Landsbyen bak slottet kan bli en av hovedstadens store attraksjoner,
men sto i fare for å bli et kulturhistorisk feilgrep med store konsekvenser.
Det arbeides nå med planer for en helhetlig utvikling.

 
Oppdatert: 10.02.2022   Kontakt: Erling Okkenhaug - tlf 92092522  erling@okkenhaug.com
 

2022 - Endelig plan for kvartalet

Her kan du se en omfattende presentasjon av
planforslaget utarbeidet av Arkitekt Ramstad og
Byantikvaren (57 sider)   Last ned PDF  
Her er konseptet slik det
foreligger per sept.2020
Forhistorie og prosjektbeskrivelse her (40MB)

Referat fra befaring
i området 27.august
Med Byantikvaren, grunneiere, arkitekt og PBE

 
Klarte arkitekten å tegne
variert nok?Det er en stor utfordring å bygge nytt i et mangfoldig og variert stedsmiljø. Klarte arkitekten å frigjøre seg fra
egen libero og la ny bebyggelse bli så mangfoldig og spennende som det vi ser på disse bildene?    

Se eksempler på detaljer i denne bildekavalkaden.


 
Ett skritt nærmere utviklingen
av kremkvartalet

Juni 2019. Reiulf Ramstad arkitekter fikk jobben med å utvikle Bakgårdsslottet og skal jobbe tett sammen med Byantikvaren.  Les fra nettsidene til Estatenyheter

 
Eiendomsutvikler er i gang med planer
   Bertel O.Steen og Aspelin Ramm har etablert eiendomsselskapet Parkveien 27-31 ANS for å utvikle sin del av kvartalet. Man inviterte i 2018 fem arkitektkontorer til et parallelloppdrag for å utrede mulighetene. Deretter ble tre av arkitektene utfordret til å levere tilpassede forslag. Disse ble evalulert i slutten av februar 2019 og en vinner vil bli valgt i løpet av våren 2019.      

9. oktober 2018 presenterte 5 arkitekter innspill til
utbygging av deler av kvartalet på et åpent møte i Espresso House. Her kan du se forslagene 

Frogner Historielag inviterte:
Gatevandring i området og et
påfølgende mini-seminar 
tirsdag 28. august 2018
Les mer

Se musikkvideoen om mulighetsstudien:Byantikvaren tar oss rundt med Aftenposten TV:

Byantikvar Janne Wilberg tar oss rundt i området.
Klikk på bildet for TV-innslag

Uttalelse fra Byantikvaren om området 30.11.2017Brev fra Oslo Kommune
Plan og Bygningsetaten
av 05.01.2018:
 
"En helhetlig plan for hele kvartalet vil måtte gjennomføres av Byantikvaren. Byantikvaren har
begrensede ressurser til å drive reguleringsprosesser, og videre planlegging vil kunne trekke ut i tid."

Med dette sier Plan og Bygningsetaten at man ikke vil bedrive helhetlig planlegging i dette området. Det blir spennende å se hva byens politikere vil mene om det.
Les uttalelsen herEn helhetlig plan for

 Porten til Homansbyen!

Kvartalet «Lille Uranienborg» der Slottsparken møter Litteraturhuset, Cochs pensjonat, og Lorry inneholder bla. den fredete villabebyggelsen i Parkveien 27-31,
og det sjarmerende bakgårdsmiljøet mot Hegdehaugsveien 28-30.

 
Her finner vi et unikt og uoppdaget miljø som rommer ikke mindre enn den gamle Smia brukt av Slottet, en sveitservilla og «Styrtebad Karlsro», et av Oslos eldste bad. Den brostenlagte «Badehusgaden» løper fortsatt tvers gjennom gårdsrommet. Alt fra 1850 –tallet.

Med andre ord et område som forteller om Oslos første byutvikling og historie etter at Slottet og Slottsparken begynte å ta form på 1840 tallet, delvis under ledelse av slottsarkitekt Linstow.

Denne nettsiden samler en del momenter med betydning for samtalen som må komme - hvordan kan man utvikle dette historiske området med en helhet?


NÅ BLIR DET VIST MULIGHETER
Homansbyen Vel varsler om at det er skaffet midler
til en mulighetsstudie for området fra Parkveien til
Oscars gate. Arbeidet utføres av arkitekt Arne Sødal.
Arbeidet er igangsatt og vil bli lansert medio januar. 
Les brevet

 
Grundig historisk dokument
om Parkveien 27-31

Last ned som PDF


Om verdiene i området

Les første skisse til innspill i 2016 (PDF)

__________________________________________
 

En perle midt i byen.
Men som trenger en samlet plan for framtiden.

Bakgårdene til de tre fredete eiendommene mot Parkveien er et meget uventet og sjarmerende innslag i et så sentralt kvartal i
byen. Med en samlet plan vil kvartalet kunne tilføre byen og innbyggerne verdifulle kvaliteter.

Les betenkning fra Fortidsminneforeningen (PDF)

__________________________________________
 

Vellets generelle utgangspunkt er at nybygging i områder med bevaringsverdig bebyggelse må ha en kvalitet som kompletterer og opprettholder strøkets karakter. Det vil si at prosjekter med hensyn til størrelse og utforming ikke må komme i konflikt med og derved forringe den omkringliggende bebyggelse.
Les uttalelsen om bygget i Hegdehaugsveien 26 (PDF)

__________________________________________

Litt historikk om utfordringer
for utvikling av området:

Miljøverndepartementets beslutning i 2001 vedr. Bertel O. Steen-tomten. Spesielt side 2 er interessant fordi den angir Byantikvarens vurdering av akseptabel utnyttingsgrad og bygningshøyde.


Utdrag av PBEs redegjørelse med
3D-modell av byantikvarens forslag
(Alt. 2) i 1998 
Inn fra HegdehaugsveienBadehuset Karlsro fra ca 1850Smia til Oslo Slott fra ca 1850


Inn fra Parkveien

 


 


 

FULL SEIER
OM BLOKKA BAK SLOTTET

Da vant Homansbyen Vel og naboene. Dette har vært en lang kamp og en saksbehandling hos PBE som føyer seg inn i en rekke av feilaktige og sendrektige avgjørelser. Å bruke ressurser på å klage over Fylkesmannens vedtak viser en ledelse i PBE som

ikke kjenner det lovverk de er satt til å forvalte, skandaløst!

Sier Pål Klouman, leder  HOMANSBYEN VEL

Les svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

22.02.2020 Saken kommentert i Vårt Oslo.

23.02.2020 Tankevekkende kommentar fra Audun Engh, Intbau

-----------------

Jøss. Blokka bak Slottet.
Høsten 2019. Vi trodde saken var avklart. Særlig fordi det er lagt så mye arbeid i å fremme en helhetlig plan for dette kvartalet, Lille Uranienborg.

Oslo Kommune Plan og bygningsetaten har nå bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjøre om fylkesmannens vedtak om å oppheve rammetillatelsen. Hvis denne tas til følge, vi tillatelsen gjenoppstå. Det er beklagelig at etaten ikke kan respektere fylkesmannens avgjørelse, men krever omkamp hos departementet.


Dagsavisen 1.juli 2019Fylkesmannen stoppet blokka som ville hindre en helhetsløsning for kvartalet!
I bakgården til Hegdehaugsveien 26, forsøkte utbygger Union Eiendom å realisere en større boligblokk. Blokka gikk gjennom politisk i Oslo til tross for ønsket om en helhetlig plan for kvartalet. Fylkesmannens vedtak var imidlertid endelig og kunne ikke påklages.
 

Les mer om denne saken her

Endelig avslag på klagen
av vedtaket fra FylkesmannenVi tror fremdeles på sunt vett i denne saken 
 
 __________________________________________
 Volumstudier for Bertel O.Steen-tomten fra 2014

Klikk på bildet for større gjengivelse. ( Disse volumstudiene inspirerte til vårt engasjement for en helhetlig plan for kvartalet bak Slottet.)
__________________________________________
 
 
Riksantikvaren om Oslo


Riksantikvarens strategi for særlig verdifulle områder
for kulturbevaring i Oslo er skravert i blått.
__________________________________________
 
Mye vernet, fredet
og listeført i området

__________________________________________

Oversikt over bakgårdene til
Uranienborgveien, Parkveien
og Hegdehaugsveien

 Klikk på bildene for større oppløsning

 Mot Vest
   

 Mot syd
   


 Mot øst
   
 

Mot nord

 
 


Kort foredrag om prosjektet av
Erling Okkenhaug for Velforeningene i Oslo

https://www.youtube.com/watch?v=L0UXz27HRbQ&t=232s
 
Da begynner arbeidet


Fra Aftenposten 26.06-2019

 

 

Artikkel fra Aftenposten 15.01.2018

Last ned som PDF

Vårt formål har vært å skape bevissthet for helhetlig planlegging.Mulighetsstudie lansert

Sammen med de fredede bygningene mot Parkveien fremstår Landsbyen bak Slottet som en avstikker fra Hegdehaugsveien med spennende aktiviteter i et unikt og trivelig område fylt med historie og mangfoldige aktiviteter. I tillegg blir det et attraktivt boligmiljø med 50-80 nye boliger av varierende størrelse avhengig av den videre detaljplanlegging.  I tillegg blir det 1500-1800 kvm butikkareal på bakkeplan antatt fordelt på i størrelsesorden ti store og mindre butikker, serveringssteder og mathall.

Beskrivelsen kan lastes ned her
  
Last ned større illustrasjoner
av mulighetsstudien for kvartalet.

 

HURRA!
FROGNER BYDEL STØTTER ARBEIDET
FOR EN HELHETLIG PLAN FOR
LILLE URANIENBORG


Her er forslag til vedtak:

”LILLE URANIENBORG” - REGULERINGSPLAN
Frogner Bydelsutvalg viser til brev fra Byrådsavdeling for Byutvikling av 22.01.18. Bydelsutvalget ser meget positivt på at det utarbeides en helhetlig reguleringsplan for området. Bydelsutvalget ønsker en utvikling som ivaretar kulturminneverdiene i de fredede og bevaringsverdige eiendommer. Volum og utforming på boliger og annen virksomhet må tilpasses det opprinnelige miljø. Bydelen har behov for areal til forskjellig virksomhet og vil komme med innspill om dette under planarbeidet.

__________________________________________
  
Artikkel fra Dagsavisen 28.11.2017


Klikk på bildet for lesbar PDF

Og på nett i Dagsavisen Nye Meninger 29.11.2017
- med mulighet for kommentarer
  __________________________________________
 
Artikkel fra Dagsavisen 25.07.2017


Klikk på bildet for lesbar PDF

__________________________________________

Kanskje noe inspirasjon å hente
i populære Neal Street
ved Covent garden i London?

Neida, ikke nødvendigvis i fargefanfarer.
Så derfor viser jeg også bildene i svart/hvitt.
Men det er noe med formatene og variasjonen... 
(Klikk for større oppløsning)

 


Aftenstur i mulighetene:


  

  

    

  


 
Fra lokalmagasinet Bogstadveien
   

Klikk for størreKlikk for lesbar PDF
 


Denne nettsiden driftes av Allgrønn - forum for stedsutvikling
Kontakt: Erling Okkenhaug erling@okkenhaug.com  Tlf: 92092522

Mer om Allgrønns aktiviteter her:  www.stedskraft.no  www.allgronn.no