på en effektiv måte.

Mer om plansmier her

Store muligheter for
Evje sentrum
Klikk for større oppløsning
Klikk for større oppløsning -
OG - Se første idéskisse med beskrivelse nesten nederst på midtre spalte!

Evje i 1962 

 

 

 

 

Nå kan du laste ned rapporten fra plansmia på Evje her.

Evjerapport ca 12MB - 77 sider

Slik gikk det i
Evje:
www.allgronn.org/svar-evje.pdf


 
EVJE OM 20 ÅR?


Klikk på planen for å laste ned i større format
 
Resultatet av avstemmingen på folkemøtet torsdag

Foreløpig rapport fra plansmia i Evje

Presentasjon fra folkemøtet torsdag som Powerpoint


"REKORDFORSØK I FOLKESTYRE"
Fra Fædrelandsvennen 22.01 etter folkemøtet:
 

Fædrelandsvennen 22.januar 2010  som PDF     Som JPG bildefil


Fra Sørlandssendinga TV 22. januar
 

Fyldig reportasje i Setesdølen 22.januar:
Last ned som PDFInnspill fra publikum som har møtt på plansmia
mandag, tirsdag og onsdag


Les folks refleksjoner fra mandag (word)     Last ned fra tirsdag og onsdag (word)


Barna fra Babuschka barnehage laget sin egen visjon.

Vi merker oss at barna ønsker seg en butikk med gratis varer og bilparkering mindre sentralt på stedet. Det ser ut til at det blir lettere å etterkomme det siste ønsket.


Innspill fra Evje Barneskule

Les mer fra deres presentasjon

Evje og Hornnes kommune får skryt for prosessen på lederplass i Fædrelandsvennen 20.01
  Les lederen

Innspill om bruk av Evjes historie som elementer i stedsutviklingen
Se presentasjonen som ble vist av Hildur Håkås
på plansmia på tirsdag (Powerpoint)


Og her et innspill om bruk av stein og vegetasjon i stedsutvikling fra Hildur Håkås
Se en Powerpoint
 
Panoramaopptak av hele Evje sentrum
Se fra flyfoto

360 graders bilde fra Evje sentrum torg
Last ned program

Skoleelever

Innspill fra elever fra Setesdal Videregående skule,
avd. Hornnes
De tok også tak i veiløsningen for Evje sentrum

Fra Folkemøtet mandag

Folkemøtet mandag var meget konstruktivt

Innspill fra publikum på folkemøtet mandag 18.01

Fædrelandsvennen fokuserte innledningsvis
på en enkelt utfordring:Fra Fædrelandsvennen 19.01   Som PDF
   
Klikk for større gjengivelse
Fra Fædrelandsvennen 18.01    Artikkelen som PDF

Teamene er samlet  (lørdag aften)

Så er vi samlet på Evje: Bildet viser fagteamet og kursdeltakerne sammen med Bernt A. Strømsli fra Evje og Hornnes Kommune på bli kjent middag..  Klikk for større bilde

En filmsnutt: Introduksjon og litt om forarbeidet:

   
 
 
Klikk på filmen for større gjengivelse i YouTube

VELKOMMEN TIL PLANSMIE PÅ EVJE!

 

Hilsen fra ordfører i Evje og Hornnes Kommune, Bjørn Alfred Ropstad (Krf)

Evje sentrum er et trafikalt knutepunkt mellom sør og nord, øst og vest. Vi har utviklet oss til et handelssenter som brukes av kommunens innbyggere, folk på veg til og fra hyttene sine og regionens innbyggere.

 

Med større press og mer aktivitet i sentrumsområdet, ser vi behovet for å få en helhetlig plan som vil skape enda mer aktivitet og trivsel. Et levende regionsenter!

 

Å lage en plan i Plansmie er en utradisjonell måte å jobbe på. Vi får besøk av et profesjonelt fagteam, samt studenter fra mange land, som skal være med å utarbeide et forslag for oss. Likevel er det lokale ønsker og interesser som skal gjennomsyre planen.
 

Dette er vår plan!!!

Det vil med andre ord si at du som innbygger må komme og se hvordan vi jobber og komme med innspill, tegninger og tanker!

Det er også viktig at ikke bare kommunens befolkning kommer i Plansmia og har meninger om hvordan vi skal utvikle oss. Vi ønsker at regionens befolkning tar turen innom og kommer med innspill på hva de ønsker av tilbud på Evje!

 

Kommunen har satt opp en premie på beste forslag i Plansmia på hele 10 000 kroner!! Kanskje er det nettopp din ide som blir synlig i planen?

Da må du ta turen innom!

 

Små og store, hjertelig velkommen til Plansmie på Evje!!
 
10.000 kroner
for beste idé for Evje Sentrum

Har du gode ideer til hvordan Evje sentrum bør utformes?

Vi har allerede fått masse innspill, men vi vil gjerne ha mange flere! Evje og Hornnes kommune satt opp en premie på 10 000 kroner for det beste forslaget. Alle kan delta, store og små! Juryen vil være styringsgruppa for Plansmia og vinneren kåres og forslaget presenteres på siste folkemøte i Plansmieuka.

Viktige kriterier: Identitet, framsynthet, realisme, gjennomførbarhet og spenstig tankegang!
 

Send ditt forslag til Kari Røynlid
kari.roynlid@e-h.kommune.no   innen 20. januar eller kom og presenter ideen i Plansmia.
 
Oppslag i Setesdølen 15.01 i forkant av plansmia

Klikk for større gjengivelse

Klikk for større gjengivelse

Oppslag i Setesdølen 08.01 om plansmia

Klikk for større gjengivelse
 
Klikk for større gjengivelse

Hvordan vil vi ha det?  Innspill fra arkitekt Todd Slaughter
"I tillegg til å være et handelssenter, er Evje sentrum et godt sted å bo. Det er meget viktig at begge utvikler seg slik at det blir et levende sentrum med de fasilitetene en forventer å finne i et regionalsenter."  Les mer

Her er bildeeksempler fra Evje sentrum og noen forbilder fra andre byer og steder laget av arkitekt Todd Slaughter  Se bildeshow fra Evje sentrum m.m.

Noen innspill i forkant av plansmia:

Innspill fra grunneiere i sone 1

Innspill fra grunneiere i sone 2

Innspill fra Ungdomsrådet fra 14.01

Referat fra grunneiermøte 9. september 2009
 
Referat fra grunneiermøte 22. oktober 2009
 
Et innspill fra grunneiere
  

Innspill fra elevrådet ved Evje Barneskole
  
Innspill fra Rune Skipsrud
 

Ordfører i Evje og Hornnes Kommune, Bjørn Alfred Ropstad
og siv.
ark. Arne Sødal fra forberedende møter høsten 2009


Fra lokalpressen:
Forberedende møter

Setesdølen 21.8.2009
Klikk på utklippet for
større gjengivelse

Les innspill fra dette folkemøtet

I
           

 

Setesdølen 24.11.2009
Klikk på utklippet for
større gjengivelse

 


           

 

 

 

Setesdølen 24.11.2009
Klikk på utklippet for
større gjengivelse

 

 

 


  


Oversikt over medlemmer i
styringsgruppa for Plansmia:
Styringsgruppa består av lokale representanter for oppdragsgiverne og representanter fra de folkevalgte. Styringsgruppa skal ta løpende avgjørelser om foretrukne løsninger, basert på forslag fra fagteamet og lokale aktører, og med åpne konsultasjoner underveis.  

1. Ordfører Bjørn A Ropstad, Krf
2. Varaordfører Nils Gjermund Østerhus, Sp

Medlemmer i Plan og bygningsrådet:
3. Leder Dreng Homme, Ap
4. Line Vennesland, Ap
5. Britt Ingrid Andersen, Sp
6. John Olav Uleberg, BL
7. Torunn Bjoraa, Krf
8. Lars Reidar Vasland, H
9. Colin A Morgan, Frp

Grunneierrepresentanter:
10. Monica Sæthre Bogerud
11. Gerd Reidun Høiland

Stedsutvikling i Evje sentrum -
innspill fra handelsstanden


Leder av forvaltningsenheten i Evje og Hornnes Kommune
Bernt A. Strømsli på folkemøte om planene.


Mandag 16. november 2009 arrangerte Handelsstanden et åpent møte der det ble arbeidet med innspill til Plansmia. Mange engasjerte og positive næringsdrivende møtte opp. Nedenfor ser du hva som ble diskutert:

Spørsmål 1:
Ved fortetting i sentrum, hvor skal vi ha parkeringsplasser?
- Underjordisk parkering i nye bygg
- Flere parkeringsplasser bak butikken
- Noen attraktive foran butikk
- Dele opp parkeringa i mindre enheter
- Dyrskueplassen brukes til parkering
- Flytte busstasjonen og lage pendleparkering utenfor sentrum

Spørsmål 2:
Hvordan skal vi få de som jobber i sentrum til å slutte å parkere
på de beste plassene?

- Innføre korttidsparkering på de mest sentrale plassene
- Kommunen må skjerpe opp sine ansatte
- Handelsstanden må gjøre det samme med sine ansatte

Spørsmål 3:
Hvilken bygningsmasse skal vi ha i sentrum?
- Mange små bygg (dette uttrykte nesten samtlige)
- Tilpasning av høyde inn mot boligområdet
- 2 1/2 etasje
- Materialbruk i tre
- Tilpasse seg bygningen i gata i dag, tilpasse seg til stilen Evje har i dag.

Spørsmål 4:
Ved framtidig utvidelse av sentrum, hvor ser dere for dere at det bør bli?
- Mot Dyrskueplassen
- Noe inn mot sone 2
- Bebygge langs vegen fra Sagatunbygget og nordover
- Trebro over riksvegen ned mot Otra

 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

   
OM PLANSMIER
 

Hva er en plansmie?

Mer om plansmier / charretter
       
 

Et alternativ for framtida
Interessegruppe som arbeider
for stedsmiljøet i Lillesand
ønsker seg plansmie.
Les avisinnlegg

European Charrette Institute

Artikler – på engelsk